APPLY FOR JOY OF EUROPE 2018 / ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА РАДОСТ ЕВРОПЕ 2018

slajder pozivA 18


APPLY FOR JOY OF EUROPE 2018

 

Under the slogan “LET THE PLANET SHINE”, the 49th Traditional International Gathering of Children of Europe – Joy of Europe will be held in Belgrade, from October 2nd to 5th 2018.

Eligible participants at the “Joy of Europe” festival are art schools, cultural centers, studios, clubs, associations, but first and foremost groups that have achieved remarkable results at national and international competitions, festivals, and similar.

Stage performance can be presented in the form of dance (classical, traditional, jazz or contemporary dance), music (vocal group or choir), as well as multimedia performance.

Visiting groups can have no more than 15 children participants, from 7 to 14 years old, as well as 2 adult group leaders.

The 49th Joy of Europe will be dedicated to environment protection, as one of the priority issues connecting children of the world, developing ecological consciousness and responsible relation toward the planet Earth and its resources.  It is our wish that children and their educators be inspired by natural beauty, energy of the Sun, waves, water, wind…by recycling, or free interpretation of manifestation slogan in preparation for the Gala concert, stage performance permitting. Theme can be interpreted widely, in accordance with artistic sensibility of the group.

Applications for participation need to be delivered no later than May 10th 2018. Applications received after this date will not be taken in consideration.

Applications of the potential participants should contain:

  1. Filled-out application forms that can be downloaded on our web page: www.dkcb.rs/joy-of-europe-propositions
  2. Stage performance video recording made for Gala concert in Sava Centre, up to 3 minutes

 

Filled-out list and video recording of stage performance for Gala concert should be sent in a digital form to: ivana.tabori@dkcb.rs or info@dkcb.rs

You may find more information about propositions and program in documents below:

 

LETTER OF INVITATION JOY OF EUROPE 2018

Application Music 2018 ENGLISH

Application Dance 2018 ENGLISH 

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА РАДОСТ ЕВРОПЕ 2018

 

Под слоганом „НЕК ПЛАНЕТА БЛИСТА“ 49. традиционални Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе“ одржаће се у Београду од 2. до 5. октобра 2018. године. Оснивач и покровитељ Међународног сусрета деце Европе је Градска управа града Београда, а извршни продуцент је Дечји културни центар Београд. Манифестација Радост Европе носилац је ЕФФЕ 2107-2018 етикете квалитета, додељене од стране Европске комисије.

Право учешћа на „Радости Европе“ имају уметничке школе, културни центри, студији, клубови, асоцијације, али пре свега групе које су оствариле запажене резултате на националним и међународним конкурсима, фестивалима, такмичењима и сл.

Сценски наступ којим се учесници представљају може бити плесни (класична, традиционална, џез и савремена игра…), музички (вокална група или хор), али и  мултимедијалног карактера.

Гостујућа група може бројати највише 15 деце учесника, узраста од 7 до 14 година и 2 одрасла пратиоца-лидера.

49. Радост Европе биће посвећена заштити животне средине, као једној од приоритетних тема које повезују децу целог света, развијајући код деце еколошку свест и одговоран однос према Планети Земљи и њеним ресурсима. Жеља нам је да деца и њихови педагози инспирисани природним лепотама, енергијом сунца, таласа, воде, ветра, рециклажом или слободним тумачењем слогана манифестације припреме своје нумере за Гала концерт, уколико природа наступа то дозвољава. Тема може бити интерпретирана широко, у складу са уметничиким сензибилитетом групе.

Пријаве за учешће групе треба да доставе најкасније до 10. маја 2018. године. Пријаве које пристигну након дефинисаног рока, нећемо бити у могућности да разматрамо.

Пријаве потенцијалних учесника треба да садрже:

  1. Попуњену апликациону листу коју је могуће преузети са сајта: www.dkcb.rs/radost-evrope-propozicije
  1. Видео запис сценског наступа предвиђеног за Гала концерт у Сава Центру у трајању до 3 минута.

Попуњену листу и видео наступа за Гала концерт потребно је послати у електронској форми на адресу: ivana.tabori@dkcb.rs или info@dkcb.rs

 

Више информација о пропозицијама и програму можете наћи у прилогу

ПОЗИВНО ПИСМО 49.РЕВ 2018

Апликација музика – РЕВ 2018

Апликација Плес – РЕВ 2018

 

Posted in Радост Европе and tagged , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *