Поестетика за децу узраста од 6 до 12 година


ПОЕСТЕТИКA

За децу узраста од 6 до 12 година

 

Дечји културни центар Београд организује бесплатни програм током зимског распуста намењен  деци од 6 до 12 година, под називом „Поестетика”.

Поестетика окупља децу са намером неговања културе говора и васпитања кроз поезију. Поезија је основна културна потреба детета. Дете се, најпре, среће са музиком и поезијом, од најранијих дана. Поезија, нарочито лирска, веома је пријемчива дечијем слуху и осећањима. Дете почиње да говори слушајући песме и рецитације које су аутоматизоване говорне радње. Осим што богати емоције, поезија развија интелект, дакле, богати сазнајне процесе. Вежбање говора кроз лирску и епску поезију поспешује правилан флуентан говор, омогућава правилну артикулацију гласова, ритам изговорених речи и реченица и најзад, подстиче лепе говорне облике.

Кроз поуке из лирских и епских песама развијамо осећања (љубав према породици, домовини, људима, животињама) и позитиван однос према свету,  а самим тим, уз правилан васпитно-образовни утицај формирају се уверења и исправна, морално прихватљива  понашања. Педагошки циљ васпитања кроз поезију је формирање психички и морално здраве као и емоционално стабилне личности.                      

Радионице вoди Јелена Ненадић, аутор програма и едукатор.

Термини одржавања радионица су: 6, 8, 12, 14. фебруар, од 11 до 12 часова

Радионице су бесплатне, али је неопходно пријавити своје учешће позивом на број 32 42 011.

Posted in Обавештења and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *