Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд 1


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку

Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд 2


 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Радови на замени фотеље, подне облоге у гледалишту и пода бине у ВЕЛИКОЈ САЛИ ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА. 3


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци радова на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд 4

Posted in Javne nabavke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *