Представљањe наслеђа Дома пионира и пројекта Културна партиципација и културно наслеђе

Представљањe наслеђа Дома пионира и пројекта Културна партиципација и културно наслеђе одржано у

 уторак 26. 01. 2016. од 12 часова

у Дечјем културном

центру Београд, Таковска 8


У малој сали ДКЦБ одржана је промоција врло важног пројакта очувања културног наслеђа: Истраживачког архива ДКЦБ и пројекта Завода за проучавање културног развитка – Културна партиципација и културно наслеђе. Говорили су:  Донка Шпичек, оснивач и члан одбора манифестације Радост Европе, др Маша Вукановић, истраживач Завода за проучавање културног развитка, Љубица Бељански – Ристић, руководилац програма Школигрица, др Александар Крел, научни сарадник Етнографског института САНУ и  Лидија Сеничар, уредник ликовног програма Дечјег културног центра Београд.Целокупну видео презентацију је припремио Драгослав Михајловић, редитељ.


„Сусрети четвртком”, „Радост Европе“, Ликовно забавиште и Ликовни атеље – део су наслеђа Дома пионира, садашњост и будућност Дечјег културног центра.

Очување наслеђа значи да се оно користи у сврхе стварања нових дела међу којима су и она која ће постати наслеђе. Да би се наслеђе користило, треба га сачувати. Кроз пројекат Истраживачки архив дечјег стваралаштва то чини Дечји културни центар. Да би наслеђе подстакло културну партиципацију деце, односно њихово учествовање у културном животу, Завод за проучавање културног развитка ради на пројекту Културна партиципација и културно наслеђе.


26 item(s)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *