Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту и пода бине у Великој сали Дечјег културног центра Београд 1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку Радови на замени фотеља, подне облоге у гледалишту […]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Улица Таковска 8, Београд објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку  РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ у поступку набавке мале вредности бр. 03/2015  Назив наручиоца: Дечји културни центар Београд Адреса:Београд, Таковска 8 […]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга хотела са 3 звездице

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга хотела са 3 звездице у периоду 01. – 06.10. 2015.год у поступку мале вредности Рок за достављање понуде је до 11.06.2015. године, до 10:00 часова. Понуде доставити на адресу: Дечји културни центар Београд, Таковска […]

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku USLUGA HOTELA

Dečji kulturni centar Beograd Adresa: Takovska 8, Beograd Telefon: 011/32 42 011 Faks: 011/32 42 314 Broj javne nabavke: 01/2014 REV Datum: 21.07.2014 DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD Ulica Takovska 8, Beograd objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE […]