Радионица графике уписује нове чланове током целе школске године.

Уметничка графика једна је од грана ликовне уметности чију специфичност престављају графичке технике и посредност рада.
У току радионице раде се технике: линорез, линорез у боји, бакропис, акватинта, сува игла.

Радионице воде: Мирјана Филиповић-Курузовић и Александар Курузовић

Узраст: од 10 до 18 година

Цена: 2500 динара месечно

6 item(s)

Формулар за пријаву 2019 | Општи услови пословања 2018

 

Top