Креативна учионица пројекта YOUNG THEATRE

young-thetre


Креативна учионица пројекта YOUNG THEATRE

 

Једнодневна радионица под називом КРЕАТИВНА УЧИОНИЦА намењена педагозима, организована је у Дечјем културном центру Београд, са задатком да истражи значајну улогу коју драма може одиграти у оживљавању и обогаћивању наставног плана и програма, како би се повећао ангажман ученика и унапредили исходи учења током педагошког рада, а са друге стране развило интересовање за драмско образовање и позориште. Радионица има за циљ десеминацију резултата истраживачког рада на тему развоја методологије драмске педагогије настале кроз пројекат међународне сарадње YOUNG THEATRE, кофинасиран средствима фонда Креативна Европа.

Радионица разматра како изгледа “добра” драма и како се низ драмских метода, приступа и конвенција може испреплетати како би се постигли циљеви учења у другим предметним подручјима. Учесници ће се провести кроз два примера рада, базирана на приручницима за драмске професионалце и за падагоге, настала кроз процес реализације пројекта YOUNG THEATRE. Радионицу води драмски педагог др Пол Мареј, главни драмски педагог пројекта YOUNG THEATRE и водитељ Belgrade English Language Theatre-a.

Гостујући предавач је гост из Велике Британије, Колин Џексон, глумац, наставни у средњој школи и саветник за уметничког образовање у Већу Града Јорка.


15 item(s)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
YouTube
Instagram