ДЕМУС 2016 – Фотографије са концерата

ДЕМУС 2016.
14.април од 10 до 13 часова
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ВОКАЛНИХ ГРУПА ПЕВАЧА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА И ХОРОВА ОШ БЕОГРАДА

18.април од 10 до 13 часова
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОРКЕСТАРА И МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ САСТАВА ОШ БЕОГРАДА

Велика сала Дечјег културног центра Београд
Таковска 8


Дечје музичке свечаности су традиционално Градско такмичење музичких секција основних школа Београда које орагнизује Дечји културни центар Београд у сарадњи са општинском и градском организацијом пријатеља деце Београда, већ 48 година, у периду од марта до маја месеца.
Програм музичких свечаности обухвата реализацију 18 концерата Градског такмичења музичких секција основних школа Београда. На такмичењу које се организује кроз школско,општинско и градско такмичење учествује више хиљада деце која се баве различитим облицима музичког стваралаштва (солисти,мали вокални састави-дуети ,терцети, квартети у 5 жанарова и 4 категорије,такмичење вокалних група певача,хорова,малих инструменталних састава и оркестара). У оквиру ДЕМУСА реализује се и манифестација“Златна сирена“. Ова манифестација је једина у нашем граду која афирмише рад музичких секција основних школа Београда под покровитељством Секретаријата за културу.

Координатор и музички уредник ДЕМУС-а Мирјана Миличић Прокић


ДЕМУС 2016.
14.април од 10 до 13 часова
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ВОКАЛНИХ ГРУПА ПЕВАЧА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА И ХОРОВА ОШ БЕОГРАДА

30 item(s)

 ДЕМУС 2016.

18.април од 10 до 13 часова
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОРКЕСТАРА И МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ САСТАВА ОШ БЕОГРАДА

20160418 demus- galerija


Posted in Концертни програм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *