АНТИЧКИ ХРАМ – КУЋА БОЖАНСТВА

Одржана је друга радионица пројекта „Од античког доба до човека нове индивидуалности – историја цивилизације кроз визуелни речник савременог доба”. Тема је била АНТИЧКИ ХРАМ – КУЋА БОЖАНСТВА. Ученици Школе за дизајн из Београда су под менторством мр Невене Поповић, уметнице, искреирали у глини своје божанство по избору. Следи трећи сусрет у коме се наставља истраживање, дружење и стварање виртуелне презентације. Циљ овог едукативног програма је да деца и млади овладају функционалним знањем из културне историје цивилизације и вештином информационих технологија помоћу којих ће се поиграти са наученим градивом.


33 item(s) « of 2 »
Posted in Галеријски програм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *