АНТИЧКИ ХРАМ – КУЋА БОЖАНСТВА

Одржана је прва радионица пројекта „Од античког доба до човека нове индивидуалности – историја цивилизације кроз визуелни речник савременог доба”. Тема је била АНТИЧКИ ХРАМ – КУЋА БОЖАНСТВА. Након одслушаног предавања из историје уметности, које је одржала Лидија Сеничар, уредница ликовних програма ДКЦБ, ученици Школе за дизајн из Београда су под менторством мр Невене Поповић, уметнице, искреирали у глини своје божанство по избору. Следи други сусрет у коме се наставља истраживање, дружење и стварање виртуелне презентације. Циљ овог едукативног програма је да деца и млади овладају функционалним знањем из културне историје цивилизације и вештином информационих технологија помоћу којих ће се поиграти са наученим градивом.


17 item(s)
Posted in Културно-образовни програм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *