ДОБРО ДОШЛИ НА ПРОГРАМ
Певајмо сви
ауторке др Гордане Илић

среда, 9. март од 11 до 12.30 сати
четвртак, 10. март од 14 до 15.30 сати
мала сала Дечјег културног центра у Београду, Таковска 8

Програм је бесплатан


IMG_0078

Циљ програма је да негује оптимизам и подстиче сарадњу учитеља/наставника, родитеља и ученика да заједно припремају и изводе квалитетну вокалну музику учешћем у раду мешовитог хора Певајмо сви на одељењском, школском и градском нивоу.
Програм реализују Гордана Илић, доктор методике наставе музичке културе, Мирјана Илић, магистар педагошких наука и Снежана Станковић, дипломирани педагог.
Програм је намењен наставницима музичког васпитања и школама а да активно учествују у следећим активностима:
1. Похађање обуке за учитеље и наставнике Музичке културе: четири радионице на теме из предмета Музичка култура у трајању од по 90 минута током две недеље у просторијама Дечјег културног центра Београд,
2. Активно учешће на једном школском часу када ауторка програма практично ради са ученицима одељења које води учитељ у школи (аутор ће радити у школи са одељењем сваког учитеља који се определи за програм Певајмо сви),
3. Сазивање и учешће на родитељском састанку који воде реализаторке програма, а који је посвећен програму Певајмо сви,
4. Анимирање родитеља и наставника за учешће у раду школског мешовитог хора Певајмо сви,
5. Сарадња са наставником Музичке културе при вођењу школског мешовитог хора Певајмо сви,
6. Редовно одржавање проба одељењског и школског мешовитог хора Певајмо сви,
7. Учешће на концерту одељењских хорова у Дечјем културном центру Београд, у мају/јуну 2016. г.
Очекивани ефекти програма: боља сарадња међу запосленима у школи; већа укљученост родитеља у активности школе; оснажене професионалне компетенције учитеља и унапређено знање и вештине ученика у области: мелодике, ритма, вокалне технике и хорског певања; оснажен естетски критеријум и даљи развој особина ученика као што су: упорност, прецизност, креативност и припадност колективу; неговање рада одељењских хорова; учествовање одељењских/школских хорова и градског хора Певајмо сви у културном животу локалне заједнице са програмима који представљају квалитетну вокалну музику.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Top