ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

ОКРУГЛИ СТО

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

Петак, 10. јул, 11 часова

ДКЦБ, Таковска 8

ШТА ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕЗ ИДЕЈЕ?

ШТА ЈЕ ИДЕЈА БЕЗ ПРОЈЕКТА?

ШТА ЈЕ ПРОЈЕКАТ БЕЗ УМРЕЖАВАЊА И ПРОЦЕСНОГ/СИСТЕМСКОГ МИШЉЕЊА?

ШТА ЈЕ ЕКОНОМИЈА БЕЗ ПЛАНИРАЊА И ЗНАЊА?


 Поводом Националног дана науке, у петак, 10. јула, од 11 часова, у Дечјем културном центру Београд, организује се Округли сто „Дуално образовање у Србији”. У оквиру дискусије, у којој учествују еминентни стручњаци из области науке, локалне самоуправе, привреде и надлежних министарстава, биће презентован иновативни модел „Троделно (синтезно) образовање као подршка систему дуалног образовања”, аутора др Габријеле Грујић Гарић и др Предрага Милосављевића.

Dan nauke 2015 PLAKAT

Др Јасмина Митровић Марић отвориће стручни скуп дискусијом о значају медијске писмености у контексту дуалног образовања у основним и средњим школама. Проф. др Ђуро Кутлача говориће на тему „Мој пројекат  – моја каријера”, док ће чланови СКГО-а  – Слађана Грујић, Маја Кнежевић и Јасмина Танасић излагати о образовању које иде у сусрет реалном запошљавању. Сходно важности теме која се односи на увођење дуалног образовања у Србији, на стручни скуп су позвани Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, Жељко Сертић, министар привреде и др Срђан Вербић, министар просвете.

 

Поштујући напоре које премијер, Влада, ресорна министарства и привредна комора улажу у  унапређење система образовања, чланови академске заједнице сматрају да је неопходно да дају свој стручни допринос и да својим знањима помогну успешно реализовање дуалног модела образовања у Републици Србији. У својим излагањима, учесници округлог стола указаће на суштинску потребу за развојем предузетничког духа код младих у Републици Србији. Имплементација оригиналног образовног модела „Троделно (синтезно) образовање као подршка систему дуалног образовања“, како кажу аутори, не захтева велике промене у постојећем образовном систему, а сматрају да ће модел донети значајне бенефите у погледу иницирања и развоја системског, креативног и предузетничког духа код младих.

 

Модел троделног (синтезног) образовања се у основи базира на умреженом систему активности: теорија – пракса – школски пројекат. Програм предмета Школски пројекат ученицима би омогућио да врше слободан избор и увезивање тематских целина из различитих наставних (теоријских/практичних) области. Оваква концепција, праћена менторским радом наставника (из разнородних поља) водила би квалитетном синтезном образовању и васпитавању младих у погледу процесног и системског мишљења, неопходних за креативне/иновативне приступе и предузетништво.

 

Посебну важност увођења предмета Школски пројекат: моја идеја (у оквиру основне школе) и Школски пројекат: мој пројекат – моја каријера (у оквиру средње стручне школе и гимназије) представља преносни карактер предмета, који се огледа у омогућавању континуиране разраде и евалуације идеја и њихове даље функционалне употребе током вишег степена школовања. Овај предмет ће омогућити континуирани развој системског мишљења (функционалног наспрам репродуктивног знања), што ће ученицима омогућити да током свог школовања формирају свој идентитет, неопходан за даљи усмерени развој сопствених приступа и система мишљења, што чини оригиналност у односу на постојеће линеарно конципиране европске образовне системе.

 

Важно је нагласити да улога предмета Школски пројекат није у томе да се млади усмере само у правцу науке, већ је приоритет да се њихови сазнајни и радни приступи усмере у правцу системског и процесног мишљења. Такође, похађање овог предмета ће допринети стицању одговорности и дисциплине у односу на прихватање и разраду идеја и предузетништва, без којих није могуће начинити одрживим подршку и развој националног иновационог система. 

 

Предмет Школски пројекат има и виши смисао у погледу друштвене организације, јер омогућава да се начини национална дигитална база података у оквиру које би се налазили подаци о темама и областима интересовања младих у Републици Србији.

 

Кроз овако конципиран приступ образовања ученицима ће бити послата порука да се њихова ангажованост, креативност и предузетнички дух, који су стечени у току образовања, неће посматрати само кроз квантитативну валоризацију, односно да неће бити вредновани само кроз број (предметну и просечну оцену), већ да ће бити идентификовани и квалитативно, кроз идеју коју су развијали у оквиру предмета Школски пројекат.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Саопштење за медије.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *