yteu

project partners


 

 

 1. Апстракт пројекта

 2. Проблем: стално смањење популарности позоришта међу младима

 3. Решење: импровизационо позориште као нови приступ развоју публике у позоришту

 4. Циљеви пројекта

 5. Релевантност пројекта за циљеве програма КУЛТУРА

 6. Пројектне активности

 7. Резултати пројекта

 8. Закључак 

 

 1. AПСТРАКТ ПРОЈЕКТА

 

Циљ пројекта “YOUNG THEATRE” је упознавање са трендом ниског и сталног смањења интересовања за позориште међу европском публиком, посебно међу младима, и повећањем тог интересовања експлоатисањем потенцијала за изградњу публике кроз импровизационо позориште.

Пројекат ће то постићи кроз развој иновативног програма образовања о уметности и развоја публике у области позоришта, а затим га спровести у четири земље, на циљним групама, укљученим у приближавање позоришта младој публици: (1) позоришним професионалцима и (2) педагозима који раде у школама. Рад на пројекту донеће и формирање међународне Мреже позоришта за младе коју ће чинити партнерске институције, посвећене имровизационом позоришту за децу и младе и развоју младе публике у области позоришта.

Пројекат се фокусира на ризичне земље јужне и источне Европе (Словенија, Србија, Пољска, Румунија, Хрватска, Словачка, Македонија), где истраживања Еуробарометра показују да је интересовање публике за позориште најмањe, а и у сталном опадању. Парнери на пројекту су: Пионирски дом – Центар за младе (Љубљана, Словенија), Културни центар у Елку (Елк, Пољска), Комична опера за децу (Букурешт, Румунија) и Дечји културни центар Београд (Београд, Србија). Придружени партнери су: Креативна лабораторија за савремено позориште КРИЛА (Ријека, Хрватска), Театар Талија (Словачка) и Позориште за децу и младе (Скопље, Македонија).

Рад четири пројектна партнера и три придружена партнера из седам европских земаља ће дати резултате који укључују: тестиран програм едукације намењен позоришним професионалцима и  школским педагозима, укључујући алате за учење / наставу.  То ће спровести оданбрана група од драмских педагога из области импровизационог позоришта из партнерских институција (16 особа), који ће затим извршити  обуку 60 позоришних професионалаца и 120 педагога у четири циљне земље. Обучени позоришни професионалци и педагози ће директно учествовати у продукцији перформанса из области импровизационог театра са око 1000 деце, произвести 180 импровизованих формата и јавно их презентовати публици од 4000 посетилаца, на четири манифестације IMPRO DAYS у свакој од земаља из које долазе партнери. Пројекат и његови резултати – алат за развој нове позоришне публике међу младима – биће презентован на три међународне конкференције у земљама Европске уније. У закључку пројекта, пројектни партнери ће успоставити међународну мрежу позоришта и центара за дечју и омладинску културу посвећену импровизационом позоришту. Програм импровизaционог позоришта који се развија у оквиру пројекта ће постати стална карактеристика на репертоару пројектних партнера.

Пројекат се директно односи на два од пет приоритета програма Креативна Европа:

Б: изградња публике (стварање вештина за развој публике за културне оператере / уметнике, као главни циљ пројекта);

Ц3: Образовање и обука (уметничко и културно образовање и обука: неформалне активности усмерене на уметничко учење или на мекане вештине у сектору културе и уметности).

 

 1. ПРОБЛЕМ: СТАЛНО СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАРНОСТИ ПОЗОРИШТА МЕЂУ МЛАДИМА

 

Посета позоришту остаје једна од најмање популарних културних активности међу Европљанима. Према Извештају о доступности културе и културној партиципацији Еуробарометра (2013), само 28% Европљана је посетило позорину представу у протеклих годину дана, што је смањење у односу на  32% у 2007. години. Такође, поред процента посетилаца позоришту опада и учесталост посета. Најзначајнија препрека посети позоришту није недостатак новца или времена, већ недостатак интересовања[2]. Млади су старосна категорија публике која је најмање заинтересована за позориште: скоро половина Европљана старосне доби од 15 до 24 године (49%) није заинтересована за посету позоришној представи, што је већи проценат него у било којој другој старосној групи. У погледу географије, посета у позоришту је најнижа у источној и јужној Европи.

НЕДОСТАЦИ ПРИСТУПА РАЗВОЈУ МЛАДЕ ПОЗОРИШНЕ ПУБЛИКЕ

Teснa веза између позоришне уметности и публике, посебно младих, била је предмет академског истраживања и уметничког напора. Истраживачи сугеришу дa je централни проблем “институционална асиметрија”, која се у дечијим позоришним представама погоршава у “двоструку институционалну асиметрију”:

“Када позоришни наступи настану при сусрету глумаца и гледалаца … они истовремено подразумевају           институционалну асиметрију (Пфистер, 1988)”, активни извођачи су на вишем нивоу од рецептивних гледалаца. У позоришту за децу овај јаз је појачан генерацијским јазом између позорнице и публике: одрасли делују а деца их гледају. Стога је могуће говорити о двострукој асиметрији у дечијим позоришним представама” (Кухн, 2008).

Креатори позоришта су врло свесни ове дилеме: “Док стварамо за децу…највећи проблем са којим се суочавамо…јесте да ми гледамо на гледаоце као на пасивне рецепторе задатог садржаја, који најчешће нема ништа са њима…ми правимо грешку у којој их ми одрасли морамо научити нечему, уместо да учинимо позориште слободним простором за истраживање сопственог идентитета и положаја у друштву“.

Занимљиво је да се проблем двоструке асиметрије понавља, не само у позоришним представама, већ и у најпопуларнијем приступу развоја младе позоришне публике: у програмима уметничког образовања, које пружају школе или понекад сама позоришта. Академски есеји о позоришту и младој публици наглашавају супервизорску и дидактичку улогу одраслих, било родитеља или наставника, у увођење позоришта деци.

Без обзира на све мане које има, Извештај Еуридајс закључује да је позоришна едукација заменарена  у “Програмима уметничког образовања” у европским школама:

“Док се визуелна уметност и музика најчешће укључују у школски програм … неки аспекти уметности, попут позоришта и плеса, нису део основног курикулума.”

ПОСЛЕДЊА РЕЧ ТЕХНОЛОГИЈЕ: ПАРТИЦИПАТИВНО ПОЗОРИШТЕ И УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У историји позоришног и дечијег позоришта, превазилажење овог асиметричног односа између глумаца и гледалаца довело је до покушаја учешћа публике у самом наступу… Тако су савремени приступи младој публици у позоришту усмерени ка укључивању публике у обликовање ситуација заједно са глумцима (Кухн 2008). Без обзира на то, ипак постоји тенденција да асиметричне ситуације остану у овим партиципативним формама: професионалци постављају представу у  којој одређују структуру и правила извођења. Они одлучују о томе када и како публика учествује. С обзиром на то да су идеје позоришта одраслих … а да деца учествују само у примени тих идеја, такви покушаји у партиципативном позоришту…јачају двоструку асиметрију. “(Кухн, 2008)

Када је у питању актуелно стање алата за развој позоришне публике, није било много напретка. Поред занемаривања позоришне едукације у програмима уметничког образовања у европским школама, већина напора у позориштима се окреће ка маркетиншким комуникацијама, ценовним иницијативама и посебним догађајима за децу и породице у позориштима. Два данска академска истраживача сумирају тренутну ситуацију развоја публике у позориштима у недавном чланку „Партиципација: часопис за студије публике и рецепције“. Они истичу да су два доминантна приступа развоју публике – (1) приступ вођен производом (са циљем повећања интереса за постојеће позориште међу онима који не посећују позориште путем побољшаног маркетинга и побољшаних информација о конкретним продукцијама, позоришним институцијама и позоришним ритуалима) и (2) интересовање усмерено ка циљу (стварање перформанса за одређене циљне групе и давањем публици оно што она очекује, али питање уметничког квалитета се своди на питање задовољства те исте публике) – достигле су своје границе:

“У оба случаја постоји тенденција да се заборави критичка природа позоришне уметности: траже се сензуални, разиграни и нови приступи развоју публике у позоришту”.

 

 1. НОВИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МЛАДЕ ПОЗОРИШНЕ ПУБЛИКЕ: ПОЗОРИШТЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ

 

Позориште импровизације је најстарији облик позоришта. Оно предходи  проналаску писма, пошто су много пре него што записивали сценарије, уметници причали приче тако што су их изводили. Укључује кратке или дуже позоришне скице, током које глумци импровизују сцену – без претходне припреме или праксе – уз поштовање основних принципа драматичног наступа.

Сцене се глуме у складу са упутствима публике – публика дефинише наслов перформанса, позоришни жанр, односе између глумаца или емоције које желе видети приказане на сцени.

У току упућивања импровизационе позоришне технике појединац не добија прецизно дефинисано знање о садржају. Уместо тога, он или она приступа и решава одређени задатак личним приступом и ставом. Стога, уместо учења да се укључе у своје размишљање и вештине меморије, од учесника се тражи да активирају свој цео емпиријски и имагинарни свет. Настава и учење технике позоришта импровизације представља јединствени корак напред у вези са позориштем. Деца могу научити технике позоришта импровизације.

Најбоље организовани импровизацијски театарски тренинзи се нуде у Канади (нпр. Позориште Лус Мус које наставља рад Кита Џонстона) и у Сједињеним Америчким Државама (нпр. такозвани Други град, који прати традицију Дела Клоуза и Виоле Сполин).

Импровизацијски театарски тренд је такође стигао и у Европу. Међутим, развој је мање институционализован и више зависи од интереса и ентузијазма импровизаторских позоришних група. Најбоље опције за обуку у области позоришта импровизације су радионице на одређеним импровизаторским позоришним фестивалима (нпр. Вирцбуршки фетивал импровизације, БИФ – Берлин Импро Фестивал, Фински међународни фестивал, БИГ ИФ – Барселона фестивал импровизационих позоришних група, Импрофест Гетеборг итд.). Неке позоришне компаније имају своје импровизоване позоришне школе (нпр. У Словенији постоји ИГЛУ – импровизациона школа Позоришта импровизације Љубљана).

Међутим, ове иницијативе и културни догађаји су усмерени на одрасле особе и ниједан није конципиран за посебне циљне групе (нпр. децу, младе, социјално ометене или старије особе).

СЛЕДЕЋИ КОРАК: ПОЗОРИШТЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ КАО СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПОЗОРИШТЕ

Мисија водећег апликанта Пионирског дома, као и свих партнера на пројекту је да испоручи иновативне програме уметничког образовања за децу. Основан 1963. године од стране Града Љубљане, Пионирски дом је институција која се развила у водећег националног, као и значајног регионалног играча у области образовања у сферама уметности и културе за децу и омладину.

Пионирски дом је у истраживању нових начина упознавања деце са позоришним уметностима открио потенцијал позоришта импровизације као алата за развој публике за ову специфичну циљну групу, на основу првобитне идеје оснивача Кита Џонстона да је позориште импровизације ефикасан приступ довођења позоришта ближе људима.

Од 2014. године Пионирски дом тестира овај приступ развоја публике у Словенији са врло перспективним резултатима, проналазећи да је позориште импровизације атрактиван начин превазилажења “двоструке асиметрије” у позоришним представама за децу, као и практичан и економичан додатак тренутно мањкавом програму за развој публике и уметничког образовања широм Европе, како је разматрано поглављу “Недостаци приступа развоју младе публике у позоришту”.

Пионирски дом, заједно са стратешким партнерима, тренутно тражи средства која би омогућила развитак свог пионирског рада у систематски и међународно скалабилан приступ развоју младе публике у позоришту.

 

 1. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

 

Циљ пројекта “Young Theatre” је да се упозна са трендом ниског и сталног смањења популарности позоришта међу европским публиком, посебно младима, кроз реализацију потенцијала за изградњу публике импровизацијског позоришта.

Пројекат ће то постићи тако што ће:

 • се реализовати на основу постојећег рада Пионирског дома у области позоришта импровизације за децу,
 • се развити на основу међународно скалабилног иновативног алата за уметничко образовање/развој публике у области позоришта и
 • тако што ће исти тестирати и испоручити га кључним циљним групама укљученим у приближавање позоришта младима: (1) (школским) педагозима и (2) позоришним професионалцима (културним оператерима) у четири европске земље у којима је интересовање за позориште најниже (Словенији, Србији, Румунији и Пољској).

Пројекат ће се ослањати на експертизу пројектног партнерства четири партнера на пројекту и три придружена партнера из циљних земаља, специјализованих за рад на развоју младе позоришне публике, заједно са неколико међународних стручњака из других делова Европе ради подршке трансевропској димензији и домету пројекта.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА УКЉУЧУЈУ:

– развијање иновативног алата за развој младе публике у области позоришних уметности

– обуку прве генерације културних оператера и педагошког особља у основним за имплементацију новог алата за развој публике и примену прве имплементације алата за развој публике у пракси, у четири земље из којих долазе парнери

– имплементацију, дистрибуцију и процену иновативног приступа развоју публике изван партнерског пројекта и партнерских пројеката

Пројекат ће испунити ове циљеве успостављањем прегледа најбољих пракси у продукцији позоришта импровизације и учењу импровизационих позоришних вештина за децу и омладину; креирањем оригиналних модула за обуку и алата за циљне групе, пружајући програм обуке циљаним групама у четири европске земље. Пројекат ће проценити пилот спровођење програма обуке, промовисати нови алат за развој младе позоришне публике циљаној стручној јавности широм Европе на три међународне конференције и успоставити позоришну мрежу како би осигурала одрживост циљева изван трајања пројекта.

Резултати пројекта укључују: прву групу импровизаторских позоришних педагога у земљама из којих долазе партнери (16 особа), затим најмање 120 педагога и 60 позоришних стручњака обучених да имплементирају нову алатку за развој публике у пракси са 1000 деце, како би произвели 170 импровизационих формата, од којих ће 80 бити јавно презентовани пред публиком од 4000 деце.

 

 1. РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ПРИОРИТЕТЕ СУБ-ПРОГРАМА КУЛТУРA

 

Пројекат се директно односи на двa од пет приоритета Програма Креативна Европa, суб-програма Култура:

– Развој публике (стварање вештина код културних оператера/уметника за развој публике, као главни циљ пројекта):

Креирањем новог и иновативног програма уметничког образовања у области позоришта заснованог на импровизацијском театарском приступу, пројекат не само да ће “проширити публику или проширити однос са постојећом публиком”, већ ће у складу с филозофијом позоришта импровизације испратити позицију Креативне Европе, потпрограма Култура, да “развој публике значи радити нешто заједничко са публиком, а не нешто за публику.”

– Образовање и обука:

Да би се остварили циљеви развоја пројекта, пројектни тимови партнера на пројекту ће обучити прву генерацију инструктора импровизације на терену, укупно 16 појединаца (Train the trainer, активност 2), који ће се затим наставити  обучавањем школских педагога и позоришних професионалаца у циљним земљама, укупно 120 појединаца (Пилот тестирање модулa и алатa, активност 5 – 7).

Пројекат “Young Theatre” је у потпуности компатибилан са низом националних, регионалних и локалних стратегија из области културе, образовања и обуке у све четири партнерске земље у пројекту.

 

 1. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ:

 

У циљу испуњавања својих циљева, пројекат ће се реализовати кроз низ пројектних активности. Придружени пројектни партнери ће учествовати у пројектним активностима креирања мреже, комуникације и дисеминације и могу учествовати као посматрачи свих осталих пројектних активности. Поред придружених партнера и преостала три кандидата за партнерство у пројекту: Позориште за младе позориште – Ле Номаде Виллаге (Француска), Професионално државно позориште младих (Грузија) и Отворени круг у позоришном образовању (Мађарска) позвани су да учествују у активностима Мреже и могу учествовати у активностима комуникације и дисеминације.

АКТИВНОСТ 1: Уводни састанак (Кick-off meeting)

Дводневни уводни састанак представника свих партнера на пројекту планиран је за септембар 2017. године у Љубљани. За први састанак парнтера планирано је  међусобно упознавање, као и упознавање са детаљима пројекта. Састанак је укључио активност представаљања парнерских организација, преглед пројектних активности и упознавање са правилима финансијског извештавања.

Сваки партнер на пројекту биће заступљен са четири представника: руководиоцем пројекта, финансијским руководиоцем пројекта, и двема особама задуженим за уметничке активности на пројекту. Током уводног састанка, беће реализована у активност под називом Партнерска радионица – Словенија: финализација Модула 1 (Train the trainer).

АКТИВНОСТ 2: Развој тренажних модула за циљне групе

За потребе израде новог алата за развој позоришне публике, пројекат ће обухватити три тренажна модула намењена циљним групама:

(1) ‘Train-the-Trainer’ (Module 1)

(2) тренажни модул за учење техника импровизационог позоришта за професионалце из области позоришта (Module 2)

(3) тренажни модул за учење техника импровизационог позоришта за школске педагоге (Module 3).

 

Иницијални концепт тренажних модула би могао да се сумира у следећој табели:

Модул Циљна група Опис Приступ Трајање Циљеви и број учесника
1 Експерти са знањем у области позоришта импровизације или дечјег позоришта / сценских уметности Педагошки аспекти импровизацијског позоришта; како читати и радити вежбе које се налазе у различитим литературима (нпр. Импров енциклопедија) учење једних од других, умрежавање, дигитално учење 4-дневни тренинг (2 викенда), укупно 40 сати; 1 стручњак / 4 учесника 4 инструктора из 4 земље / укупно: 16 особа
2 Позоришни професионалци (глумци, режисери, драмски писци, млади стручњаци (студенти четврте године глуме) Теме обухватају: (1) физичко позориште, (2) покрет (представљање невидљивих предмета – објектни рад, (3) емоције, (4) приповедање прича, (5) тимски рад (сарадња, отвореност за идеје других, (6) сценску креативност

(7) вештине рада са децом и младима из различитих социо-економских и културних средина

дидактичко учење, вршњачко учење, дигитално учење 2-дневна обука (1 викенд), укупно 20 сати; 4 инструктора / 15 учесника / 1 експерт 15 особа у 4 земље /укупно 60 особа
3 Професори средњих школа, професори драме  у средњим школама, наставници језика; наставници основних школа, васпитачи, социјални радници Теме обухватају: (1) физичко позориште, (2) покрет (представљање невидљивих предмета (објектни рад)), (3) емоције, (4) приповедање прича, (5) тимски рад (сарадња, отвореност према идејама других, веровање у себе, вештине комуникације и слушања) (6) Сценску креативност дидактичко учење, вршњачко учење, дигитално учење 2-дневна обука (1 викенд), укупно 20 сати; 4 инструктора / 15 учесника 30 особа у 4 земље /укупно 120 особа

 

Завршница рада на стаблу тренажних модула ће бити две радионице, радионица у Словенији (током уводног састанка) и радионица у Румунији.

Припремни рад: водећи партнер Пионирски дом – Културни центар за младе ће развити основне тачке за вођење свих три тренажна модула и дистрибуирати их свим пројектним партнерима пре партнерских радионица за преглед, коментаре и разјашњења.

Сви пројектни партнери ће спровести независно истраживање литературе и интернет претраживање, као и консултације, како би идентификовали најбоље праксе у извођењу импровизаторских позоришних техника. Да би се идентификовале специфичне потребе сваке циљне групе, партнери на пројекту ће спроводити консултације са н театарским стручњацима и школским педагогима у својој земљи, појединачно или у виду радионице.

На састанку у Љубљани, партнери ће одржати партнерску радионицу на којој ће урадити следеће: (1) направити преглед националних пракси у развоју младе позоришне публике и (2) направити преглед импровизацијске позоришне традиције и искуства у свакој од земаља. Сваки партнер пројекта ће допринети садржају:

(1) прегледом националних пракси у развоју младе публике у позоришту:

– националне праксе у развоју младе публике у области позоришта и извођачких уметности, активности партнерских организација на пољу развоја младе публике и утицаја и националних иницијатива и циљева у области развоја младе публике у области позоришта и могућности за интеграцију у  пројекат

(2) прегледом импровизацијских позоришних традиција и специфичног искуства партнера пројекта:

– националном импровизацијском позоришном присутношћу и праксом, најбољим праксама у коришћењу импровизационих позоришних техника на сцени (2 – 3 најбоље праксе по земљи), најбољим праксама у извођењу импровизацијских позоришних технологија према одређеним старосним групама (2 – 3 најбоље праксе по земљи)

– сценском праксом као уводом у Модул 1 за чланове тима партнера пројекта, који ће учествовати у модулу ’Train-the-Trainer’ .

На радионици у Румунији партнери на пројекту ће финализирати првобитни програм обуке за позоришне професионалце (Модул 2) и педагоге (Модул 3), који ће бити непосредна основа за реализацију новог програма за образовање о уметности / развоју публике на бази импровизаторског позоришта .

Сви пројектни партнери ће учествовати заједно са проширеним тимом професионалаца из сваке земље (укупно 20 особа). Радионица у Румунији је први састанак целог међународног инструкторског тима и састанак пројектног партнерства пре почетка рада са циљним групама.

Током спровођења активности обуке, пројекат ће развити низ алата за обуку који подржавају примену наставних планова и програма за модул 1, 2 и 3. Алати ће бити доступни он-лине. Алати укључују: радионицу, видео снимке и приручник за рад.

››› Радионица

Писани документ којим се описује како су вођене радионице за (1) позоришне професионалце (2) и педагоге.

 

››› Видео снимци

– видео снимци Дана импровизације и снимке радионица

››› Приручник за рад

– приручник за водитеље радионица и за циљне групе којима је намењен.

АКТИВНОСТ 3 – 6: Пилот радионице и евалуација модула и алата

Учесници ових активности су позоришни експерти са чврстим упориштем у позоришној уметности.

Модул 1 се стога посебно фокусира на педагошки аспект наставе позоришта импровизације и учи професионалце како да читају и раде вежбе објашњене у стручној литератури (попут Импров енциклопедије и дела „Научи импров“). С обзиром на професионално упориште учесника, Модул 1 ће подстаћи вршњачко учење и умрежавање позоришних професионалаца из партнерских земаља, како би се подстакла размена знања и искустава. Циљни број учесника по партнеру је 4 (партнерско особље, спољни сарадници), дајући укупно 16 обучених инструктора.

Модул 2 (обука за професионалце у позоришту) и Модул 3 (тренинг за наставнике школа)

Модули 2 и 3 ће се одржати након завршетка партнерске радионице у Румунији. Учесници ће проћи обуку у импровизационим театарским техникама и педагошким приступима раду са децом.

Предвиђене су следеће теме: (1) физичко позориште, (2) покрет (представљање невидљивих предмета (објектни рад)), (3) емоције, (4) приповедање прича, (5) тимски рад (учење вештина као што су сарадња, подршка, суодговорност за учинак других актера, поверење у себе, комуникације и вештине слушања). (6) сценску креативност (Имагинација не зависи само од инспирације, већ је резултат свесног, “наученог” тражења елемената позоришне драме).

Разлике између Модула 2 и Модула 3:

Позоришни професионалци већ имају опсег знања и вештина у позоришној уметности. Модул 2 ће зато додати специфичне импровизацијске позоришне теме и обуку позоришних професионалаца вештинама рада са децом и младима из различитих социо-економских и културних средина.

Модул 3 је, с друге стране, усмерен на педагоге који се баве децом и омладином у школским установама, али немају претходну формалну обуку у области перформанса. Стога ће више пажње бити стављено на овај аспект обуке.

Радионице Модула 2 и 3 ће се одржавати током једног викенда у првој половини 2018. године. За оба модула, свака радионица ће примити до 15 учесника, са једном извођењем радионице Модула 2 и два извођења Модула 3, укупно обучавајући 60 позоришних професионалаца и 120 педагога у четири земље из којих потичу партнерске организације.

Што се тиче осигурања учешћа циљних група у модулима обуке, партнери на пројекту су већ спровели истраживање међу циљним групама и њихов одговор је био одличан. На основу истраживања, расположиви простор у радионицама је попуњен на минимум 50%, ау неким случајевима радионице су већ у потпуности резервисане (нпр. Словенија и Србија). Посвећеност институција циљу доказују потписана Писма о намерама. Ови резултати доказују потребу за таквом обуком, као и атрактивношћу предложеног приступа.

Уметничко образовање / програми развоја публике

Након похађања радионице Модула 2 и 3, сваки наставник или позоришни професионалац ће нова знања и вештине применити у раду с групом деце/младих, било у школи или у институцији културе, што ће показати на најмање једном импровизацијском позоришном перформансу (Активности 8-10).

Презентација Програма уметничког образовања/развоја публике одржаће се током првог семестра академске 2018/2019. године, а презентација дечијег рада одржаће се на националним Данима импровизације у другом семестру исте академске године. Водитељи радионица ће остати у контакту са учесницима радионица оба модула за питања и сугестије у току и након примене стечених вештина.

Извештавање о радионицама и уметничком образовању: евалуација

Пројектни партнери ће на Уводном састанку у Словенији развити методологију евалуације, укључујући квантитативне и квалитативне циљеве за процену пројекта.

Дечје вежбе за финалне наступе на Данима импровизације 2019: ‘емоционални ролеркостер’

Параметри вредновања пилот радионица модула и програма уметничког образовања укључују екзактан број професионалаца који учествују у позорници, број педагога, број њихових учесника, број учесничких група и број деце и младих који учествују. Квалитативни параметри ће проценити степен до којег је пројекат био успешан у задовољавању потреба и очекивања циљних група.

Инструменти евалуације укључују: (1) упитнике за различите циљне групе, укључујући децу и омладину, (2) фокус групе за позоришне професионалце и педагоге, са циљем да сакупе детаљне информације о задовољењу потреба учесника. Користећи различите врсте евалуације, пројекат ће моћи да добије повратне информације о даљем унапређењу обуке и алата.

Активности евалуације ће се одвијати на свакој радионици и на мрежи. Резултати истраживања ће представити водећи партнер на завршном састанку партнерства о пројекту, у Љубљани априла 2019. године.

АКТИВНОСТ 7-10: ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА –  НАЦИОНАЛНИ ДАНИ ПОЗОРИШНЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ

Пројектни партнери ће организовати серију националних импровизацијских догађаја за позоришне представе у свим земљама партнерима у пројекту, како би представили резултате пројекта школама, позоришним групама, драмским студијима и другим организацијама из домена позоришта, као националним и међународним телима за креирање политике из области образовања и културе. Дани импровизације представљају кулминацију пројекта.

Дани импровизације такође ће промовисати позоришну едукацију и позориште као образовни метод у школама, наглашавајући важност таквог садржаја за детињство и креативни развој деце и младих, са жељом да се међу младима повећају интересовања за образовање у области позоришта.

Циљ Дана импровизације је и подршка одрживости резултата пројекта:

– да генерише интересовање циљних група да се укључе у активности пројекта на извршењу модула обуке

– да представи пројекат потенцијалним новим члановима мреже ван пројектних партнера, чиме ће се проширити међународна мрежа учесника у пројекту

–  да подигне свест о новом алату за развој публике међу националним и међународним креаторима политике у области образовања и културе, те иницира дијалог с намером да се идентификују могућности за укључивање пројекта у националне, регионалне и међународне иницијативе за развој младе публике

Дан импровизационог позоришта ће илустровати предности импровизационог позоришта и пројекта презентујући импровизационе формате деце и младих, који су радили са својим менторима у склопу новог Програма за образовање о уметности/програма развоја публике.

Партнери на пројекту су развили следећи основни изглед за Дане импровизације: то је једнодневни догађај који се одвија у партнерским институцијама пројекта и посвећен је презентацији рада учесника у пројектној обуци Модула 2 и 3, који раде са групама деце и омладине ради израде јединствених импровизационих позоришних формата. Учесници у новом Програму за образовање о уметности/развоју публике ће бити позвани да учествују на фестивалу, свака са једним или више побољшаних формата које су развили од учешћа у радионицама.

Нема процедуре избора. Свака група која је радила у оквиру пројекта и која жели да наступи на професионалној сцени, сусреће се са другим младим ентузијастима и  позоришним стручњацима. Циљни број група је 80, циљни број импровизационих формата је 80.

Друге импровизацијске позоришне групе биће позване да припремају кратке или дуже импровизационе формате које могу приказати другим групама. Намера је да охрабри умрежавање.

Развој публике:

Дани импровизације ће бити доступни бесплатно свим основним школама и вртићима у земљама партнерима у пројекту. Искуства из продукције у Словенији показују да мноштво позоришних група наступа пред публиком из локалних средина (родитељи, пријатељи, ученици). Догађај је популаран и међу школама и обдаништима који не учествују на сцени. Циљни број публике на националном нивоу је 1000 посетилаца (статистика СИФОН-а).

Коначно, Дани импровизације ће подстицати креативну интеракцију између деце и младих са професионалним позориштима, чиме се деца и млади доводе у значајан контакт са националним позоришним институцијама:

>>> Награде: жири три национална позоришта ће одабрати изузетне извођаче и наступе и доделити награде (нпр. Учешће у позоришним радионицама и летњим школама)

>>> Округли сто: жири ће пружити коментаре на перформансе, представити трендове у позоришту и понудити смернице за будући рад извођачких група

Дани импровизације ће се одржати у другом семестру академске 2018/2019. године, а последњи Дан импровизације одржаће се у Љубљани, Словенија, као завршни догађај пројекта.

АКТИВНОСТ 11: ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ПОЗОРИШТА ЗА МЛАДЕ

У оквиру програма Дана импровизације у  Словенији, пројектни партнери ће организовати сесију о формирању Мреже позоришта за младе, међународне мреже институција посвећене дечијим импровизацијским позориштима и развоју младепублике у позоришту.

У проширењу мреже, пројектни партнери су се сусрели са великим интересовањем на међународном нивоу и примили преко 15 израза интересовања за укључивање у пројекат. Са неким од интересената је постигнут договор, како би се  наставило ширење мреже.

Због тога ће током Дана импровизације у Љубљани, у априлу 2019. године, бити организован састанак потенцијалних нових чланова мреже, којима би били приказани резултати пројекта и са њима продискутовати о следећим корацима. Пројекат ће укључити потенцијалне пројектне партнере и нове чланове мреже као посебну циљну групу у активности комуникације и дисеминације. Тренутно потенцијални нови чланови Мреже позоришта за малде укључују Ле Номад Вилаж (Француска), Професионално државно омладинско позориште (Грузија) и Позориште отвореног круга у образовању (Мађарска). Пројекат ће спровести додатна истраживања за идентификацију оптималних институција које ће се укључити у Мрежу позоришта за младе.

АКТИВНОСТ 12: КОМУНИКАЦИЈА И ДИСЕМИНАЦИЈА

У циљу оптимизације извршавања ове активности, представници Пионирског дома учествовали су на комуникационој радионици коју је организовала Деск Креативна Европа Словенија, у јуну 2016. године. Структура ове активности следи препоруке радионице.

>>> Проблем: Циљ пројекта је да позиционира импровизационо позориште као иновативни приступ развоју публике у области позоришта. Проблем је ниска свест о постојању импровизационог позоришта и потенцијала за развој публике међу циљном групом пројекта.

Циљ комуникације: циљ комуникације пројекта је подизање свести о потенцијалима импровизационог позоришта као алата за развој публике и могућности за тренинг који пројекат нуди како би се обезбедило учешће циљних група у пројектним активностима.

>>> Публика: Пројектна публика су циљне групе заинтересоване или одговорне за упознавање деце и младих са позоришним вештинама. Институционално, то укључује позоришта и друге сценске уметничке компаније, посебно позоришта специјализована за децу и омладину, те основне и средње школе, укључујући вртиће, или друге институције које су одговорне за програме уметничког образовања. То укључује особље у позоришним компанијама, и руководеће особље, уметничко особље и особље за развој публике (ако га има), и школске педагоге, посебно професоре уметности, наставнике матерњег језика и менторе драмских група. На крају крајева, родитељи и деца (посебно старији од 8-15 година) су међу циљним групама пројекта.

Коначна публика пројекта су циљне групе културних оператера и њихове мреже ван географског опсега земаља партнера пројекта. Комуникацијски циљ је да се скрене пажња на нови приступ изградњи публике у области позоришта и да привуче нове чланове у мрежно импровизационо позоришно образовање и обуку.

Кроз пројектне партнере и пројектне сараднике, пројекат ће доћи до публике на ризичним територијама источне и југоисточне Европе. Пројекат се кроз европске мреже може проширити на публику широм Европе.

Канали комуникације: пројекат ће користити директну комуникацију и индиректну комуникацију (медије). Директна комуникација укључује личне контакте и директну пошту. Индиректна комуникација укључује комуникацију на мрежи, друштвене медије и класичне медије.

Канали комуникације укључују и међународне позоришне фестивале, међународну младу публику на позоришним конференцијама и међународне позоришне мреже.

>>> Поруке: Пројекат ће развити кључне поруке за циљне групе, наглашавајући:

– смањење популарности позоришта међу децом и младима широм Европе

– развој импровизационог позоришног потенцијала публике

– значај културног образовања за академски и социјални развој деце

>>> Тестирање: Партнери пројекта су већ тестирали комуникационе канале и кључне поруке у верификацији подршке пројекта у припреми грант апликације. Истраживали су интересовање циљних група путем директне поште, позивајући културне оператере и школе да покажу интересовање за укључивање у програм едукације и обуке и културних оператера на међународном нивоу ради указивања на интересовање за придруживање Мрежи позоришта за малде. Резултат је био веома позитиван. На основу истраживања, расположиви простор у радионицама је попуњен на најмање 50%, ау неким случајевима радионице су већ у потпуности резервисане. Пројектно партнерство проширено је са три институције које покривају три земље Програма за културу у партнерство четири партнера пројекта и три придружена партнера, са три одлична потенцијална партнера из три допунске земље, који чекају да буду укључени мрежу спремну за проширење.

>>> Специфичне комуникацијске активности пројекта укључују:

Партнери пројекта ће искористити своје обимне постојеће комуникацијске канале и личне мреже (редовне маилинг листе и личне контакте). Ова директна комуникација ће бити подржана коришћењем медија, укључујући онлајн и офлајн медије, као и друштвене медије. Предвиђене комуникацијске активности укључују:

– директну пошту школама и културним оператерима, информисање о пројекту и могућност укључивања у пилот тестирање програма обуке

– директну пошту са позивом да присуствују Данима импровизације

– директну пошту са информацијама о могућностима учествовања у програму обуке након завршетка пројекта

Специфичне медијске активности укључују:

– конференцију за штампу и саопштење за штампу поводом почетног састанка у Љубљани

– конференције за штампу и саопштења за јавност у свакој земљи партнера на пројекту поводом Дана импровизације

– индивидуалне односе са медијима, обезбеђујући дубинско покривање пројекта (интервјуи са представницима пројектних партнера, извештавање о пројектним догађајима, извештавање о догађајима у циљним групама)

Специфичне активности на друштвеним мрежама укључују:

– извештавање о догађајима на Фејсбук профилима партнера (са најавама догађаја, фото-репортажама са пројектних догађаја, видео снимцима са пројектних догађаја)

– обезбеђивање подршке друштвеним медијима за побољшање видљивости пројекта

– извештавање о пројекту на веб-страницама партнера пројекта

Специфичне активности ширења знања укључују и конференцијске презентације

Пројекат ће представити своје налазе на три важна међународна позоришна скупа, као што су:

– Међународна конференција позоришне педагогије (Љубљана, Словенија),

– Годишња регионални сусрети културних оператера у Словенији,

– Конференција Међународног института за позоришне представе

– Светски фестивал дечјег позоришта – Међународни фестивал дечјег позоришта у Суботици

Пројекат ће промовисати своје активности, догађаје и налазе кроз дистрибуцију саопштења за штампу путем важних платформи попут Интернационалне театарске мреже, као што су:

– Аситеј – Међународна асоцијација за позориште за децу и младе,

– Међународни позоришни институт,

– Театарска мрежа – ангажовање нове публике,

– ИДЕА – Међународна драма / позориште и образовање,

– Европа за фестивале – фестивали за Европу и

– АИТА-ИАТА – Међународно аматерско позоришно удружење.

АКТИВНОСТ 13: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ

Пројекат ће бити организован око три корпуса активности:

– закључак: израда модула и алата (Румунија – партнерска радионица)

– завршетак пилот радионица

– закључивање нових програма за истраживање програма за обуку/уметничко образовање

Пројектни партнери ће се састати три пута:

– Уводни састанак – Словенија, септембар 2017. године

– Интерим састанак – Румунија, партнерска радионица, 2018. године

– Завршни састанак партнера – Словенија, април 2019. године

Остале активности управљања пројектом укључују финансијско извештавање (учешће у припреми извештаја о финансијском пројекту, најмање сваких 6 месеци) и извештавање о садржини (учешће у припреми завршног извештаја пројекта, најмање сваких 6 месеци).

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Током пројекта, четири партнера из пројекта и три придружена партнера из седам различитих европских земаља ће дати резултате који укључују: (1) тестирани програм едукације и обуке за развој публике за професионалце и педагоге у позориштима, укључујући алате за учење/наставу (16 особа), обука за 60 позоришних стручњака и 120 педагога у четири циљне земље, који ће се директно ангажовати у продукцији позоришта импровизације са око 1000 деце, продукција 170 импровизованих формата, јавно представљање 80 ових формата комбинованој публици од 4000 посетилаца на четири Дана импровизације, представљање новог алата за развој публике Европе на три међународне конференције.

Након успостављања инфраструктуре модула и алата, пројектни партнери ће наставити да пружају курсеве обуке циљним групама на територијама програма Култура, где је интересовање за позориште најниже у Европи међу свим старосним групама, а посебно младима.

Пројектни партнери ће сарађивати након завршетка пројекта, настављајући да развијају заједнички рад у области позоришта импровизције за децу и наставиће да дистрибуирају нови алат за образовање о уметности/развоју публике у оквиру ширења Мреже позоришта за младе. Формирање мреже и Акциони план укључени су као пројектна активност завршног састанка пројектног партнерства у Словенији у априлу 2019. године Током трајања пројекта партнери ће ширити информације о пројекту на међународном нивоу и позивати друга позоришта и центре за омладинску културу широм Европе да се придруже Мрежи.


ЗАКЉУЧАК

Пројекат YOUNG THEATRE ће развити иновативни алат за развој публике у области уметничкoг образовања /развоја публике, на тај начин адресирајући три питања истовремено:

– потребу да се преокрене тренд опадања интересовање за позориште, посебно међу младима и то  најугроженијој географској регији (јужној и источној Европи)

– потребу да се пронађу нови приступи изградње публике која ће превазићи постојећи приступ подстакнут производом и циљаним интересним приступом

– потребу за повећањем присуства позоришне уметности у школским програмима уметничког образовања

Позориште је фундаментално комунална делатност која наводи људе на заједничко емоционално и физичко искуство. Ова активност може изгледати сувишна у времену када је доста активности прешло у виртуелне светове. Међутим, партнери на пројекту мисле другачије. Верујући да се позориште може и још увек представља медиј кроз који се лако изражава, желимо деци и младима понудити позориште импровизације као приступачну позоришну форму са активним учешћем. Верујемо да пројекат може показати моћ позоришта импровизације који нуди опуштен, игрив и проактиван однос према позоришном образовању и позоришној уметности уопште. Верујемо да је то ефикасна стратегија за привлачење публике у позоришта, као и за васпитање проактивних појединаца у свету који нас окружује.

 

Пројектни тим Дечјег културног центра Београд:

Далибор Стојановић, руководилац пројекта
Милош Бајић, финансијски руководилац пројекта
др Пол Мареј, главни драмски дегагог
Тијана Кесић Стаменковић, драмски педагог
Марија Благојевић, драмски педагог
Јулија Ногић, драмски педагог

 

Top