PROMOCIJA STRUČNIH MONOGRAFIJA

“ODNOSI S JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA SA DECOM KAO PUBLIKOM”
i
“DEČJA KREATIVNOST U KULTURNO-OBRAZOVNOJ DELATNOSTI”

Petak, 5. septembar, 19 časova, Etnografski muzej

Promocija knjiga “Odnosi sa javnošću i komunikacija sa decom kao publikom” Ivane Teodorović Stojanović i “Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti” Dalibora Stojanovića, u izdanju “Zadužbine Andrejević”, pod pokroviteljstvom Dečjeg kulturnog centra Beograd, održaće se u petak 5. septembra, u 19 časova, u Etnografskom muzeju.

Obe monografije nastale su na osnovu postdiplomskih radova autora koji su pobedili na konkursu izdavačke kuće “Zadužbina Andrejević’’ i predstavljaju spoj naučnog istraživanja i dugogodišnje prakse u radu u oblasti kulture za decu i mlade.

Pored autora, monografije će predstaviti akademik dr. Kosta Andrejević, predsednik Upravnog odbora “Zadužbine Andrejević”, dr. Radmila Janičić, profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Olivera Ježina, v.d. direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Ivana Teodorovic2Monografija “Odnosi s javnošću i komunikacija sa decom kao publikom” namenjena je naučnoj i stručnoj javnosti koja se bavi odnosima s javnošću u oblasti kulture i umetnosti. Napisana je sa idejom da se da doprinos izučavanju ove oblasti na visokoškolskim ustanovama koje izučavaju oblasti odnosa s javnošću, pedagogije, kulture i umetnosti, ali i razvoju aktivnosti odnosa s javnošću u institucijama kulture za decu i mlade.

Specifičan doprinos tom cilju predstavlja analiza inovativnog aspekta primene odnosa s javnošću u institucijama kulture za decu, kao i mogućnosti unapređenja pedagoške i kreativne orijentacije komunikacije sa najmlađima.

Monografija je napisana sa ciljem da se podstaknu institucije kulture za decu i mlade da osveste ulogu i značaj primene strateških odnosa s javnošću pri komunikaciji sa decom kao svojom publikom, ali i pri komunikaciji sa svim drugim relevantnim ciljnim grupama.

S obzirom da ne postoji literatura koja celovito tretira ovaj problem, ideja istraživanja u ovoj monografiji je ravnomerno tretiranje kulturno-obrazovnih institucija za decu sa institucijama kulture koje su namenjene drugim ciljnim grupama.

Dalibor Stojanovic korica.inddMonografija “Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti” Dalibora Stojanovića predstavlja saznanja o razvoju dečje kreativnosti u institucijama kulture za decu, do kojih je autor došao istraživanjem ove oblasti u teorijskom smislu i analizom studije slučaja – Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Pružajući primer dobre prakse, cilj je da se kroz proces analize institucionalnog obrazovanja kroz kulturu i umetnost, pruži doprinos razvoju dečje kreativnosti i afirmaciji dečjeg stvaralaštva u Srbiji.

Ideja autora monografije je da pokaže kako ustanove kulture za decu mogu biti dopuna školskom sistemu i činiti sastavni deo obrazovne politike. U radu se ukazuje i zašto je neophodno da ta sprega između obrazovnog sistema i kulturne politike postoji.

Poseban akcenat stavljen je na svrhu obrazovanja kroz kulturu i umetnost i uticaj koji učenje kroz kulturu i umetnost ima na razvoj ličnosti kod dece. Stoga, velika pažnja posvećena je učenju kroz kulturno-obrazovne programe i razvoju umetničkog stvaralaštva kod dece, koje je ključno za intelektualni razvoj svake osobe.

Slike sa promocije možete pogledati ovde.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Контакт

Адреса
Таковска 8
11000 Београд
Србија


Телефони
+381 (0)11 32 42 011
+381 (0)11 32 42 012
+381 (0)11 32 34 941


Билетарница
+381 (0)11 32 42 013
Факс
+381 (0)11 32 42 314


Емаил
info@dkcb.rs

Top