Посета музеју Народне банке Србије

foto (2)


Посета музеју Народне банке Србије

 

Средњошколци који свој распуст проводе у Београду посетили су вредну нумизматичку збирку Народне банке Србије. Посета је организовна у склопу пројекта  „Скривена тајна новца – део историје у твојој руци – кроз визуелни речник новчаница и кованица, реконструисање занимљиве историје цивилизације“ који се реализује у Дечјем културном центру Београд.

Народна банка Србије поседује нумизматичку збирку, која по свом саставу и обиму спада у једну од значајнијих јавних збирки ове врсте у нашој земљи. Збирка обухвата широк хронолошки оквир – од настанка и појаве новчарства на нашем тлу до последњих монетарних издања, због чега на најбољи начин илуструје економске и политичке прилике на овом поднебљу током различитих историјских периода, али и ликовну и документарну вредност новца, која чини да он представља својеврсно културно благо. Новац из нумизматичке збирке подељен је у неколико хронолошких сегмената (антички, средњовековни, нововековни, савремени), а у ширем смислу нумизматичку збирку чини и збика хартија од вредности и медаља.

Пројекат је подржан од стране Градске управе Града Београда, Секретаријата за спорт и омладину.


12 item(s)
Posted in Галеријски програм and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *