Стручно вођење кроз 14. годишњу изложбу радионице стрипа, илустрације и концепт арта “Ђорђе Лобачев”

Стручно вођење кроз 14. годишњу изложбу радионице стрипа, илустрације и концепт арта “Ђорђе Лобачев” са пријатељима. Гости су били ученици старијих разреда основне школе “Вук Караџић”.

Дани васпитача Београда

Изложба радова васпитача пријављених на ,,Конкурс за најбоље дидактичко средство” у оквиру обележавања Дана васпитача Београда под називом ,,ВАСПИТАЧИ БЕОГРАДУ”