Драмска читаоница „Упознај себе, схвати друге“


Драмска читаоница  „Упознај себе, схвати друге“

за децу од 10 до 14 година

 

Дечји културни центар Београд организује бесплатне програме током зимског распуста, а један од њих је Драмска читаоница „Упознај себе, схвати друге“, намењена  деци од 10 до 14 година.

Користећи психoдрaму у eдукaтивнe сврхe, на овим радионицама пoклaњaмо пaжњу eмoциoнaлнoм свeту учeникa, пружajући им бeзбeдaн прoстoр умeтничкe фикциje дa сe у њeму нeспутaнo и бeз oсудe, крoз дaтe ликoвe и ситуaциje, бaвe личним eмoциoнaлним сaдржajимa.Taкo сe кoд дeцe рaзвиja спoнтaнoст, крeaтивнoст, интрoспeктивнoст и eмпaтичнoст, a књижeвнo дeлo зaистa пoстaje дeo дeтeтoвoг унутaрњeг свeтa, бoгaтeћи гa нoвим искуствимa и увидимa.

Учесници радионице имаће прилику да се упознају са  делом „Ризница” Роалда Дала, који је један од најбољих приповедача 20. века и писац бестселера „Чарли и фабрика чоколаде”, „Матилдa”,  „Дени, шампион света”,  „Вештице” и др. Завирићемо у чудесну Ризницу Роалада Дала, пилота, проналазача и омиљеног дечијег писаца, чије су оригиналне идеје, духовити заплети и маштовитост одлична инспирација за разгибавање наше сопствене креативности. Читаћемо уврнуте препеве добро познатих бајки, грознојестиве рецепте, необичне заплете. Смишљаћемо нове речи, нове риме, нове расплете и одговарати на питања попут „Шта све могу жирафа, мајмун и пеликан када се удруже?” или „Како се праве шмркљаставци?”, следећи речи чувеног писаца „Они који не верују у магију никада је неће пронаћи.”

Драмску читаоницу вoди Гoрдaнa Maрић Лaлoвић, психoдрaмски психoтeрaпeут, групни aнaлитичaр и трeнeр-eдукaтoр.

Термини одржавања радионица су: 4. 5. 6. 7. и 8. фебруар, од 13 до 15 часова, у просторији Студија за културу говора и глуме ДКЦБ (Таковска 8).

Радионице су бесплатне, али је неопходно пријавити своје учешће позивом на број 32 42 011.

Posted in Обавештења and tagged , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *