Информације за овогодишњи Међународни ликовни конкурс „Радост Европе“ / Information about International Art Competition “Joy of Europe”

Поштовани,

Због изазова са којим смо суочени услед глобалне пандемије корона вируса, донели смо одлуку да ове године одустанемо од планираног програма везаног за Међународни ликовни конкурс „Радост Европе“. Као што је већ више од две деценије суштина међународних ликовних конкурса и изложби које након тога следе првенствено ликовни сусрет, подршка природном и креативном начину живљења, одлучили смо да и ове године организујемо ликовни сусрет, али виртуелно!

Дечји културни центар Београд је у фебруару ове године расписао конкурс за XXII Међународни ликовни конкурс „Радост Европе” са жељом да учествује што више деце и младих широм света. Епидемиолошка ситуација осујетила је програм, али ми желимо да сачувамо континуитет и да се прилагодимо новим околностима.

XXII Међународни ликовни конкурс „Радост Европе” ће имати реавијали карактер. Биће представљени ликовни радови деце и младих, настали у  атељеима који су присутни преко деценије у ликовним сусетима „Радост Европе“. Уредница ће одабрати атељее који ће послати скениране радове у доброј резолуцији (уколико буде било могућности било би пожељно да исте радове пошаљу и поштом) док ће стручни жири одабрати радове који ће бити представљени у виртуелној галерији (уколико ситуација дозволи биће организована изложба у Галерији Дечјег културног центра Београд).

Жеља нам је да не прекидамо традицију! Зато ће ове године ликовни сусрет бити ревијалан! Представиће се атељеи по позиву.

Сви који су послали радове поштом из земље и иностранства (око стотинак радова), молимо за разумевање. Њихови радови ће бити уврштени у селекцију 2021.године, када се сви надамо да ће окобар месец у Београду вратити онај живи сусрет деце света кроз разне видове уметничког изражавања и традиционалну Радост Европе!

Срдачно,

Лидија Сеничар, уредник Међународног ликовног конкурса „Радост Европе“

 
 

Dear,

Due to the challenge we are facing concerning the global coronary virus pandemic, we have decided to cancel the program related to the International Art Competition “Joy of Europe” planned for this year. Since that Art Meeting in Belgrade has been the essence of our International Art Competition for more than two decades and support to a natural and creative way of life, we have decided to organize a virtual Art Meeting this year!

In February this year, the Children’s Cultural Center Belgrade announced a Call for the XXII International Art Competition “Joy of Europe” with the desire to participate as many children and young people around the world. The epidemiological situation thwarted the program, but we want to preserve continuity of the competition and adapt to new circumstances.

The XXII International Art Competition “Joy of Europe 20202” will have a character of Review Exhibition. Art works of children and youth, created in artistic studios that have been present for over a decade in Art Exhibitions of “Joy of Europe”  competition will be presented. If possible, it would be desirable if you could send the artworks by e-mail and the expert jury will select the works that will be presented in the virtual gallery.

We want not to break the tradition! That is why this year’s Art Meeting will be a review show! On-call artistic studios will be presented.

We appeal for understanding to all those who had already sent us artworks by mail from the country and abroad. Their works will be included in the selection in 2021, when we all hope that Belgrade will bring back that live meeting of children from around the world through various forms of artistic expression including the Exhibition of Awarded Artworks of the Art Competition “Joy of Europe”!

Sincerely,

Mrs Lidija Seničar, Editor of International Art Competition “Joy of Europe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *