Дани васпитача Београда

Изложба радова васпитача пријављених на ,,Конкурс за најбоље дидактичко средство” у оквиру обележавања Дана васпитача Београда под називом ,,ВАСПИТАЧИ БЕОГРАДУ”