Свечана предаја диплома из Лидица

Дана 13. новембра, у репрезентативним просторијама историјске зграде Амбасаде Републике Чешке у Београду, награђени млади уметници из Србије су из руку амбасадора Томаша Куцхте и првог секретара амбасаде Петре Феикове