У ТОКУ ЈЕ ОБНОВА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

У ТОКУ ЈЕ ОБНОВА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД


Захваљујући Градској управи града Београда, Секретаријату за културу и Агенцији за инвестиције и становање, током 2015. године на објекту Дечјег културног центра Београд,у улици Таковска бр. 8, изведени су радови на инвестиционом одржавању – замени кровног покривача и прозора на делу објекта.

Захваљујући бројним донаторима, али и сопственим средствима Дечјег културног центра Београд, обновљена је унутрашњост објекта и извршена санација више хиљада квадрата.

У наредном периоду предвиђено је извођење радова на санацији стаклених портала и замени постојеће фасадне браварије ниског приземља, приземља, првог и дела другог спрата пословног објекта, као и реконструкција Велике дворане.


31 item(s) « 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *