АРХИВ

Архив дечјег стваралаштва Дечјег културног центра Београд

 

Потреба за формирањем архива дечјег стваралаштва датира још од раније, с обзиром да Дечји културни центар Београд постоји преко 60 година, а Ликовни атеље слави тачно 50 година свогплодоносног рада у Таковској 8. Идеја да се формира истраживачки архив који би у свом фондусу сакупљао, чувао и излагао аутентично дечје стваралаштво настала је као логична потреба времена у ком живимо, јер се све више говори о новим приступима у образовању и визуелној писмености као најважнијој вредности XXI века. Тим стручњака различитих вокација на челу са професорима уметничких факултета, психолозима, антрополозима, социолозима, методичарима ликовног васпитања и образовања..темељи своја истраживања искључиво на визуелној култури детињства.

Задатак истраживачког архива представља првенствено заштиту дечјег стваралаштва на најадекватији и најпрофесионалнији могући начин у датим условима, са тимом стучних лица на челу. Планирано је да делатност архива буде реализацизована кроз рад са студентима, ђацима, са васпитачима запосленим у предшколским установама; учитељима и наставницима основних и средњих школа, гимназијама и уметничкм школама, школама за децу са инвалидитетом, домовима за децу без родитељског старања…у едукативне и истраживачке сврхе; кроз излагачку делатност (тематске и студијаске изложбе); промоције, предавања, коришћење нових информационо-комуникационих технологија и сл, кроз сарадњу са образовним установама, културним центрима и сличним установама које раде са децом и младима у земљи и иностранству.

Планирано је да архив чини више збирки, које ће  временом бити доступне и у дигиталној форми.

6 item(s)

 

 

 

2 Comments

  1. Hello! Can you please advise if there is a way we can access archives from about 2010-2012? I participated in this in Belgrade when I was younger and would love a documentation of this. Many thanks.

    • Hello Anthea,

      do you remember the name of the program you participated in? Maybe we could narrow the search.

      Best regards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *