Младо позориште у покрету – пројекат међународне сарадње

 


МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ

Имплементација Impro Move технике као нови приступ развоја младе публике са фокусом на уметнички покрет и тело

у оригиналу:

YOUNG THEATRE ON THE MOVE

Implementing Impro Move Techniques as a New Approach to Young Audience Development with Focus on the Movement and Body

 

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

 

Главни циљ пројекта YOUNG THEATRE ON THE MOVE је развијање и ширење иновативног, ангажованог и практичног приступа развоју публике који се ослања на креативне методе и технике позоришта импровизације, савремене уметничке игре и њиховог заједничког потенцијала. Пројекат има за циљ да одговори на главни изазов развоја публике, а то је стално опадање популарности позоришта и уметничке игре, посебно међу младом публиком.

Пројекат ће то остварити развијањем програма који потиче из техника и алата позоришта импровизације и савремене плесне уметности. Методологија програма биће достављена у свих 5 партнерских земаља кључним циљним групама у процесу развоја публике и културно- образовним програмима за младе: позоришним и плесним професионалцима, уметницима, педагозима, омладинским радницима и другим важним културним оператерима у тој области.

Партнерска мрежа YOUNG THEATRE ON THE MOVE састоји се од 5 културних институција из различитих географских делова Европе, са фокусом на четири земље јужне и источне Европе (Словенија, Србија, Пољска, Румунија), у којима истраживање Еуробарометра показује најниже интересовање публике за позориште и уметничку игру и један стручни партнер из Француске, једне од држава са највећим интересом публике за културне догађаје. Све партнерске институције укључене у пројекат деле своју мисију заједничког стварања квалитетног културног образовања за крајњу младу публику: Пионирски дом – Центар за културу младих –  Словенија, Културни центар Елк –  Пољска, ЦНЦ Дансе –  Француска, Комична опера за децу –  Румунија и Дечји културни центар Београд – Србија.

Заједно, партнерски конзорцијум ће развити и применити атрактиван и ангажован приступ развоју публике, који ће објединити две најзапостављеније форме уметности у културном образовању младих заснованом на школком плану и програму: позоришту и уметничкој игри – плесу. Да бисмо одговорили на потребе главне циљне групе – младих, наша метода ће се посебно ослањати на два комплементарна облика позоришне и плесне уметности: позориште импровизације и савремену игру. Комбинујући две методе које подстичу креативност, слободу изражавања и активно учешће свих који су укључени, измишљамо нови алат за изградњу капацитета: Impro Move – Импровизација у области сценског покрета.

Главни исходи и резултати пројекта „Младо позориште у покрету“ биће:

– развој методологије Impro Move – Импровизације у области сценског покрета која ће резултирати комплетом Приручника за рад, са могућностима примене ове методе широм Европе,

– образовање и обука 20 уметника-педагога који ће ширити методу и стећи важне вештине развоја публике,

– креирање и реализација више од 100 формата сценских наступа по Impro Move методи, а који ће бити изведени на Impro Move данима; њих ће креирати најмање 75 позоришних и плесних професионалаца и 175 педагога и омладинских радника у 5 циљних земаља. Ово ће се директно укључити у Impro Move продукцију са више од 5000 деце која ће бити укључена као активна публика или као активни извођачи,

– представљање и ширење методе развоја публике на релевантним међународним конференцијама, фестивалима и догађајима широм Европе,

– мрежа „Impro Move“ са члановима из целе Европе, која ће не само проширити методологију, него што је још важније, повезати уметнике-педагоге са професионалним позоришним и плесним институцијама, педагозима, омладинским радницима и школама како би се обезбедило даље креирање и развој колаборативних приступа и стратегија развоја публике.

Пројекат „Младо позориште у покрету“ директно се односи на два приоритета потпрограма „Креативна Европа – култура“:

– Јачање публике (стварање вештина развоја публике за културне операторе и уметнике)

– Изградња капацитета: Образовање и обука (изградња уметничког и културног образовања и обуке, уметничко учење и меке вештине у сектору културе и уметности).

Крајњи циљ је стварање Impro Move заједнице као лабораторије за иновативне приступе и стратегије развоја публике, креативно истраживање позоришта импровизације, савремене уметничке игре и спајања њихових резултата, откривања нових облика и могућности и стварања простора отварања, дискусија за културно образовање и продукцију садржаја намењеног младој публици.

 

 

 

 1. ПОЗАДИНА НА КОЈУ СЕ ОСЛАЊА „МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ“

 

Главни партнер на пројекту, Пионирски дом – Центар за културу младих из Љубљане је јавна институција посвећена образовању и култури младих. Његова главна мисија је оснаживање културне партиципације кроз активан ангажман младих на различитим пољима културе и ументности. Пионирски дом је више од 55 година једна од водећих институција у Љубљани на пољу креативних педагошких приступа и културне едукације. Једна од његових приоритетних мисија је и креативна сарадња са важним културним и образовним установама и оператерима из Љубљане, Словеније и шире европске регије и стварање заокруженог културног искуства.

Пионирски дом удружио је снаге са 3 институције сличних циљева из Пољске, Србије и Румуније. Партнер из Србије, Дечји културни центар Београд је угледна установа коју је основао и финансира Град Београд, са традицијом дугом преко шест деценија. ДКЦБ је први корак у одрастању и стицању знања и вештина многих генерација уметника, научника, културних и јавних радника. Усмерени на истраживање и откривање потенцијала деце и младих у свим областима културе, програми ДКЦБ-а желе да директно комуницирају са децом и младима, усмеравајући их ка стицању потребе за уметничким искуством, знањем и забавом. ДКЦБ има статус институције од посебног значаја за Град Београд и референтне институције за међународну културну сарадњу у области дечије уметности и културе за Републику Србију. Годишње, ДКЦБ олакшава око 1000 програма за децу и омладину као домаћин, извршни продуцент, продуцент, копродуцент или сарадник у њиховом сопственом простору или у другим јавним просторима. Просечна посећеност је пет стотина деце дневно.

Партнери су заједно покренули пројекат Младо позориште (у оригиналу YOUNG THEATRE), чији је главни циљ био да се позабави ниском и постојаним падом броја младе публике у позоришту. Главна методологија пројекта изведена је из креативног иновативног педагошког принципа који се показао најуспешнијим:  позоришта импровизације.

Младо позориште представљало је тестирање позоришта импровизације као свеж и иновативан приступ развоју публике.

Главни резултати пројекта су били:

– развој импровизационих модула за развој образовне публике за три циљне групе

 1. прва генерација 16 образованих тренера уметника у 4 партнерске земље који су стекли међународно и професионално искуство
 2. 60 обучених позоришних професионалаца у 4 партнерске земље са додатним обученим особљем, из других европских земаља које су се придружиле процесу обуке на презентационим догађајима (Црна Гора, Хрватска, Естонија, Чешка, Словачка, Македонија итд.), који преносе стечено знање у своје професионално окружење и рад
 3. више од 200 едукованих педагога у 4 партнерске земље, који су методу директно проширили на децу и младе

– представљање пројектне методологије и алата на важним догађајима и конференцијама у партнерским земљама везаним за позориште, креативну педагогију и младе попут: Међународног сусрета деце Европе Радост Европе, Међународне конференције позоришне педагогије Словеније и Уметничког маркета Сибиу –  Румунија) и других

– стварање више од 80 импро-формата који су били представљени на Импро данима у 4 партнерске земље и који су ангажовали више од 4000 младих чланова публике

– 4 приручника у којима је развијена, организована и припремљена за ширење методологија иновативног алата за изградњу публике.

Успех примене позоришта импровизације као алата за развој публике и задовољство потпуно ангажованих учесника мотивисало је партнере да даље развијају методологију и креирају нови програм за развој образовне публике.

Пројекат „Младо позориште у покрету“  је подељен у четири категорије: импровизације, емоције, приповедање и кретање тела невербалном комуникацијом. Имплементација је открила да упркос очигледној неопходности укључивања свих тема у рад са малдима и да све то појачава и обогаћује позоришна искуства, вештина која се истицала као најпотребнија за све циљне групе, посебно за младе, била је и још увек јесте кретање тела невербалном комуникацијом. Будући да је савремена публика сада другачија од оне предвиђене када је већина великих културних институција првобитно основана, истраживање на пројекту требало би да прати стратегија развоја публике.

 

ЗАШТО ПОЗОРИШТЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ?

Позориште импровизације представља спонтано стваралачко уметничко позоришно стварање без претходне припреме, али ипак поштујући основне принципе драмске представе. Публика игра виталну улогу јер се често позива да утиче на перформансе дефинисањем једне или више контекстуалних информација о сцени и представља главни извор инспирације за извођаче. Машта не зависи само од маште, већ је резултат свесне, „научене“ потраге за елементима позоришне драме и заједничког, групног ума. Чињеница да се сви елементи перформанса догађају у тренутку, у интензивној интеракцији између публике и извођача, је оно што жанру даје велику уметничку вредност, атрактивност, ангажованост и потенцијал за развој публике. Једна од највећих предности импровизације је изградња заједнице, јер ствара везе, промовише и побољшава групни рад. Не може постојати без основних договора и прихватања свих у заједници. Метода позоришта импровизације је доступна, јефтина, не захтева посебну инфраструктуру, промовише практично ангажовање, креативно истраживање и изражавање, критичко размишљање, брзе реакције, иновације и подстиче креативни неуспех. Метод базиран на импровизацији је савршено средство за развој публике, јер:

– потпуно ангажује све који су укључени

– гради храброст не само да се нешто изведе, већ да се каже своје мишљење и брани своје вредности

– ствара дубље везе са људима и околином,

– појачава осећај припадности и уметничког искуства

– доводи у питање постојеће односе моћи, статусне разлике и неједнакост

– промовише одговорност за себе и друге

– поштује и промовише (подстиче) културну различитост.

Будући да је „двострука асиметрија“ још увек једна од карактеристика дечијих и позоришних представа за младе, где „одрасли глуме, а деца их гледају“2, партиципативна природа позоришта импровизације чини савршено решење за развој публике да постане позоришно искуство равноправније, дубље и ангажованије за младе.

Пилот пројекат „Young Theatre“ показао је да активно учешће утиче и ангажује публику и да доживљај уметничких активности ствара потребу за више уметничког искуства.3 Повратне информације које смо добили од уметника-тренера, педагога и позоришних професионалаца из свих укључених земаља били су иако су сваки део тренинга и искуства који су им били битни и инспирисали, најкорисније, најкорисније и најпотребније било је коришћење покрета и тела.

Импровизацијско средство позоришне публике остаће креативна база на који се пројекат „Mладо позориште у покрету“ ослања, али ће бити оплемењен комплементарном уметничком формом коју ће такође промовисати, креативно користити, стопити са импро методама и даље развијати: савремену уметничку игру.

 

ЗАШТО САВРЕМЕНА УМЕТНИЧКА ИГРА?

 

Позориште импровизације и савремена уметника игра су започели као начин побуне против норми и конвенција стриктне форме уметности, прво класичног театра, а друго балета. У плесу је била побуњеницка против строгих и често неприродних телесних положаја балета, а у импровизацијском позоришту била је побуњеника против крутости и форме. Стога се родила идеја о слободном кретању која прати унутрашња осећања појединца.4 Слично томе, импровизационе игре и вежбе које су углавном намењене глумцима да се загреју, прерасле су у уметничку форму. Обе уметничке форме имају свој нагласак на стваралачком процесу, где се појединац подстиче да буде храбар и неограничен док истражује. Подстиче га да не само понављају постављене кореографске комаде и идеје других, већ и да проналазе нове обрасце и приче, делују и реагују из свог суштинског бића и инстинкта.

савремена уметника игра, како је разумемо и користимо у овом пројекту, одражава идеју, да је то уметност чији је радни материјал: покрет људи. Нема фиксне или устаљене обрасце покрета, већ је све у непрекидној потрази за новим облицима и динамиком.5 Ово је посебно важно јер је главни фокус у пројекту уметност која промовише слободу, креативност и лично изражавање.

Будући да су плесне, оперске и балетске представе најмање популарне културне активности широм Европе са само 18% учешћа,6 пројекат има за циљ да унапреди импровизацијске активности за развој публике и изградњу капацитета имајући у виду плес и покрет. Један од циљева пројекта је ширење већ успешног алата за развој публике и јачање капацитета за уметност, што би могло имати користи од нових и иновативних стратегија развоја публике, са фокусом на личну повезаност и ангажман. 7

 

ЗАШТО ИНСИСТИРАТИ НА ИМПРОВИЗАЦИЈИ У УМЕТНИЧКОМ ПОКРЕТУ И КАКО ТО МОЖЕ ДА ПОКРЕНЕ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПУБЛИКЕ?

 

„Кретање је најмоћније средство изражавања у стварању позоришне представе. Лишено речи, костима, стопала, крила, позоришног аудиторијума и остављено само глумцу и мајсторству покрета, позориште ће и даље остати позориште. “(Мајерхолд, 1914)

 

Позориште импровизације и савремена уметника игра користе људско тело као главно средство за изражавање: гледање перформативних уметности значи упознавање са телима и значењем – шта они могу искомуницирати, како их читамо итд. Концепт импровизације – посебан и независни принцип који цвета нарочито у областима позоришта, уметничке игре и музике –  заједничка је основа на којој ће се повезати и испреплетати две уметничке форме.

Искуство било које представе смештено је у телу, на месту сусрета публике као конкретне групе појединаца и овде-и-сада перформанса.8 Тела су медији кроз које доживљавамо све што постоји. Прво средство које је на располагању за разумевање света су наша тела. 9 Искуство значи коришћење чула, одражавање и стварање смисла на томе. Искуство публике укључује и димензију разумевања и сензорнију, директнију димензију. Добра позоришна искуства стога нису питање ни осећаја ни разумевања, већ настају у интеракцији између њих. 10 Будући да плес ослобађа тело и ослобађа ум, они су савршени сапутници заобљеног, богатог и незаборавног искуства уметности.

Ослањајући се на то, пројекат има за циљ не само да уведе практичније приступе побољшаном сензибилитету и сензорној свести за појачано доживљавање, 11 већ и да пронађе начине активног и практичног одражавања уметничког искуства, да развије разумевање о утицају који су критички настројени, маштовити и креативни чланови публике имали пре, током и након наступа.

Чињеница да учесници могу имати користи од активних и ангажованих импровизационих и покретних активности на начин откривања нових потенцијала и способности, побољшања телесне / сензорне свести и коришћења тела и покрета као методе за јачање искуства и након тога, чини основ стратегије развоја публике пројекта Младог позоришта у покрету.

Телесна освешћеност различитих циљних публика, посебно младих, не само да побољшава квалитет културног и уметничког доживљаја, већ им даје и нове алате, помоћу којих се може размислити и критички проценити искуство, добити већи приступ унутрашњем физичким и емоционалним процесима и боље и интензивније се повезати са позоришним представама и другим културним догађајима.

Користећи и истражујући оба уметничка облика као извор надахнућа, садржаја, знања, методологије и филозофије, пројекат „Младо позориште у покрету“ ствара спојени приступ развоју уметничке публике: Impro Move.

Пошто су главна циљна публика пројекта млади, избор школских педагога као једног од важних стваралаца њихових уметничких искустава, никако није био случајан избор. Појачање веза са образовним сектором и промовисање интеграције између културног сектора и образовног система12 једно је од главних предложених правила развоја публике, према студији о развоју публике „Ангажуј публику“ и једном од важних питања у Новој европској агенди за културу.

Раштркани међу мноштвом различитих културних активности, преовлађујући модерни културни учесници вероватно ће бити „потрошачи културе који конзумирају све“ (Петерсон и Росман 2008), који бирају догађаје који превазилазе културне, жанровске и институционалне границе и који цене и дигитално и физичко присуство, као  и различите начине доживљаја живота.13 Иако разноврсни културни догађаји могу бити корисни за публику, важно је бити свестан да је, посебно када су млади укључени, изузетно важно понудити им квалитетну културну продукцију.

У координацији са Новом агендом за културу, где се предлаже нови приступ са културним способностима као водећим принципом, циљеви и активности пројекта имају за циљ побољшање културних способности применом методе Impro Move. Пројекат доприноси пружању широког спектра квалитетних културних активности, промовисању могућности да сви учествују у стварању, јачању веза између културе и образовања и других важних области политике.14 Однос који пројекат има за циљ да продуби највише је онај између младе публике и самог уметничког искуства. Резултати предходног пројекта „Младо позориште“ показују да културне институције желе још веће активно укључивање педагога у културно искуство младих.

 

IMPRO MOVE МЕТОД

Impro Move метод ће практично комбиновати најбоље од обе горепоменуте уметничке форме, с посебном пажњом посвећеном следећим темама:

– основе покрета (покрет као основа сваке представе; основни појмови са којима радимо у позоришту и плесу; дах, држање, ритам, темпо итд.)

– сензорна свест (како да је унапредимо, како да је тренирамо, како да је користимо, шта значи гледати / видети, слушати / чути, осећати / додирнути, мирисати, доживети, итд. Како можемо интензивирати искуство обуком? )

– емоција и кретање (како тела носе емоцију, како емоције трансформишу тела, како тела изазивају емоцију, како читамо тела, итд.)

– приповедање и тело (како причамо приче са својим телима, како их читамо, користећи и стварамо различите језике, од апстрактних до конкретних и леђа итд.).

Стога ће нови пројекат „Младо позориште у покрету“ комбиновати два креативна израза за стварање динамичних представа и надахнути додатне активности за развој публике које су засноване на активном учешћу. Као што знамо, доминантна форма перформанса која преовлађује у западноевропској цивилизацији јесте она са четвртим зидом, где уметници преносе нешто и гледаоци то примају, а притом не утичу нити се мешају у позоришни чин.16 Међутим, направити искуство значи утеловити га и размишљати о њему активном и личном. Не можемо описати знање као своје, пре него што га имамо у костима. Телесно искуство, праћено рационалном мишљу, непроцењив је извор утеловљеног знања17 и помаже у стварању дубоко укорењене телесно-кинестетичке интелигенције.18 Пројекат директно одговара стратешком циљу и акцији Нове европске културне агенде 4.1: Социјална димензија – искориштавање снаге културе и културне разноликости за социјалну кохезију и добробит. Позориште импровизације и савремена уметничка игра нуде алтернативни, ангажовани, креативни, опуштени и подстицајни облик активности и покрета тела, а поред тога и разне могућности за културно учешће. Истраживање „Интеракција између културе, здравља и психолошког благостања“ потврђује да је културни приступ друга најважнија одредница психолошког благостања, којој претходи само одсуство болести.19

Пројекат ће, дакле, промовисати свесну употребу тела и имаће за циљ да повећа телесну свест о потребним вештинама за бољу и успешнију комуникацију, што из здравствених разлога, што у образовне сврхе. То че учинити са жељом да  млади, самопоуздани појединац који у себи носи утеловљено знање себе, створи културно и уметничко искуство, које ће у њему трајати доживотно.

 

 1. МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ И ЕВРОПА

 

Култура је везивно ткиво европског идентитета. Иако разнолики, европски културни сектори и даље прелазе, повезују и превазилазе државне границе. Транснационалном мобилношћу уметника-тренера, Младо позориште у покрету омогућиће им успостављање професионалних и личних веза, побољшање својих вештина вршњачким радионицама и развијање новог креативног начина приступа уметности.  Омогућиће побољшање додатним техникама из новог, али сродног уметничког поља позоришта импровизације за играче или савременеуметничке игре за глумце. Читав пројекат заснован је на двострукој премиси – врхунски приступи, уметнички стилови, језици и обичаји свих укључених земаља партнера могу се разликовати, али оно што нас повезује је уметност и заједнички европски идентитет. Зато пројекат слави, уважава разлике, сличности, креативне и транснационалне везе са на манифеставијама ИМПРО ДАНИ у свим партнерским земљама, који ће имати заједничку тему „Ко је Европа?“.

Европа је свој народ и везе међу њима и то је управо порука коју желимо послати младим гледаоцима широм Европе. Шта више, пројекат има за циљ да подстакне младе на размишљање о сличностима и разликама међу њима стварањем различитих уметничких слободних форми које одражавају њихов заједнички европски идентитет и подстичу европску интеграцију. Уметницима ће се такође пружити прилика да изведу радионице и развију свој рад у различитим партнерским земљама, како би им омогућили разна искуства и створили услове за јачање конкурентности и проналазак нове публике. Као земља која се придружује, српски партнер представља двоструку прилику: да имају користи од претприступне стратегије и активно спроведу, управљају и су-креирају европски пројекат и уче од европских вршњака у култури. За остатак конзорцијума представља прилику за културну разноликост, преиспитивање Европе и њених чланица и изградњу важних транснационалних веза са западним Балканом. Ово је директан одговор на Нову европску агенду за културу, где култура представља вектор идентитета и кохезије, посебно кроз контакте људи, који су најважнији део нашег пројекта. Едукативни и омладински пројекти су од посебног значаја, јер улажемо у људске ресурсе који ће бити покретачи друштвено-економског развоја будућности.

Уметности импровизације и плеса недостаје много продукцијских и материјалних ресурса, често је институционално и инфраструктурно неискрено и има пуно изазова. Али оно што дефинитивно има у изобиљу су алати за повезивање људи кроз уметност. Наглашавајући кретање тела, желели бисмо и уметницима пружити нове алате за постизање њихових дела још транснационално и међународно привлачних – коришћењем покрета, заједничког језика и проналажења и стварања нових начина и језика са којима ће комуницирати.

 

 

 1. ПОВЕЗАНОСТ ПРОЈЕКТА СА ПРИОРИТЕТИМА И СТРАТЕГИЈАМА ПРОЈЕКАТА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ КРЕАТИВНА ЕВРОПА – ПОТПРОГРАМА: КУЛТУРА

 

Овај пројекат директно се одговара на два приоритета пројеката европске сарадње програма Креативна Европа – потпрограма Култура:

 

 1. Развој публике

Проблем:

Подаци Еуростата показују да више од трећине Европљана уопште не учествује у културним активностима.20 Пад броја публике резултат је разних разлога, од којих је најважнији онај који препознајемо код младе публике: недостатак комуникације, повезаности и сарадње између културног и образовног сектора. Као што је предложено у Еуробарометру, повећано интересовање за културу и учешће у школама од ране доби могло би повећати интересовање за културу међу групама које се такође најмање баве својим животом одраслих. Чак и тамо где су развијени програми за развој публике, они често нуде само вођену дискусију након наступа. Иако је ово једна од могућих и корисних стратегија развоја публике, пројекат Младо позориште у покрету понудиће алтернативан, нов, иновативан, креативан, свеж приступ који ће физички и емоционално уложити све који су укључени, посебно младе.

Одговор:

Професионалним позоришним и плесним институцијама често недостаје стратегија развоја публике на систематској основи, па морају наћи пречице и брза решења за настали проблем. Пројекат ће одговорити на ову потребу развијањем иновативних практичних алата који ће одмах бити доступни за употребу и прилагођавање њиховим специфичним ситуацијама и потребама. Нови програм уметничког образовања ће подстаћи културне оператере не само да примају и користе сакупљени сет практичних алата, већ их подучавају, мотивишу и подстичу да буду креативни према градиву и пронађу сопствене стратегије за развој публике Imrpo Move. Како имплементација стратегије развоја публике обично захтева запослене који су обучени и додељени посебно задацима развоја публике, пројектне активности нуде обуку, подршку и знање културним оператерима који могу утицати и утицати на стратегије развоја публике у професионалном перформансу уметничке институције.

Као што сугеришe Нова европска агенда за културу, културни и образовни сектор би требало да створи нову синергију промоцијом уметности, културе и креативног размишљања у формалном и неформалном образовању и оспособљавању на свим нивоима, као  и у целоживотном учењу. Такође постоји консензус о потреби постојања преносивих компетенција и вештина које подстичу креативност и критичко размишљање, а које ће се развијати кроз активности спровођења пројекта „Младо позориште у покрету“.

 

Развој публике и јачање заједнице: активно искуство као мотиватор за присуство у култури

Развој публике такође значи приближавање људи и културе. Изградњом и коришћењем иновативног партиципативног програма уметничког образовања заснованог на Impro Move приступу, ми промовишемо културу као оно што нас повезује, а не оно што нас дели. Како је култура идеално средство за комуникацију кроз језичке баријере, оснаживање људи и олакшавање социјалне кохезије, снага пројекта такође лежи у наглашавању уметничког, телесног покрета као невербалног језика са великим транснационалним могућностима. Култура је на врху листе фактора који највероватније стварају осећај заједнице и могу представљати трансформативну снагу за изградњу и стварање заједнице. Управо у томе лежи снага партиципативног приступа публици која ствара пројекат.

Како Еуробарометар наводи, чини се да су они који се највише баве културним активностима такође они који ће вероватније бити ангажовани као извођачи. Ангажовање би се могло побољшати подстицањем не само учешћа, већ и подстицањем појединаца да се креативно укључе како би помогли да се успостави веће поштовање и уживање у културним активностима.

Са практичним и личним искуствима, пројекат ће продубити однос са различитом публиком, са главним фокусом на младе људе и децу, што директно одговара стратегији развоја креативне публике. Нудимо доступну, доступну, бесплатну методу развоја публике, без икаквих додатних улагања, подстичемо културне могућности свих циљних група. Пројекат ће диверзификовати публику нудећи им практичне алате за веће искуство, посматрање и разумевање представа. Пројекат ће, дакле, позоришну и плесну уметност приближити различитим циљним гледаоцима, продубити однос са њима и интензивирати искуства сваког учесника.

Главне стратегије развоја публике су:

– јачање капацитета културних оператора,

– нови иновативни уметнички партиципативни програм, заснован на два уметничка инструмента перформанса,

– изградња мреже (мрежа уметника-тренера, школе међусобно, школе и институције, уметници-тренери и школе итд.),

– активно учешће публике.

Главне циљне групе за развој публике у пројекту Младих позоришта у покрету су: деца и млади, особе са инвалидитетом и недовољно заступљене групе. Пројекат има за циљ да створи нове вештине развоја публике за културне уметнике и операторе како би се осигурало квалитетно искуство перформанси за одабране циљне групе.

 

 1. Изградња капацитета: Образовање и обука

Професионалним позоришним и плесним институцијама недостају добро дефинисани програми и стратегије развоја публике: позоришни и плесни педагози ретко формално укључују. Стога, изградња капацитета помаже културним оператерима да даље развијају своје вештине које ће обогатити њихов професионални живот и утицати на креативне приступе стратегија развоја публике.

Нудећи им специфично уметничко и културно образовање и обуку пројекат ће оснажити културне операторе да пронађу индивидуалне приступе који одговарају сваком институционалном, националном и регионалном стању културе и прописа. Обука ће се прво састојати од вршњачких тренинга уметника, који неће само додати педагошко знање и знање предавања, већ ће стећи и нове увиде из друге уметничке форме. Уметници-тренери повезаће се са образовним секторима, а затим образују позоришне и плесне професионалце, педагоге и омладинске раднике, који ће новостечено знање користити у свом раду са крајњом циљном публиком.

Пројекат ће такође омогућити транснационалну мобилност тренера-уметника, што ће интернационализовати њихову каријеру, добити приступ међународним могућностима, створити услове за прекогранично умрежавање и добити драгоцено искуство међународног рада.

Уметнички тренери добиће приступ различитим мрежама које ће расти током трајања пројекта и шире (транснационална мрежа уметничких тренера, мреже позоришних и плесних институција у свим земљама партнерима).

 

 1. КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСТВА

Конзорцијум партнерства направљен је на обостраним основама заједничких вредности и мисија свих институција: оријентацији према културном образовању, посебно за децу и младе, неговању слободе изражавања, духа дијалога и међусобног слушања, подстицању доживотног учења и развијању иновативних приступа за изградњу публике. Партнерство се састоји од парнера из четири земље чланице (Француска, Пољска, Румунија и Словенија) и партнера из једне земље приступнице (Србија). Што се тиче партнера из Србије, њено место земље проширења има посебан значај, не само за спољну политику ЕУ 21, већ и за сам квалитет партнерства. Развој некадашњих Домова пионира (који је службено име српске и  словеначке  институције по оснивању) имао је велики културно-историјски значај за регион Балкана у то време и представља културни континуитет и у ширем региону.

Свака од институција има свој јаку основу који ће се користити за спровођење активности пројекта. Партнерство је изграђено на равноправности, поштовању, међусобној подршци и помоћи, континуираној комуникацији, филозофији решавања проблема и са великим нагласком на јасној и директној комуникацији која спречава било какве суштинске неспоразуме или потешкоће.

Пионирски дом – Центар за културу младих (главни партнер) и Дечји културни центар Београд (партнер из Србије) имају јаку традицију у развоју педагошке методологије у позоришту импровизације и позоришту уопште. Стога су то партнери који ће помоћи другима да постигну исти ниво стручности и обезбеде даљи увид у  развој методологије за изградњу професионалних  капацитета. Због тога је први привремени састанак планиран за март 2020. године у Београду.

Својом изузетном стратегијом развоја инфраструктуре и публике, Комична опера за децу из Букурешта показује највеће предности у комуникацијским и дисеминационим стратегијама. Стога ће други привремени састанак, који ће бити одржан у Букурешту, бити посвећен углавном прегледу комуникацијских и дисеминационих активности у досадашњем пројекту, развоју нових метода комуникације о пројекту, посебно за младе и са јаким фокусом на нови дигитални технологије. Као професионална оперска и балетска установа за децу, они ће предложити и начине на који је могуће испреплетати класичну плесну форму са новом праксом развоја публике Impro Move методе.

Културни центар Елк из Елка у Пољској представља важан подсетник о потреби за децентрализацијом културних активности, јер се оне суочавају са другачијим изазовима од већине осталих институција које се налазе у главним градовима земље. Њихова ситуација је подстакла регионалне комуникационе активности, где ће свака земља партнер организовати активну презентацију пројекта у најмање још једној регији у земљи (дакле, најмање две по партнеру). Поврх свега, биће спроведено истраживање о регионалном ширењу културне доступности и активности у различитим регионима партнерских земаља са сугестијама, како би пројектне активности могле понудити решење ове неравноправне ситуације, која би истовремено могла представљати могућност за одрживост пројекта.

ЦНЦ Дeнс представља стручног партнера у области савремене уметничке игре. Укључивање стручњака за уметнички покрет било је пресудно за надоградњу пилот пројекта, а сусрет са савршено погодним партнером из земље у којој је учешће становништва у уметничким активностима више од 50%, 22 , отвара нове креативне могућности. Са искуством у креирању педагошких програма за плес и покрет, њихов допринос је унапређење имплементације пројекта.

Конзорцијум партнерства већ је тестиран реализацијом пилот пројекта „Младо позориште“, на којем су четири од пет партнерских институција већ сарађивале. Кроз драгоцено европско креативно искуство, партнери су не само побољшали и надоградили свој сет педагошког и садржајног знања, већ су и развили финансијске и менаџерске вештине и знања. Кроз пилот пројекат, партнери су такође показали своје јаке тачке и слабости, и већ су били у могућности да се сет вештина доведе до заједничких основа и створи још равноправније партнерство. Додатни партнер доноси стручност за модерну уметничку игру и покрет – главно поље вештина изградње капацитета, и што је најважније,  има претходно искуство у међународним пројектима сарадње.

Снага партнерства показује се и у виду уметничке транснационалне мобилности: тим од 20 уметника-тренера заједнички ће развити програм непроменљивих игара и вежби и биће укључен у активности вршњачког учења које ће пружити вештине, компетенције и знање за јачање културног и креативног сектора и сопствених компетенција. Поврх свега, сваки укључени уметник и играч из свих партнерских земаља имаће једнаке могућности за међународну сарадњу и интернационализацију својих каријера и активности у Унији и шире. Једна од најважнијих активности је и извођење радионица са разменом уметника-тренера, које ће понудити увид у културно разнолике педагошке стратегије и презентацију садржаја, нове могућности за повезивање између појединих уметника и међународних институција и нове могуће моделе сарадње.

Једнака сарадња свих партнера биће обезбеђена равноправним учешћем на свим састанцима, међусобном припремом свих резултата, кроз обезбеђивање да сви учесници постигну сличан ниво знања, знања и вештина да свакa појединачнa институција буде упозната са транснационалним искуствима и примерима добрих пракси свих других партнерских институција. Локације и укључене земље су раштркане, са нагласком на регионе у којима Еуробарометар открива најниже или опадајуће трендове посете позоришним или плесним представама (Пољска, Румунија, Србија и Словенија), и стручног партнера из Француске, где се културно ангажовање изузетно високо.

Најјача синергија партнерства лежи у нагласку на култури и културном образовању младих и осигуравању да ти млади љубитељи културе постану верни „потрошачи уметности“ као и одрасли.

 

 1. САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ

 

Припремна фаза

Припремна фаза пројекта састоји се од активности посвећених изградњи стабилних основа за остале фазе имплементације пројекта.

Припремни састанак у  Бриселу и  Почетни састанак, Словенија (А1, А10)

Главне активности менаџерске припремне фазе су оба почетна састанка. Две особе из менаџерског тима отпутоваће у Брисел како би примили смернице за спровођење пројекта, изградили везе са другим културним оператерима и институцијама, пренели главне циљеве и циљеве пројекта и побољшали и проширили знање о финансијском извештавању и управљању.

Тродневном почетном састанку у Љубљани придружиће се сви тимови пет пројектних партнера. Тимови ће се састојати од руководиоца пројеката, асистента на пројекту и тима од четири уметника-тренера који ће развијати, тестирати и ширити знање које је немогуће преместити на циљне групе. Менаџерски тим ће прегледати и побољшати стратегије за спровођење, комуникацију, ширење и оцену пројекта. Истовремено, уметници-тренери практично ће једни другима представити налазе из радионице Модула 1, извести Impro Move радионице које ће водити уметници-тренери едуковани у савременој уметничко игри. Ово ће представљати темељ за даље спровођење активности. Оба тима ће се надоградити на стратегије комуникације и ширења и представити додатне стратегије оцењивања дибјених резултата.

Главне теме биће:

– преглед националних пракси у развоју младе публике у сценским уметностима

– презентација врхунске уметничке уметности за младу публику, посебно импровизационог позоришног програма и програма сувременог плеса за младе из свих партнерских земаља

– идентификовање локалних, националних, регионалних и европских иницијатива и циљева на пољу развоја перформанси (младе) публике и могућности за њихово повезивање са пројектом

– преглед активности комуникације и ширења и идентификација нових креативних могућности за иновативне канале комуникације и ширења

– развијање знања о садржају модула за различите циљне групе

– преглед пројектних активности.

Десктоп истраживање, израда приручника (А9, А30)

Припремна фаза за спровођење програма пројекта подстиче уметнике-тренере да креативно користе и истражују импровизоване технике у глуми са креативним покретом. Коначни циљ ове припремне фазе је извршење десктоп истраживања о стању модерног позоришта импровизације и његовом покретном потенцијалу и десктоп истраживања о врхунском савременој уметничкој игри. Крајњи циљ је изградња и стварање новог иновативног програма Impro Move који комбинује импро и савремену уметничку игру, развијање и тестирање модула за обуку циљних група и израду првог нацрта приручника уметничког образовања, једног од кључних резултата пројекта. Уз вршњачку обуку, они ће добити драгоцени увид у рад других уметника, њихове националне праксе и спојити уметнички рад са новим техникама и методама ликовне форме.

 

Модул 1: Train-the-trainer (А4 – А8)

Једнодневна радионица у 4 партнерске земље, дводневна радионица у новој партнерској земљи (Француска);

Предвиђени број учесника: 20 – 40

У свакој партнерској институцији, тренери ће се састати на једнодневној радионици, где ће истражити и развити материјале који су већ прикупљени и тестирани у пилот пројекту „Младо позориште“. Као основа, тренери уметници ће користити резултате који су настали као резултат пилот пројекта: приручнике за позоришне професионалце и педагоге. Сваки од тимова припремиће за тренере предлоге за организовање садржаја и развој најефикаснијих педагошких принципа (на пример: најбољи резултати у извођењу, приче о успеху) и практично и теоретски идентификовати заједничке основе где су обе наглашене уметничке форме – импро и савремена уметничка игра се могу сусрести и испреплетати. Резултати Модула 1 биће представљени на почетном састанку у Љубљани, који ће представљати део активности праћења – идентификовање који ће од материјала из одабраних пакета садржаја показати да има најјачи утицај и ефекат.

За експертског партнера у савременом плесу – ЦНЦ Денс, Модул 1 понудиће прилику да се доживи викенд импро радионица са садржајем знања тестираним у пилот пројекту младог театра. ЦНЦ Денс уметнички тренер ће пружити повратне информације и већ понудити увид у савремене плесне приступе и технике које би се могле повезати с импро техникама. Крајњи резултат је развијање иновативног алата за изградњу публике импро и савремене уметничке игре који ће се придружити заједничком именовању: Impro Move.

Развој модула за обуку за циљне групе (А60)

Главни циљ ове активности је креирање програма за изградњу капацитета за различите циљне групе. Крајњи циљ је алат за развој публике који се на одговарајући начин може користити и за различите циљне групе: позоришни професионалци, културни оператори, педагози и млада публика. Главни садржај има исти темељ, али је различито приказан различитим циљним групама и различитим културама.

Једна од најважнијих активности обуке имаће 3 фазе:

 1. Прва фаза је идентификација, прикупљање и организовање садржајног материјала (практичне вежбе, приступи испоруци, спецификације циљних група) на Модулима 1 како би се припремио први пакет свих активности изградње капацитета за све циљне групе.
 2. Друга фаза је спајање уметности, где ће се стварати нови облици и формати, уметност ће се преклапати и понудити нова открића за обе области. Коначни циљ фазе је да се утврди нацрт Приручника, који ће се надограђивати током целог пројекта, док се не развију коначне верзије. Приручник ће обухватити не само вежбе и практичне игре, већ и педагошке приступе, стратегије праћења и стратегије управљања групама.
 3. Трећа фаза се одвија током целог пројекта, где ће се изабрани садржаји надгледати и непрестано усавршавати и побољшавати, све док се не објаве коначне верзије Приручника. У циљу одрживости пројекта, једна од верзија Приручника биће доступна путем Интернета и одговараће ће на повратне информације, ажурирати се и проширити чак и након завршетка пројекта.

 

Десктоп истраживање (А9)

Помоћу десктоп истраживања, различита стања развоја публике у извођачким уметностима у свим земљама партнерима пружаће могућности за учење једних од других. Такође ће представљати полазну тачку за проналажење одговарајућих стратегија за сваког партнера за ширење информација и саопштавање активности, циљева, циљева и резултата пројекта. Неке од тема десктоп истраживања су: стратегије развоја публике (на институционалном, локалном, националном, регионалном и европском нивоу), позориште импровизације и традиција и пракси сувремене уметничке игре, културне образовне праксе, организовање садржаја у јасне пакете за различите циљне групе и припрема, стратегије и проналажење иновативних приступа за комуникацију, ширење, праћење и евалуацију, који ће се развијати током трајања пројекта.

 

Менаџмент

Садржи активности описане у Акционом плану: А2, А21, А28, А41, А69, А70, А71

Пакет рада за управљање састоји се од активности везаних за административни део пројекта и представљају темељ сваке даљње имплементације пројекта.

Финансијско управљање и управљање (А2)

Ова активност осигурава да финансијска и менаџерска испорука буду онако како је наведено (и у складу са) у Споразуму о сарадњи и Уговору о гранту. Омогућује успјешну имплементацију пројекта, осигурава најбољу вриједност новца за пројекат и подржава све активности у пројекту.

Пројекат изграђује капацитет менаџера, јер омогућава продубљивање и ширење знања о финансијским, комуникацијским и менаџерским вештинама за све партнерске институције. Главни исход ове активности је успешна финансијска координација, професионални раст и стечено ново искуство у области управљања пројектима европске сарадње за сваку институцију.

Интерим састанак, Србија (А21)

На првом Интерим састанку у Београду, финансијски и менаџерски тим прегледаће финансијско стање пројекта. Ослањаће се на налазе са почетка састанка у Љубљани и представљаће дубинску финансијску анализу досадашње имплементације. Руководиоци пројеката ће решити сва могућа питања, представити релевантне националне прописе који се односе на различита национална законодавства и прегледати стање финансија и управљања. С обзиром да менаџерски тим обезбеђује логистичку, административну и финансијску координацију пројекта, важан део првог

 

Интерим састанка је и посматрање, промишљање и процена досадашње имплементације пројекта.

Пројектни тим ће успоставити, потврдити и договорити заједничку методологију за евалуацију пројектних активности. Менаџерски тим ће проценити њихов рад и помоћи уметничком конзорцијуму да процени извршење. Ради дубљег разумевања и препознавања вредности пројекта, менаџерски тим ће такође присуствовати радионици уметника-тренера и практично отеловити пројекат, што ће бити један од његових главних циљева и предности. С тим ће осигурати не само дубље разумевање и поверење пројекта сарадње: он ће такође инспирисати менаџере пројеката да виде додану вредност пројекта, повезаће партнерске тимове и побољшаће квантитативни садржај уз квалитативно искуство.

Скajp састанак (А28)

Скajp састанак представља финансијски доступно решење за директан контакт свих партнерских институција. Састојаће се од прегледа активности које су проведене од првог Интерим састанка и понудиће додатна појашњења о отвореним финансијским питањима, питањима и сумњама. Важан део је и преглед заједничких модула: „Идемо локално“. Како би за све културне активности требало узети у обзир регионалне разлике и локалне осетљивости, прилагођавање активности ће бит прилагођене одређеним контекстима и интересима.

Интерим састанак, Румунија (А41)

Главна тема другог Интерим састанка који ће се одржати у Букурешту биће преглед свих досадашњих комуникацијских активности, надгледање и евалуација. Пројектни менаџери ће осигурати да се квалитативне и квантитативне мере одражавају једна о другој, а такође ће разговарати о могућим побољшањима која одражавају стање сваке партнерске земље конзорцијума. Активност ће осигурати ефикасну координацију управљања пројектом и буџетом.

Финансијско и техничко извјештавање (А69, А70)

Током трајања пројекта вршиће се квалитативно и квантитативно извештавање са прикупљањем свих могућих резултата пројекта и других материјала. На крају трајања пројекта, тим конзорцијума ће заједно припремити финансијски и технички извештај, који ће одражавати имплементацију пројекта. Након завршног састанка, један месец ће бити посвећен закључку и процени процене и почетном писању извештаја.

Извештај ревизије (А71)

Завршна фаза управљања, када ће одабрана компанија за екстерну ревизију прегледати сва финансијска и техничка извештавања о пројекту и осигурати да су у складу са прописима ЕАЦЕА, споразумом о гранту и националним законодавцима.

 

Комуникација и ширење

Активности комуникације и ширења пројекта омогућиће успешну интеракцију с различитим циљним публикама, локалним заједницама и вршњацима у вези с проведбом пројекта. Главни циљеви комуникације биће продубљивање односа са публиком (посебно онима по навикама и избору), ширење публике и њихову разноликост (за последње ћемо користити већ успостављену мрежу омладинских радника сваке институције која покрива различите циљне групе.

Израда визуелног идентитета, брендирање, веб страница (А3)

Идентификовањем циљне публике идентификоваће се и структурирати одговарајући комуникациони канали. Основа за комуникацију пројекта представља визуелни идентитет пројекта, који ће користити сви партнери и у свим промотивним материјалима и резултатима пројекта. Такође ће бити договорен комуникациони протокол пројекта.

Веб локација ће представљати надоградњу веб локације пилот пројекта са знатним побољшањима, попут посебног мрежног сектора који ће повезати циљану публику једне са другима и пројектом. На овај начин ће се обезбедити одрживост пројекта после његовог трајања, јер ће релевантни културни оператери моћи да пронађу одговарајућег уметника / позоришну институцију / школу са којом ће сарађивати. Важан део активности је одабир и употреба одговарајућих канала за идентификоване циљне групе у смислу стила и регистрације. Посебан фокус биће посвећен садржајима на друштвеним медијима и креирању иновативних стратегија комуникације и ширења.

Приручници (А30)

Најважнији резултати пројекта биће три приручника за различите циљне публике.

Први приручник ће имати двоструки утицај, јер ће укључивати презентацију пројекта, све партнерске институције, уметнике-тренере, циљеве пројекта и увођење метода и алата из позоришта импровизације и савремене уметничке игре. То ће бити један од најважнијих комуникацијских резултата. Будући да ће бити објављен на мрежи, биће обогаћен резултатима активности и извештајима о спровођењу. Дакле, на крају пројекта приручник ће прерасти у један од резултата пројекта који ће се користити за десеминацију.

Други приручник представљаће иновативни алат за изградњу публике, креиран, изграђен и развијан током фазе имплементације активности пројекта. Садржај приручника састоји се од културно-образовног програма за културне операторе са практичним вежбама и играма, педагошким приступима и пружањем, надгледањем и стратегијама управљања групама. Представља кључну помоћ свим укљученим културним оператерима (позоришни професионалци, педагози, омладински радници) и опет представља методу одрживости пројекта након његовог трајања. Такође представља апел за систематско културно образовање, који има огроман потенцијал за примену у основним наставним програмима школа. Због тога ће Приручник бити такође опремљен плановима предавања и скицама различитих стратегија о укључивању овог културног образовног програма у школске наставне програме у целој Европи.

Трећи приручник посвећен је развоју младе публике. Поред свих осталих активности на развоју публике, биће развијен и објављен креативни, интерактивни и привлачан приручник. Циљ трећег приручника биће понудити креативном индивидуалном материјалу младој публици, помоћу којег могу побољшати и обогатити своје искуство перформанса. Приручник ће се састојати од забавних и различитих сензорних изазова који ће мотивисати младе да учествују на културним догађајима активније, цјеловитије и са више фокуса на читаве аспекте перформативног искуства. С тим ће они моћи да своје искуство учине дубљим, трајнијим и личнијим. Материјал ће се ширити по свим земљама партнерима са коначним циљем да мотивише публику да учествује у културним активностима, активно их доживљава и размишља о њима. То ће бити кључни део резултата ширења пројекта, јер ће бити преведен на све језике партнерских земаља и самим тим доступан и доступан широкој публици.

Заједнички модул:  Идемо локално (А31, А33, А35, А37, А39)

У складу са фокусом Нове агенде за културу, други део заједничких модула биће посвећен комуникацији пројекта са специфичним локалним заједницама и регионима у свакој партнерској земљи. Пројекат ће обухватити од 10 до 20 региона широм Европе. Професионалне позоришне и плесне институције биће подстакнуте да користе стратегију развоја публике пројекта, како би побољшали своје редовне програме развоја публике и догађаје за младе са младим позориштем у покрету. Избор природе активности зависиће од самих позоришних институција, укључених културних оператера и локалних посебности. Најмање један уметник-тренер и једна особа из менаџерског тима биће укључени у активност и пружиће стручне савете, помоћ и подршку у припреми, пружању, надгледању и оцењивању активности. Ово ће представљати сарадњу између различитих културних оператора, што ће проширити њихову професионалну мрежу и побољшати њихове каријерне могућности. Изнад свега, активне и атрактивне активности помоћи ће побољшаној интеграцији и кохезији заједнице, јер све кориштене методе и технике имају невероватно јак потенцијал изградње заједнице.

Дани импровизације (А48, А50, А52, А54, А56)

У завршној фази пројекта, у свакој партнерској институцији биће организован догађај који ће илустровати трансформативну снагу и предности методе Impro Move. Коначни комуникацијски циљ активности је информисање о резултатима и демонстрирање иновативних метода и алата за изградњу публике. Сваког дана Импро Мове једног од тренера уметника из конзорцијума биће додељено за активности надзора, подршке, прегледа, праћења и повратних информација, са нагласком на пружање увида у сопствене институционалне / локалне / регионалне / националне праксе.

Дани импровизације представљају једно од главних жаришта комуникације са младом публиком. Активним учешћем и посматрањем представа, млада публика биће директно укључена у активност и добиће алате за интензивно уметничко искуство са дужим и јачим утицајем. Главна циљана публика су млади, али позвана публика ће се састојати и од позоришних професионалаца, педагога, локалних и националних креатора политике и других релевантних културних оператeра који помажу у стварању културног искуства са младима и за њих. На овај начин они ће моћи физички и практично искусити снагу изградње заједнице због нашег иновативног алата за стварање културне и образовне публике – метода Impro Move.

Завршни састанак (А58)

Завршни састанак пројекта пружиће прилику за прикупљање свих визуелних и материјалних резултата свих партнера израђених током пројекта и финализирање стратегије за ширење резултата пројекта. Пакети за ширење за различите циљне групе биће креирани и распоређени кроз различите канале комуникације. Округли сто и конференција за новинаре представиће резултате пројекта, предлоге додатних метода и стратегија развоја публике, а понудиће и разне могућности како да се повежу са пројектом и користе његове резултате чак и после његовог трајања – локално, национално и међународно. Пројектни тим ће прегледати резултате пројекта и пратити комуникацијске активности идентификујући успех утврђених циљева.

Директан контакт са циљним групама (А61 – А65)

Партнери на пројекту ће користити своје широке постојеће канале комуникације и личне мреже. У пројекту Младo позориштe већ смо успоставили снажну и огромну мрежу школа, културних оператeра, професионалних позоришних институција и уметника, којe ћемо директно контактираti и информисаtи о новом пројекту „Младo позориште у покрету“ и њиховим могућностима учешћа. Кроз пројекат ће се мрежа проширити новим члановима с једне стране и продубити везу с постојећим члановима с друге стране. Ова метода комуникације показала се као изузетно успешна, јер се ослања на поверење у бренд, који смо већ успоставили, посебно са школама.

Учешће на међународним конференцијама (А66)

Пројекат ће представити своја открића на најмање три релевантне међународне конференције и догађаје који покривају теме позоришта, плеса, импровизацијског театра, савременог плеса, развоја публике, креативног рада младих, уметничке и културне педагогије, доживотног учења и слично.

Односи са медијима и друштвеним медијима, брендирање (А67)

Пројекат ће активно укључити младу публику кроз канале који су им блиски и промовираће активан и креативан одговор на основу покрета. Главни канали друштвених медија биће Фејсбук (за ширу јавност и учеснике пројектних радионица) и Инстаграм (за младе, користећи привлачне стратегије за ангажман, као што су изазови, награде, приче).

Остали односи са медијима садржаће изјаве за штампу, конференције за штампу, ажурирану веб страницу и ширење видео снимака, гифове (покретне слике) и слике које демонстрирају активну природу активности пројекта и објављене приручнике.

Евалуација и процена квалитета

Скајп састанак, процена након сваке активности (А29, А68)

Евалуација пројектних активности и оцена рада вршиће се на два истовремена нивоа: квалитативном и квантитативном. Прецизне стратегије оцењивања биће одређене на почетном састанку у Љубљани. Квантитативни подаци биће добијени кроз: број учесника радионица (за различите циљне групе и модуле), број учесника и чланова публике у данима Impro Move-а, број уметника-тренера, културних оператeра, позоришних и плесних установа и школа у Мрежи младог пооришта у покрету, број различитих региона у заједничким модулима, број локалних догађаја и број публике на тим догађајима, истраживање публике и учесника како би се добили демографски и географски подаци о локацији (онлине упитници) и слично. Процена квалитета ће бити усредсређена на људе, усвајајући приступ приповедања који наглашава утицај акције на живот појединаца, а не ставља главни фокус на административне прекретнице или буџете. Неки од алата за процену квалитета биће: видео процена, повратне информације партнера свих партнера из културне заједнице, часописи изабране фокус групе уметника-тренера, позоришних и плесних професионалаца, педагога у свим земљама партнерима пројекта, повратне информације креативног оцењивања уметника-тренера у облику кратке презентације пројекта кроз кратке уметничке импро / плесне комаде, панел дискусије након сваког модула и на сваком састанку, креативно оцењивање сваке активности са младом публиком, преглед штампе и медија, упитник на веб страници и још много тога.

Главни циљ евалуације је процена успеха активности и спровођење пројекта. На састанку преко Скајпа, све методе оцењивања биће изабране и потврђене, са могућностима да се одабране активности прошире ако се појаве било какве одговарајуће могућности.

Завршни састанак (А59)

Завршни процес евалуације одвијаће се на Завршном састанку. Евалуација ће бити подељена у радне пакете (евалуација припремне фазе, активности управљања, комуникације и ширења и имплементација) и ослањаће се на различите стратегије утврђене током пројекта. Коначни исход Финалног састанка биће припремљени извештај о евалуацији са почетном вредновањем СВОТ анализе и предлозима за даља побољшања и могућности.

 

Имплементација

Фаза имплементације централна је за пројекат Младo позориштe у покрету. У припремној фази пројекат ће комбиновати нови алат за развој едукативне публике пројекта Младих театра са свежом перспективом и додатним методама из уметности савременог плеса. Резултат ће бити нови практични иновативни приступ изградњи публике са фокусом тела као главним алатом за доживљавање уметности и света. Метода ће се ширити прилагођавањем различитим потребама циљне публике, с крајњим циљем да се достигне млада публика.

Модул 2: Радионице за професионалце (А11 – А15)

Дводневна радионица у свакој од партнерских земаља (20 сати радионица);

Предвиђени број учесника: 15 у свакој земљи партнер, укупно 75 позоришних и плесних професионалаца

Учесници Модула 2 су позоришни и плесни професионалци: уметници, кореографи, режисери, драматичари, а понајвише позоришни и плесни педагози или други културни оператори који раде у професионалним окружењима и одговорни су за развој публике. Након успешне имплементације програма у пилот пројекту Младих позоришта, четвероделна радионица која одговара тимовима уметника и тренера са 4 члана показала се као јасна и ефикасна. Због тога ће теме Impro Move бити подељене у четири сегмента: 1. Основе кретања, 2. Освешћеност осећаја, 3. Емоција и кретање и 4. Причање приче и Тело.

Главни циљеви Модула 2 су:

– да се упознају са иновативним приступима у изградњи публике према налазима пилот пројекта,

– активно учествовати у практичној радионици и научити корисне игре, вежбе и везанe за импро и кретање тела,

– да стварају и примају приручник са материјалима који ће им помоћи да изграде своје педагошке програме за развој публике,

– да се изгради професионална и лична мрежа појединаца и институција са интересима и знањем за изградњу публике,

– да се приступи мрежи школа и педагошких установа у оквиру пројекта,

– да подстакну институције учеснице да се успоставе као регионални центри за изградњу публике и културно образовање.

Као професионалци који свој рад посвећују младој публици, учесници М2 поделиће своје стратегије развоја, питања и могућности развоја публике. Кроз креативни практични рад они ће моћи надоградити и побољшати своје програме новим алатима и техникама развијеним у пројекту. Такође ће бити подстакнути да користе нова знања и вештине са различитим циљним групама и у различите сврхе. У складу са својим редовним активностима они ће или помагати педагозима у школама или организовати, развијати и креирати формат перформанса Imrpo Move и представити га на националном Дану импровизације.

Модул 3: Радионице за педагоге и омладинске раднике (А16 – А20)

Дводневна радионица у свакој од партнерских земаља (20 сати радионица);

Предвиђени број учесника: 30 у свакој партнерској земљи, укупно 150 педагога

Полазници Модула 3 су школски педагози и омладински радници који заједно стварају културно образовање за младе (вртићи, наставници у основним и средњим школама, омладински радници, социјални радници, педагози за децу са посебним потребама, драмски учитељи, позоришни педагози и слични профили). У складу са Новом европском агендом за културу, сви партнери у пројекту чврсто верују у јачање веза са образовним сектором и промовисање интеграције између културног сектора и образовног система. Заједно, они представљају ауторитет за квалитетну културну продукцију и имају моћ стварања културних искустава за младе. Зато јачање капацитета педагога и тренера уметника (који стичу много педагошког и предавачког искуства) такође доводи до одрживости пројекта – знање, записано у приручницима и искуства остаће и после прихватљивог периода пројекта. Одабране теме су: Основе покрета, Освешћеност осећаја, Емоција и кретање, Причање приче и тело.

Потом ће педагози користити нова знања и вештине развијајући барем један Impro Move формат са најмање једном групом деце и младих. Мрежа културних оператeра пружиће педагозима сву подршку која им је можда потребна. У завршној фази пројекта, формати ће бити представљени на националним Данима импровизације.

Главна разлика између два модула је у томе што професионалци поседују знање о позоришту и уметничкој игри, али им често недостају вештине развоја публике и педагошко знање. Док су школе једно од најприступачнијих улаза за младу културну публику и културно образовање, а најбоља тачка за улазак у школе су педагози. Међутим, често им недостају уметничка и културна знања и вештине.

Школе и педагошке институције имају посебно значајну улогу у изградњи публике, јер млада публика ретко има активног покретача који им омогућава културну партиципацију. Стога је пресудно обраћати се одраслима, школским педагозима и омладинским радницима одговорним за уметничко и креативно искуство младих, да их снажно подстичу да учине нешто са младом публиком, а не само за њих.

Стога су главни циљеви радионице Модула 3:

– активно учествовање у практичној радионици и научити корисне игре, вежбе и знање везано за импро и кретање тела

– упознавање са креативном и уметничком педагогијом и како може да надопуњује редовни педагошки рад

– примање приручника са материјалима који ће им помоћи да изграде своје педагошке програме

– добијање приступ мрежи професионалних институција у оквиру пројекта ради успостављања веза и успостављања система за даље културно образовање

– упознавање са иновативним приступима у изградњи публике према налазима пилот пројекта,

– пренос знања и вештина групама деце и младих

– подстицај за учешће у Данима импровизације.

Интерим састанак, Србија (А22)

Дводневна радионица (20 сати радионица)

На првом Интерим састанку у Београду, тимови уметника-тренера, који ће се састојати од једног импро-тренера и једног плесног уметника-тренера, оцењиваће и извештавају о резултатима реализованих Модула и побољшаће развијени програм са додатним надгледањем и резултатима повратних информација. Тим уметника-тренера изградиће програме Заједничког модула, идентификовати најбоље праксе приступа испоруци и ажурирати приручнике. Кроз активне радионице уметници-тренери моћи ће да утјелове искуство радионице и практично тестирају одабрани садржај.

Заједнички модул: Размена уметника-тренера (А23 – А27)

Једнодневна радионица у свакој од партнерских земаља (10 сати);

Предвиђени број учесника: 35 у свакој партнерској земљи, 175 учесника, 10 размена уметника и тренера

Као резултат тестирања пилот пројекта Младо позориште, створени су заједнички модули који представљају важну прилику за спајање позоришних и плесних професионалаца са школским педагозима и омладинским радницима. Доживљавањем и практичним радом заједно створиће се нове везе, могућности и облици сарадње и нови педагошки програми за развој младе публике. Пилот пројектом је доказано да је комуникација између људи далеко ефикаснија, трајнија и плодоноснија од било које друге форме сарадње између институција. Стога вредност радионице лежи и у процесима изградње заједнице који су резултат нашег новоразвијеног иновативног алата за развој публике.

Важан део ове активности је транснационална мобилност уметника-тренера, који ће водити радионице у другим партнерским земљама. Овим ће побољшати своје професионалне вештине, стећи додатно искуство у међународном образовању и обуци, стећи ће важан практични увид у културни и развој публике, најсавременије у другим партнерским земљама и такође ће моћи да дају кључне повратне информације , предлоге и решења за могућа питања са којима се суочава свака држава. Ово ће побољшати разумевање културне различитости и социјалне укључености, што ће побољшати пројекат и њихов лични и професионални развој.

Заједнички модул: Идемо локално (А32, А34, А36, А38, А40)

Једнодневни догађај;

Предвиђени број учесника: 500-1000, 2-4 региона по партнерској земљи

Главни циљ примене активности је примена новог приступа развоју публике који је развијен у пројекту. На догађају, који ће организовати једна или више професионалних културних институција које учествују у пројекту, уметници-тренери ће пренети методологију пројекта практичним и ангажованим активностима развоја публике. Професионалне институције ће бити мотивисане да пронађу свој властити начин креативног укључивања методе Impro Move у постојеће стратегије развоја публике. Један уметник-тренер и један члан менаџерског тима биће одговоран за комуникацију о пројекту и пружиће практичну подршку у припреми и извођењу догађаја.

Интерим састанак, Румунија (А42)

 

Дводневна радионица (20 сати)

Други интерим састанак биће одржан у Букурешту. Сваки тим ће се састојати од једног тренера за импровизације и једног плесног тренера. У складу са процесима евалуације, први део активности уметника-тренера биће преглед и процена прошлих радионица и догађаја. Главне жаришне тачке састанка биће израда приручника и планирање и структурирање Импро Даи-а са нагласком на њихове комуникацијске стратегије.

Заједнички модул: Припрема за Дан импровизације (А43 – А47)

Једнодневни тренинг;

Предвиђени број учесника: 35 учесника у свакој партнерској земљи, 175 учесника

Последњи заједнички модул ће подстаћи учеснике да већ предвиде своје презентације на Импро данима који ће се одржати у свакој партнерској земљи. Уметнички тренери предлажу могуће начине коришћења ново стеченог знања о развоју публике и превођење у формат перформанса. Учесници ће имати прилику практички тестирати жељене формате и игре и добити повратне информације од целог тима уметника и тренера.

Дани импровизације (А49, А51, А53, А55, А57)

Једнодневни тренинг;

Предвиђени број учесника: 5 партнерских земаља, 20 група по партнеру, 100 формата импро потеза

5000 чланова публике

Пошто су деца и млади главна циљна група пројекта Младо позориште у покрету, Дани импровизације биће врхунац пројекта. Сви пројектни партнери организоваће догађај Дани импровизације како би представили резултате пројекта школама, позоришним групама, драмским и плесним студијима, културним оператерима и организацијама, уметницима, као и националним и међународним креаторима политика из области културе и образовање и остале заинтересоване групе.

Креативним перформансима Impro Move за младе и за младе, догађај ће понудити практично отелотворено искуство трансформативних и заразних енергетских презентација колаборативних слободних уметничких облика. Надаље, представиће се и промовисати позоришно и плесно образовање као могући и потребни скуп вештина које могу побољшати дечију креативност, а које могу послужити као бесплатно средство за наставне процесе и могу повећати интересовање за позоришно / плесно образовање и форме уметности перформанса.

Представе ће приказати предности технике Impro Move и осмислиће их деца и млади, чији су ментори били део модула за обуку у новом програму Impro Move уметничко образовање.

Пројекат ће понудити неограничен приступ за учешће, јер не постоји процедура одабира нити котизација за извођаче и публику. Технике Impro Move су телесно оријентисане и не захтевају посебне трошкове производње материјала, стога су широко доступне и једнако доступне свим гледаоцима.

Дани ипровизације биће директан одговор на питања развоја публике и понудиће увид у ангажовање креативних метода које могу побољшати уметничка искуства младе публике и учинити их унутрашњим за креативни развој и пресудне за физичку и емоционалну добробит појединца.

Публика креатора политике и културних оператора такође ће добити важан увид у теме и питања која су важна за младе. Сарадња у стварању и импровизацији може се такође видети и користити као уметничко партиципативно истраживање мишљења и погледа на свет младих. 23

 

 1. СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И ДЕСЕМИНАЦИЈЕ

План комуникације и видљивости

Први део планирања комуникације и видљивости представља идентификацију циљне публике. Главна циљна публика су млада публика, културни оператори, педагози и омладински радници који утичу на избор комуникационих канала. Пројектни тим Младог позоришта у покрету припремиће визуелни идентитет и брендирање за пројекат, који ће се користити за све резултате и обезбедиће јасну и препознатљиву комуникацију свих резултата пројекта. Главна комуникациона карактеристика пројекта Младог позоришта у покрету је креативна употреба комуникационих канала, са нагласком на креативно кретање у распону од регионалних Impro Move догађаја, приручника за различите циљне групе, који подстичу практично активно ангажовање, Дане импровизације као најбоље практична презентација предности пројекта, блог тренера уметника који креативно одражава и нуди увид у педагошке процесе, другим, класичнијим комуникацијским каналима и догађајима, као што су веб локација, друштвени медији и саопштења за медије.

Циљеви комуникације

Важни комуникацијски циљеви пројекта биће:

– подизати свест о новим могућностима развоја публике кроз позориште импровизације и савремене уметничке игре тако што ће се комуницирати о реализацији пројекта преко различитих комуникационих канала (веб локација, друштвени медији, саопштење за медије, важни уметнички / културни догађаји, директна комуникација)

– створити заједницу Impro Move која ће се састојати од различитих културних оператeра, школа и тренера уметника успостављањем мреже свих учесника у пројекту

– промовисати активно учешће у Impro Move данима као врхунац пројекта и као начин за привлачење нове циљне публике

– подићи локалну свест о методи успостављањем регионалних центара за Mладо позориште у покрету који ће даље комуницирати о пројекту и који ће продирати у локално и регионално окружење; јачи осећај локалног идентитета

– подизати свест о европском разноврсном и истовремено обједињеном културном идентитету уз промоцију активности које се придружују учесницима из различитих земаља

– да подстакну креативне акције у области развоја публике и изазову дискусију о алтернативним и креативним примењивим методама за рад са младима.

Комуникацијске активности и стратегије у пројекту:

– изградња мреже свих учесника: уметничких предавача, културних и педагошких институција и позив новim институцијama које учествују у томе

– директан контакт са циљним групама (позоришне и плесне институције, педагози, млада публика)

– практична презентација пројекта са активностима имплементације

– приручници за различите циљне групе који ће промовисати стратегије имплементације и садржај пројекта и осигурати утицај пројекта након његовог трајања

– регионалне представе и презентацијске радионице и догађаји који ће ангажовати локалне заједнице и професионалне културне институције

– стварање кратких презентативних видеа који ће саопштити о спровођењу активности пројекта и укључивати емоционално уложене учеснике

– блог уметничких тренера који ће широј публици понудити комуникацију на професионалном и личном нивоу и такође ће пружити отворен простор за расправу о различитим могућностима развоја публике, културном образовању у пракси и примени широм Европе

– најаве за штампу и конференције за новинаре

– округли столови за младе и од стране младих

– промотивни материјали

– односи са медијима и друштвеним медијима (веб страница, Фацебоок, Инстаграм, саопштења за јавност).

Циљне групе:

– културни оператери: позоришни и плесни професионалци и институције

– особље образовних институција

– млади и деца

– релевантне институције повезане са областима културе младих, позориштем и плесом и другим,

– општа јавност

– уметници

Главни канали комуникације:

– директан контакт са циљним групама

– објављивање медија и друштвених медија

– испоруке

– међународне конференције и догађаји

– јавне презентације

Кључне поруке усклађене са укупним циљевима ЕУ у партнерској земљи / региону:

Главне поруке пројекта које су усклађене са циљевима ЕУ биће: подизање значаја културног образовања за децу и младе; проналажење могућности за развој креативне публике коришћењем позоришта импровизације и савремених плесних техника; бављење све мањом популарношћу културне посећености, са фокусом на посећеност позоришту и плесним догађајима широм Европе.

Показатељи за праћење и процену успеха и достигнућа:

– квантитативна процена (број учесника у пројектним активностима)

– квалитативна оцена са причама и часописима учесника у пројекту,

– листе учесника

– аналитика и статистика друштвених медија

– креативна евалуација.

 

Десеминација

Методологија створена и развијана током пројекта може се користити у различите сврхе, не само да представља алат за стварање иновативне публике, већ и да  нуди модел културног и креативног образовања за младе и друге могуће циљне групе. Зато активности ширења представљају начин за укључивање шире публике, увођење развијене и тестиране методе различитим културним оператерима и подстицање њеног ширења, подизање локалне свести о пројекту, прелазак граница и ширење информација о пројекту широм Европе, чак и европским регионима и земљама које не учествују директно у пројекту.

Главне активности десеминације су:

– представљање пројекта на предметним међународним конференцијама релевантним културним оператерима, педагозима, омладинским радницима и креаторима политика у вези с културом и образовањем (партнерске земље и друге европске земље)

– локални центри Impro Move који ће локалним заједницама дистрибуирати информације о пројекту (2 до 4 региона по држави)

– ширење резултата по релевантним мрежама

– пријатељи пројекта: мрежа заинтересованих организација које ће пратити / посматрати имплементацију пројекта.

 

 1. ЦИЉЕВИ И ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Главни циљ пројекта је повећати интересовање младе публике за укључење и учествовање у културним активностима и манифестацијама. То ће се постићи развојем иновативног алата за изградњу младе публике, са великим нагласком на доживљају и кретању тела.

Остали циљеви пројекта су:

– користити тренинг вршњака за тренере уметника да би проширили своје уметничко знање учењем нових вештина из импровизационог театра / савременог плеса

– обука културних оператора, омладинских радника и педагошког особља широм земље у 5 циљних земаља за успешну примену алата за обуку у пракси

– применити, проширити и оценити иновативни приступ изградњи публике изван партнерског и пројектног партнерства

– да едукује младу публику о важности тела за уметничко искуство

ЗАКЉУЧАК

Крајњи циљ пројекта „Mладо позориште у покрету“ је ширење методологије културног образовања, која је већ доказала свој потенцијал изградње заједнице и културног образовања. Његова практична природа, емоционални ангажман, слобода, храброст, снажне везе, високи дух, страст, једнакост, независност, аутономија, агенција, изазива креативно и иновативно размишљање, а мотивисано је алатима за учење како успети и успешније учење, љубав према култури и уметности, поштовање, ентузијазам и бројни други потенцијални исходи пројекта показују да „Младо позориште у покрету“ представља важну културну стваралачку силу која је заиста способна „померити Европу“. Може да промени приступе развоју публике, праксе културног образовања, систематске образовне структуре, системе и политике, и што је најважније, може и хоће донети позитивне промене за сваку поједину особу укључену у пројекат.

 

БИБЛИОГРАФИЈА:

 

1 Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

2 Sinje Kuhn: Audience participation in children theatre performances https://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz08engl_kuhn.pdf

3 ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

4 ‘Jasmina Zajc: The development of contemporary dance..’

5 Contemporary dance terms https://www.contemporary-dance.org/dance-terms.html

6 Cultural access and participation report. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

7 ‘A personal approach: How do you attract audiences to see contemporary dance companies that they may never have heard of?’ https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/281/case-study/personal-approach

8 Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

9 The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding. https://www.researchgate.net/publication/37692548_The_Educated_Mind_How_Cognitive_Tools_Shape_Our_Understanding

10 Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

11 Viola Spolin, Improvisation for the theatre: (…) “what is called talented behavior is simply a greater individual capacity for experiencing. From this point of view, it is in the increasing of the individual capacity for experiencing that the untold potentiality of a personality can be evoked.”,

12 Guide Part II – Rules for audience development: Key recommendations. http://engageaudiences.eu/files/2017/04/NC0417031ENN_002-1.pdf

13 Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

14 ‘A New European Agenda for Culture’ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN#footnoteref14

15 Eurydice: Arts and Cultural Education at School in Europe 2009

16 Young audiences: Eight Essays on the Role of Theatre for Children and the Young in the Contemporary Society. (Pelević 2013: 67)

17 Susan B. Stinson: Embodied Curriculum Theory and Research in Arts Education 2016

18 Claudio Kogon: Dance as a tool for creativity with young people http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/dance-tool-creativity-young-people

19 https://www.researchgate.net/publication/226193693_The_Interaction_Between_Culture_Health_and_Psychological_Well-Being_Data_Mining_from_the_Italian_Culture_and_Well-Being_Project

20 ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

21 ‘Towards an EU strategy for international cultural relations’ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN

22 ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

23Anna Lehtonen: Future thinking and learning in improvisation and collaborative devised theatre project within primary school students

 

КРАТКЕ БИОГРАФИЈЕ КЉУЧНИХ АКТЕРА ПРОЈЕКТА

 

1. ГЛАВНИ ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ: ПИОНИРСКИ ДОМ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МЛАДИХ, ЉУБЉАНА – СЛОВЕНИЈА

 

Бјанка Кршманц (руководилац пројекта)

Бјанка Кршманц је дипломирала социјални рад, коју је стекла на Факултету за социјални рад Љубљана, Словенија.

У Пионирском дому – Центру за омладинску културу почела је радити 1995. године – већ у студентским годинама. Њен рад укључује припрему уметничких представа као васпитача и водитеља емисија, режију представа, продукцију представа, управљање глумачким ансамблима, припрему културно-образовних програма, образовни рад са децом и младима – планове лекција, припрему радионица, дефинисање метода рада и припрему дидактички материјала.

Године 2014. унапређена је у помоћницу директора за управљање професионалним радом завода Пионирски дом – Центар за омладинску културу. Њени задаци укључују помоћ у организацији образовног рада институције, помоћ у припреми годишњег плана рада институције, координацију рада руководиоца одељења за културу и уметност и вође одељења за језик и културу. Такође организује и помаже у организовању различитих манифестација и промоција Пионирског дома у локалном и међународном окружењу.

Комуникационе и језичке вештине:

Њене комуникацијске вештине укључују вођење великих и малих тимова са различитим радним и пројектним групама, решавање сукоба, мотивисање људи и стварање здравог окружења директном комуникацијом, изразито наглашеним слушањем и реаговањем и високим нивоом сензибилитета. Њене комуникацијске вештине побољшане су током рада са различитим видовима јавности стечене професионалним радом и на послу као глумица.

 

Мојца Чампа (Асистент)

Мојца Чампа је магистрирала графику и интерактивне комуникације коју је стекла на Природно-техничком факултету Љубљана, одсек за текстилну индустрију. Такође је сертификовани туристички техничар (Стручна и техничка школа за услужну делатност у Велењу, Словенија).

Њено радно искуство је свестрано и укључује рад као организатора различитих догађаја, продавца, промотера и туристичког информатора и водича.

Од 2013. године постала је важан део особља Пионирског дома – Центра за омладинску културу, где ради као асистент у секретарском раду и администрацији и истовремено је важан део педагошког управљања образовним програмима. Њено педагошко руковођење обухвата припрему програма обуке, одржавање радионица, припрему материјала и алата за извођење програма, састављање и извођење анимацијских програма и радионица за различите потребе, управљање креативним часовима за децу, организовање рођенданских забава, израду костима, комуникација са децом и родитељима и вођење курсева страног језика.

Комуникационе и језичке вештине:

Течно говори еглески језик и користи српски/хрватски, немачки и француски.

 

Кармен Ручигај (финансијски саветник)

Кармен је дипломирала бизнис и администрацију као секретар. У Пионирском дому запослена је од 2001. године, где је одговорна за финансијску структуру пројеката Креативна Европа. Поред формалног и неформалног образовања, она поседује и многе друге професионалне вештине:

 

 

 

 

рачунарске вештине, организационе и координационе вештине, комуникационе вештине и вештине потребне за тимски рад и креативне способности.

 

Урша Стрехар Бенчина (драмски педагог)

Урша Стрехар Бенчина је дипломирала етнологију и културну антропологију, коју је стекла на Факултету уметности у Љубљани, Словенија.

У средњој школи је почела да ради у Пионирском дому – Центру за омладинску културу, где је стекла педагошке компетенције. Од 2008. године редовно је ангажована у Пионирском дому, а од јуна 2016. постала је запослени. Ради као драмски педагог са различитим позоришним групама. Одговорна је за припрему програма обуке, одржавање радионица, имплементацију нових програма (као што су импровизацијско позориште на енглеском језику, комбиновање учења језика са вештинама импровизационог театра у циљу побољшања вербалне комуникације на страним језицима за децу) писање и припрема извештаја, приређивање и организовање најмање две представе и презентације по групи годишње.

 

Катја Кушар (плесни педагог)

Плесачица, извођач, педагог и председник Културно-уметничког удружења Кулениум Љубљана.

Магистрирала је педагогију, стекла на Факултету уметности у Љубљани, Словенија. У свом магистарском раду истражила је утицај који креативни покрет има на оријентацију, комуникацију и креативност деце предшколског узраста.

Почела је плесати у навијачкој групи у основној школи. Након успешне аудиције за Љубљанску уметничку гимназију 2004. године, почела је да истражује способност тела и његово изражавање.

2007. године приступила Културном удружењу „Кулениум“ Крањ. Од тада, она самостално истражује многе језике креативног покрета у соло наступима, са осталим члановима Кулениума и подучавајући децу. Такође има радионице за професионалце који раде са децом, омладином и маргинализованим групама.

 

Ана Ромих (плесни педагог)

Плесачица, фрееланцер, инструктор плеса, педагог, перформер, кореограф

Ана је почела да се изражава телом и у врло младој доби почела је да истражује његове могућности. Њено полазиште било је када је 1999. године ушла у КД „Кулениум“.

Обликовала је и истраживала своје интересовање за плес и позориште пројектима где је била укључена у групне и солистичке представе.

Са четрнаест година пратила је програм у Љубљани на Средњој школи за савремени плес у Љубљани, гдје је дипломирала 2010 (2008-2010, СВШ ГУГЛ).

Од 2010. до 2014. године истраживала је интересовање као уметника, кореографа и као личност у школи за развој новог плеса у Амстердаму.

Сарађивала је са уметницима као што су Беноа Лакамбр, Ан Лив Јунг, Давид Замбрано, Роберт Стеијн, Риа Хиглер, Хисако Хорикава, Матеј Кејжар, Маја Делак итд.

У јулу 2014. године дипломирала је као кореограф.

Ана Ромих је креативна педагогиња покрета која ради са децом, омладином и старијом популацијом која је вољна да истражује креативност кроз покрет.

Редовно предаје на Културном удружењу „Кулениум“, које обухвата преко 100 плесова.

Редовно је укључена у прављење плесних представа које се награђују на националном и међународном нивоу.

 

 

 

 

 

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД (СРБИЈА)

 

Далибор Стојановић (руководилац пројекта)

Завршио је Пету београдску гимназију, курс друштвеног језика и дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Завршио је и стручне студије менаџмента информационих технологија на ИТ академији у Београду. Завршио је постдипломске студије на катедри за културну политику и менаџмент УНЕСЦО-а и стекао звање менаџера у култури и медија-мастер. Аутор је стручне монографије „Дјечија креативност у културно-просветним активностима“ (Задруга Андрејевић, 2014).

Запослен у Дечијем културном центру Београд, где ради од 2001. године и тренутно је на месту програмског координатора, такође са одговорностима управљања производњом и организацијом и управљањем пројектима. Пре тога радио је у Издавачком предузећу “Борба”, у редакцији магазина “ТВ Новости”.

Током две деценије професионалног искуства учествовао је у бројним пројектима у областима образовања, културе, забаве и медија, у име институције у којој ради, али и као независни сарадник и фрееланцер. У последње време бави се продукцијом културних манифестација града Београда, као што су (између осталих) Београдска зима и БИТЕФ фестивал. Суоснивач је и потпредседник Организације међугенерацијске сарадње „35+“ из Београда.

 

Милош Бајић (асистент)

Милош је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду и након тога стекао додатне професионалне вештине, надограђујући се семинарима из многих области, као што су професионални развој просветних радника, менаџмент у култури, писање пројеката и други. Поред формалног и неформалног образовања, поседује и многе друге професионалне вештине: рачунарске вештине, знање енглеског језика, организационе и координационе вештине, комуникационе вештине и вештине потребне за тимски рад и креативне способности.

Његово радно искуство обухвата многа подручја експертизе: осим правног радног искуства, има радно искуство у образовању младих у 2006-2008, радно искуство у грађевинарству 2009-2010, радно искуство у новинарству у 2011, радно искуство у програмирању и ИТ компанија у 2011. години, уредник је Европе у 2014. години, организатор програма Трибуне за децу и омладину у 2013. години и организатор програма концерата и оркестра класичне музике у периоду 2012-2015.

Важно је нагласити да је Милош, као професионалац, учествовао у бројним и културним догађајима различитог карактера (састанци, форуми, округли столови, конференције, конгреси итд.).

 

Ивана Табори Обрадовић (плесни педагог)

Ивана Табори Обрадовић, психолог и кореограф последњих 8 година запослена је у Дечијем културном центру Београд, пре свега у области размене културе, плеса и образовања деце и омладине. Уредник је Међународног сусрета деце Европе – Радости Европе, чији је оснивач Град Београд, и који има традицију дугу преко 50 година.

У оквиру Плесне платформе за децу – Плесни сусрети, креирала је и организовала семинаре, радионице и сценске представе за децу и тинејџере, као и за плесне педагоге и кореографе, у Дечијем културном центру Београд.

Осмислила је и продуцирала разне образовне и физиолошке програме и спровела многе дебате и форуме / округле столове за децу и тинејџере.

Ивана се савременим плесом бави од 1997. године, радећи као кореограф и плесни педагог за децу и одрасле. Добитница је више плесних награда за своју кореографију и остварења у

 

 

 

перформансима. Њена каријера укључује десетине уметничких и комерцијалних пројеката у оквиру телевизије, продукције догађаја, маркетинга, позоришта и филмске индустрије.

Има 4 године искуства у раду у корпоративном сектору у оквиру одељења за људске ресурсе.

 

Тијана Кесић Стаменковић (драмски педагог)

Тијана Кесић Стаменковић је дипломирана професионална глумица са 13 година искуства у предавању и управљању сопственом глумачком школом. Радила је на креирању програма, обучавању предавача и предавању у другим глумачким школама. Тијана је развила ликове у пројекту „Живимо заједно“ са особама са посебним потребама и основцима. Радила је као професор драме у интернационалној школи Чартвел у Београду на енглеском језику, стварајући 4 мјузикла. Тијана је стручни сарадник и координатор за драмске радионице НТЦ-а. Такође је  и аутор Међународног фестивала драмских представа за децу »Глумијада«.

Након што је завршила универзитет, одлучила се да игра за децу и са децом, па је почела да предаје 2005. године, према свом курсу, који се ослања на програм Академије уметности у Београду и прилагођен је за основношколце и средњошколце. Током 12 година успешног вођења моје глумачке школе, развијала се као предавач, педагог и организатор ваннаставних активности. Главни циљ мог рада са децом увек је био развијање маште и самостално размишљање, као и упознавање сопственог тела и карактера, јер глума и тимски рад на више начина могу им помоћи да лакше комуницирају са вршњацима и одраслима. Њене лекције укључују сценско кретање, сценографију од рециклираних материјала и сценску креативност.

Осмислила је концепт фестивала “Глумијада”, који је усвојио Дечји културни центар Београд. Заједничким снагама већ смо организовали фестивале са играма и радионицама са и за децу из региона и шире.

Током свих ових година док је учила децу глуме, имала је част да буде део њиховог раста и да их је обрнуто подучавала.

 

др Пол Леонард Мареј (драмски педагог)

Дипломирао је 1989. године и од тада професионално радио као позоришни уметник и професор. Тренутно је директор Београдског позоришта за енглески језик, омладинског позоришта са преко 80 садашњих и 200 бивших чланова … сада у својој 11. години. један од водећих тренера у оквиру више програма Креативна Европа.

Имао је бројне редовне и гостујуће професоре на универзитетима и колеџима у Великој Британији и Србији, укључујући Централну школу говора и драме у Лондону и Универзитет уметности у Београду. Објављивао је чланке и поглавља у водећим часописима о академском позоришту и саветовао се и водио програме обуке за професионалце и студенте у образовању и уметности.

 

Драгана Станисављевић (плесни педагог)

Слободни уметник, учитељ плеса, кореограф и плесач

Завршила је балетну школу „Лујо Давичо“ у Београду и студирала на Филозофском факултету у Београду.

Од 1992. године ради у Дечијем културном центру Београд као плесни педагог из области савременог плеса и класичног балета и као студент на пројектима образовања омладине у савременом позоришту и плесу за децу и младе.

Од 2003. године оснивач је „ДДТ Креативни центар за покрет“, где активно учествује као плесач и кореограф. Она је реализатор „ДДТ Радионица (2004-2010)“ у сарадњи са иностраним (међународним) предавачима из области савремених игара и импровизације.

Од 2009. до 2011. године била је водитељица позоришних радионица на „Међународном кампу за младе Арт камп Косјерић“.

 

 

Учествовала је у бројним плесним и позоришним радионицама и плесним и позоришним продукцијама у земљи и иностранству (Царолина Царсон, Нета Пувермахер, Јое Алегадо …).

Драган Станисављевић је свој рад базирала на плесним техникама као основу невербалног изражавања и импровизације као кључном тренутку кореографске целине.

 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЕЛК (ПОЉСКА)

 

Моника Мужило (руководилац пројекта)

Моника Музиłо је магистрица европских студија, стечена 2002. године на Економском универзитету у Познању / Пољска. Њено радно искуство до сада је 16 година, како у приватном тако и у јавном сектору, и укључује финансије и финансијско планирање, продаја и куповина, превођење и уређивање, писање грантова (пољски и ЕУ фондови) и имплементација пројеката.

Писање пријава и реализација пројеката њена је професија од 2009. године. 2015. године започела је рад у Центру за културу Елк, где је запослена као специјалиста из ЕУ фондова, а до сада је радила на око 10 културних пројеката, меких и инфраструктурних.

До сада је радила на више од 20 пројеката које су финансирали пољско Министарство културе и националног наслеђа, Пољски институт за филм, Грундтвиг, Ерасмус +, Техничка помоћ 2007-2013, Регионална оперативна програма Вармиа и Мазури 2007-2013 и 2014-2020, Литванија-Пољска-Русија ЕНПИ програм прекограничне сарадње 2007-2013, Интеррег ВА Програм Литва-Пољска и Креативна Европа.

Комуникационе и језичке вештине:

Њене комуникацијске вештине укључују способност комуникације у мултикултуралном окружењу стеченом током бројних пословних и приватних путовања, пројекте са међународним партнерима које је реализовала и волонтерски рад у Шведској и Финској у студентским временима. Такође има добре организационе вештине, што се може доказати бројем успешно реализованих пројеката, уме да координира рад, брзо делује и решава проблеме.

 

Катарина Скродзка (асистент)

Катарзина Скродзка је магистрирала и магистрирала из области развоја социјалног потенцијала, стеченог 2011. на Универзитету у Варшави / Пољска.

Током студија и година након (укупно 11 година) радила је као менаџер за истраживање тржишта у истраживачкој агенцији (Ниелсен) где је и.а. координирао телеметријско ТВ истраживање.

Последње две године је водила одељење за промоцију и информисање у ЕЦК-у, где је одговорна за креативне услуге. Један од њених главних задатака је координација рада тима, али она такође управља креативним делом, нпр. графички дизајн. Координира и контролира израду плаката, летака, брошура, рекламних столова, прихватање идеја, учествује у раду на графичком дизајну. Такође контролише спољне извођаче радова (графички дизајнери, штампарије, фотографи), прихвата пројекте и брине о дистрибуцији промотивног материјала.

У ЕЦК-у Катарзина Скродзка је такође одговорна за контакте са медијима (медијско покровитељство, преговори, уговори). Активно користи друштвене медије, производи промотивне материјале и садржај веб страница. Од 2017. године била је асистент на пројекту у Креативна Европа „Младо позориште“.

Комуникационе и језичке вештине:

Катарзина Скродзка лако комуницира у мултикултуралним окружењима, добар је организатор и одлично се сналази у стресним ситуацијама.

 

 

 

 

 

Виктор Малиновски (драмски педагог)

Почео је у уличном, пластичном и алтернативном театру, био је стипендиста Школе миме у  Охају, САД.

Виктора Малиновског занимају различити облици позоришног израза, од пантомиме до живе речи. Аутор је и оснивач Театра Деликатес који је приредио низ представа.

Током година учествовао је у бројним позоришним радионицама са познатим позоришним уметницима (нпр. Антон Адасински, Грег Голдстон, Стефан Ниедзиаковски и други), сарађивао с низом пољских позоришта (нпр. Велико позориште у Варшави, Драмско позориште у Варшави), радио на многим позоришни пројектима. Од 2017. године Виктор Малиновски био је један је драмских педагога пројекта Креативна Европа „Младо позориште“.

 

Изабела Пиотровска (плесни педагог)

Плесачица, инструктор плеса, педагог, културни аниматор.

Магистрирала је из области културних студија, стекла је на Универзитету у Гдањску / Пољска, а такође је и дипломирала на Вишој стручној школи у Чеханову / Пољској – инструкторске студије плеса и позоришта.

У годинама 2004-2006. Изабела Пиотровска била је плесачица у АГТ Театру у Олецко / Пољска, и чланица плесне групе ФРЕЕЗЕ у Олецку. Од 2007. године сарађује са САУРИОН театром ватрогасаца.

Изабела Пиотровска је инструкторка хип-хопа и уличног плеса, радила са децом и младима. Редовно учествује у радионицама модерног и импро плеса у Пољској и Европи (нпр. Контакт импровизациони фестивал, Дада Хуб, Калеидоскоп).

У јуну 2016. године прихваћена је као резиденцијална уметница у ЈСКД у Љубљани, где је током Укреп За – Фестивала плесних перспектива у Данце Тхеатру Љубљана радила на плесној продукцији после радионице са плесачима из Словеније, Словачке и Хрватске у току Укреп За – Фестивалу плесне перспективе у Плесном позоришту Љубљана.

У свом раду користи импровизацију, покрет са партнером, стварајући кратке кореографије. Користи вежбе свесности тела, тражи везу између хип-хоп техника и модерног плеса.

 

ЦНЦ ДEНС –  ТРУПА НАТАЛИ KОРНИЛ (ФРАНЦУСКА)

 

Натали Kорнил (руководилац пројекта)

Натали Kорнил је 1997. године створила свој први кореографски комад “Црвена балерина”, представу за младу публику која се сусрела са великим успехом, пре него што је у априлу 2000. створила своју компанију за савремени плес, која је сада са седиштем у Вамбресијеу у метрополи Лил.

Данас Натали Kорнил шири свој репертоар од домаћих до међународних наступа.

Након што је са друге стране паралелно комбиновала креацију за младу публику и пројекте за ширу јавност, Натали Kорнил посвећује се веома много детињству и „ин ситу“ стварању, писању које захтева стално испитивање ритма, сензибилности, оригиналности, односа простора, апстракције, покрета и места сценографије.

Њеним тренингом, од 5. године, класичном и савременом плесу, неговала је кореографски и стенографски језик који је сада личан. Њено искуство и позоришни тренинг укусили су је за игру и предмете.

Поред уметничког стваралаштва, Натали Kорнил редовно организује састанке ради подизања свести о савременом плесу и покрету. Ови састанци одржавају се у школама, дневним центрима, са забавним или наставним стручњацима. Они су суорганизовани са партнерским културним структурама и компанијом.

 

 

 

 

Барбара Тумајан (асистент)

Барбара Тумајан је магистрирала културни менаџмент на Университе Либре де Бруселс и сарађује са компанијом Натали Kорнил од 2013. године. Конкретно, помаже Натали Kорнил у имплементацији и управљању европским пројектима. Такође је одговорна за комуникацију и анимацију медијске библиотеке Коминес у Белгији. Течно говори енглески и холандски језик.

 

Селин Лефевр (плесни педагог)

Целине Лефевре почела је да плеше са 6 година, стручно усавршавање на Конзерваторијуму  Лил започела је са 17 година. У исто време, студирала је модерну књижевност, пре него што се коначно посветила плесу тренирајући у студију Хармоника у Паризу и у Центру Кореографик Национал де Рубаик Натионал са Каролин Карлсон.

Селин се такође усавршавала у певању, позоришту и акробацијама.

Године 2010. приступила је труп Натали Корнил. Данас је она главни играч компаније. Такође је партнер у педагогији и води бројне радионице од раног детињства до сву стручну и аматерску публику.

 

КОМИЧНА ОПЕРА ЗА ДЕЦУ (РУМУНИЈА)

Александра Богдан (руководилац пројекта)

Од јула 2017. Алекандра Богдан је шеф одељења за програм и пројекте Националног коморног хора Мадригал-Марин Константин – Румунија. Три године сарађује са Комичном опером за децу као менаџер пројекта на изради грантова и финансијских апликација.

Александра је радила на више од 15 пројеката који су финансирали румунско Министарство културе и националног идентитета, Националног фонда за културу, Грантови ЕЕА, Румунско-француске сезоне за културу –  Одељења за румунску дијаспору, Градске скупштине и фонда Креативна Европа.

Образовање: МА-2010 у локалним и регионалним развојним политикама // 2016-сада магистарски рад из јавности // 2010. Дипломирала је политологију – Међународни односи и европске студије на Националној школи за политичке и административне студије. Похађала је бројне курсеве о управљању пројектима и управљању културом.

 

Габриела Дристару (асистент)

2017-2018. Габриела је била асистентица на пројекту Глас Дунава, где је одржавала контакт са више од 200 уметника – корисника пројекта.

2016-2018 помоћник менаџера у Комичној опери за децу (организовање и одржавање дневника и заказивање састанака, бављење долазном е-поштом, факсом и постом, који често одговарају у име менаџера). Новембар 2015. – април 2016. / волонтер / шанса за будућност НВО позоришни дијалог бок (одговоран за сарадњу са средњим школама у Констанци укључен је у пројекат и пружање подршке за спровођење позоришне представе, грнчарске радионице и семинара Историја о румунским мањинама у Гимназији у Констанци)

Образовање: докторирала је на Румунској националној академији из области историје; Октобар 2018: магистрица модерне историје (Историјски факултет, Универзитет у Букурешту); -2016 БА студије (Историјски факултет, Универзитет у Букурешту).

Од 2017. године била је асистент на пројекту фонда Креативна Европа „Младо позориште“.

 

Јулија Теодора Марин (плесни педагог)

Теодора Марин ради као балерина и учитељица балета у свом родном граду Букурешту, у Комичној опери за децу. Овде је већ 10 година, наступа у представама, путује светом на турнејама и предаје балет младим полазницима. Као професионална плесачица сања да све

 

 

своје позоришно и сценско искуство пренесе на децу и младе, стварајући мирно и опуштено окружење за своје студенте, како бе се развијали и остварили своје амбиције и снове.

Образовање: 2000-2009. Факултет кореографије “Флориа Капсали”, Букурешт (Румунија); 2009-2012: Национални универзитет за позориште и кинематографију, извођачке уметности – кореографија, Букурешт (Румунија)

 

Ирина Фурдуи (драмски педагог)

Ирина Фурдуи ради у Комичној опери у Букурешту као продуцент и режисер опере, а у Националној опери као помоћница режисера. Има дугогодишње искуство рада на позорници са одраслима и децом. Координирала је средњовековне уметничке радионице за децу: средњовековна музика, плесови, жонглирање и борба са мачевима. Такође је била уметнички консултант у омладинској позоришној фондацији – Амфитеатру, у родном граду Констанци. Посао се састојао у предавању креативне драме студентима колеџа, раду на импровизацији и игрању позоришних игара са младим студентима. Од 2017. године Ирина Фурдуи била је драмски педагог на пројекту Фонда Креативна Европа „Младо позориште“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ:

 

 

МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ

 

Имплементација Impro Move технике као нови приступ развоја младе публике са фокусом на уметнички покрет и тело

 

 

у оригиналу:

 

YOUNG THEATRE ON THE MOVE

 

Implementing Impro Move Techniques as a New Approach to Young Audience Development with Focus on the Movement and Body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

 

Главни циљ пројекта YOUNG THEATRE ON THE MOVE је развијање и ширење иновативног, ангажованог и практичног приступа развоју публике који се ослања на креативне методе и технике позоришта импровизације, савремене уметничке игре и њиховог заједничког потенцијала. Пројекат има за циљ да одговори на главни изазов развоја публике, а то је стално опадање популарности позоришта и уметничке игре, посебно међу младом публиком.

Пројекат ће то остварити развијањем програма који потиче из техника и алата позоришта импровизације и савремене плесне уметности. Методологија програма биће достављена у свих 5 партнерских земаља кључним циљним групама у процесу развоја публике и културно- образовним програмима за младе: позоришним и плесним професионалцима, уметницима, педагозима, омладинским радницима и другим важним културним оператерима у тој области.

Партнерска мрежа YOUNG THEATRE ON THE MOVE састоји се од 5 културних институција из различитих географских делова Европе, са фокусом на четири земље јужне и источне Европе (Словенија, Србија, Пољска, Румунија), у којима истраживање Еуробарометра показује најниже интересовање публике за позориште и уметничку игру и један стручни партнер из Француске, једне од држава са највећим интересом публике за културне догађаје. Све партнерске институције укључене у пројекат деле своју мисију заједничког стварања квалитетног културног образовања за крајњу младу публику: Пионирски дом – Центар за културу младих –  Словенија, Културни центар Елк –  Пољска, ЦНЦ Дансе –  Француска, Комична опера за децу –  Румунија и Дечји културни центар Београд – Србија.

Заједно, партнерски конзорцијум ће развити и применити атрактиван и ангажован приступ развоју публике, који ће објединити две најзапостављеније форме уметности у културном образовању младих заснованом на школком плану и програму: позоришту и уметничкој игри – плесу. Да бисмо одговорили на потребе главне циљне групе – младих, наша метода ће се посебно ослањати на два комплементарна облика позоришне и плесне уметности: позориште импровизације и савремену игру. Комбинујући две методе које подстичу креативност, слободу изражавања и активно учешће свих који су укључени, измишљамо нови алат за изградњу капацитета: Impro Move – Импровизација у области сценског покрета.

 

Главни исходи и резултати пројекта „Младо позориште у покрету“ биће:

 

– развој методологије Impro Move – Импровизације у области сценског покрета која ће резултирати комплетом Приручника за рад, са могућностима примене ове методе широм Европе,

– образовање и обука 20 уметника-педагога који ће ширити методу и стећи важне вештине развоја публике,

– креирање и реализација више од 100 формата сценских наступа по Impro Move методи, а који ће бити изведени на Impro Move данима; њих ће креирати најмање 75 позоришних и плесних професионалаца и 175 педагога и омладинских радника у 5 циљних земаља. Ово ће се директно укључити у Impro Move продукцију са више од 5000 деце која ће бити укључена као активна публика или као активни извођачи,

– представљање и ширење методе развоја публике на релевантним међународним конференцијама, фестивалима и догађајима широм Европе,

– мрежа „Impro Move“ са члановима из целе Европе, која ће не само проширити методологију, него што је још важније, повезати уметнике-педагоге са професионалним позоришним и плесним институцијама, педагозима, омладинским радницима и школама како би се обезбедило даље креирање и развој колаборативних приступа и стратегија развоја публике.

 

Пројекат „Млади театар у покрету“ директно се односи на два приоритета потпрограма „Креативна Европа – култура“:

 

– Јачање публике (стварање вештина развоја публике за културне операторе и уметнике)

– Изградња капацитета: Образовање и обука (изградња уметничког и културног образовања и обуке, уметничко учење и меке вештине у сектору културе и уметности).

 

Крајњи циљ је стварање Impro Move заједнице као лабораторије за иновативне приступе и стратегије развоја публике, креативно истраживање позоришта импровизације, савремене уметничке игре и спајања њихових резултата, откривања нових облика и могућности и стварања простора отварања, дискусија за културно образовање и продукцију садржаја намењеног младој публици.

 

 1. ПОЗАДИНА НА КОЈУ СЕ ОСЛАЊА „МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ“

 

Главни партнер на пројекту, Пионирски дом – Центар за културу младих из Љубљане је јавна институција посвећена образовању и култури младих. Његова главна мисија је оснаживање културне партиципације кроз активан ангажман младих на различитим пољима културе и ументности. Пионирски дом је више од 55 година једна од водећих институција у Љубљани на пољу креативних педагошких приступа и културне едукације. Једна од његових приоритетних мисија је и креативна сарадња са важним културним и образовним установама и оператерима из Љубљане, Словеније и шире европске регије и стварање заокруженог културног искуства.

Пионирски дом удружио је снаге са 3 институције сличних циљева из Пољске, Србије и Румуније. Партнер из Србије, Дечји културни центар Београд је угледна установа коју је основао и финансира Град Београд, са традицијом дугом преко шест деценија. ДКЦБ је први корак у одрастању и стицању знања и вештина многих генерација уметника, научника, културних и јавних радника. Усмерени на истраживање и откривање потенцијала деце и младих у свим областима културе, програми ДКЦБ-а желе да директно комуницирају са децом и младима, усмеравајући их ка стицању потребе за уметничким искуством, знањем и забавом. ДКЦБ има статус институције од посебног значаја за Град Београд и референтне институције за међународну културну сарадњу у области дечије уметности и културе за Републику Србију. Годишње, ДКЦБ олакшава око 1000 програма за децу и омладину као домаћин, извршни продуцент, продуцент, копродуцент или сарадник у њиховом сопственом простору или у другим јавним просторима. Просечна посећеност је пет стотина деце дневно.

Партнери су заједно покренули пројекат Младо позориште (у оригиналу YOUNG THEATRE), чији је главни циљ био да се позабави ниском и постојаним падом броја младе публике у позоришту. Главна методологија пројекта изведена је из креативног иновативног педагошког принципа који се показао најуспешнијим:  позоришта импровизације.

Младо позориште представљало је тестирање позоришта импровизације као свеж и иновативан приступ развоју публике.

 

Главни резултати пројекта су били:

 

– развој импровизационих модула за развој образовне публике за три циљне групе

 1. прва генерација 16 образованих тренера уметника у 4 партнерске земље који су стекли међународно и професионално искуство
 2. 60 обучених позоришних професионалаца у 4 партнерске земље са додатним обученим особљем, из других европских земаља које су се придружиле процесу обуке на презентационим догађајима (Црна Гора, Хрватска, Естонија, Чешка, Словачка, Македонија итд.), који преносе стечено знање у своје професионално окружење и рад

 

 1. више од 200 едукованих педагога у 4 партнерске земље, који су методу директно проширили на децу и младе

– представљање пројектне методологије и алата на важним догађајима и конференцијама у партнерским земљама везаним за позориште, креативну педагогију и младе попут: Међународног сусрета деце Европе Радост Европе, Међународне конференције позоришне педагогије Словеније и Уметничког маркета Сибиу –  Румунија) и других

– стварање више од 80 импро-формата који су били представљени на Импро данима у 4 партнерске земље и који су ангажовали више од 4000 младих чланова публике

– 4 приручника у којима је развијена, организована и припремљена за ширење методологија иновативног алата за изградњу публике.

 

Успех примене позоришта импровизације као алата за развој публике и задовољство потпуно ангажованих учесника мотивисало је партнере да даље развијају методологију и креирају нови програм за развој образовне публике.

 

Пројекат „Младо позориште у покрету“  је подељен у четири категорије: импровизације, емоције, приповедање и кретање тела невербалном комуникацијом. Имплементација је открила да упркос очигледној неопходности укључивања свих тема у рад са малдима и да све то појачава и обогаћује позоришна искуства, вештина која се истицала као најпотребнија за све циљне групе, посебно за младе, била је и још увек јесте кретање тела невербалном комуникацијом. Будући да је савремена публика сада другачија од оне предвиђене када је већина великих културних институција првобитно основана, истраживање на пројекту требало би да прати стратегија развоја публике.

 

ЗАШТО ПОЗОРИШТЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ?

 

Позориште импровизације представља спонтано стваралачко уметничко позоришно стварање без претходне припреме, али ипак поштујући основне принципе драмске представе. Публика игра виталну улогу јер се често позива да утиче на перформансе дефинисањем једне или више контекстуалних информација о сцени и представља главни извор инспирације за извођаче. Машта не зависи само од маште, већ је резултат свесне, „научене“ потраге за елементима позоришне драме и заједничког, групног ума. Чињеница да се сви елементи перформанса догађају у тренутку, у интензивној интеракцији између публике и извођача, је оно што жанру даје велику уметничку вредност, атрактивност, ангажованост и потенцијал за развој публике. Једна од највећих предности импровизације је изградња заједнице, јер ствара везе, промовише и побољшава групни рад. Не може постојати без основних договора и прихватања свих у заједници. Метода позоришта импровизације је доступна, јефтина, не захтева посебну инфраструктуру, промовише практично ангажовање, креативно истраживање и изражавање, критичко размишљање, брзе реакције, иновације и подстиче креативни неуспех. Метод базиран на импровизацији је савршено средство за развој публике, јер:

– потпуно ангажује све који су укључени

– гради храброст не само да се нешто изведе, већ да се каже своје мишљење и брани своје вредности

– ствара дубље везе са људима и околином,

– појачава осећај припадности и уметничког искуства

– доводи у питање постојеће односе моћи, статусне разлике и неједнакост

– промовише одговорност за себе и друге

– поштује и промовише (подстиче) културну различитост.

 

 

 

Будући да је „двострука асиметрија“ још увек једна од карактеристика дечијих и позоришних представа за младе, где „одрасли глуме, а деца их гледају“2, партиципативна природа позоришта импровизације чини савршено решење за развој публике да постане позоришно искуство равноправније, дубље и ангажованије за младе.

Пилот пројекат „Young Theatre“ показао је да активно учешће утиче и ангажује публику и да доживљај уметничких активности ствара потребу за више уметничког искуства.3 Повратне информације које смо добили од уметника-тренера, педагога и позоришних професионалаца из свих укључених земаља били су иако су сваки део тренинга и искуства који су им били битни и инспирисали, најкорисније, најкорисније и најпотребније било је коришћење покрета и тела.

Импровизацијско средство позоришне публике остаће креативна база на који се пројекат „Mладо позориште у покрету“ ослања, али ће бити оплемењен комплементарном уметничком формом коју ће такође промовисати, креативно користити, стопити са импро методама и даље развијати: савремену уметничку игру.

 

ЗАШТО САВРЕМЕНА УМЕТНИЧКА ИГРА?

 

Позориште импровизације и савремена уметника игра су започели као начин побуне против норми и конвенција стриктне форме уметности, прво класичног театра, а друго балета. У плесу је била побуњеницка против строгих и често неприродних телесних положаја балета, а у импровизацијском позоришту била је побуњеника против крутости и форме. Стога се родила идеја о слободном кретању која прати унутрашња осећања појединца.4 Слично томе, импровизационе игре и вежбе које су углавном намењене глумцима да се загреју, прерасле су у уметничку форму. Обе уметничке форме имају свој нагласак на стваралачком процесу, где се појединац подстиче да буде храбар и неограничен док истражује. Подстиче га да не само понављају постављене кореографске комаде и идеје других, већ и да проналазе нове обрасце и приче, делују и реагују из свог суштинског бића и инстинкта.

савремена уметника игра, како је разумемо и користимо у овом пројекту, одражава идеју, да је то уметност чији је радни материјал: покрет људи. Нема фиксне или устаљене обрасце покрета, већ је све у непрекидној потрази за новим облицима и динамиком.5 Ово је посебно важно јер је главни фокус у пројекту уметност која промовише слободу, креативност и лично изражавање.

Будући да су плесне, оперске и балетске представе најмање популарне културне активности широм Европе са само 18% учешћа,6 пројекат има за циљ да унапреди импровизацијске активности за развој публике и изградњу капацитета имајући у виду плес и покрет. Један од циљева пројекта је ширење већ успешног алата за развој публике и јачање капацитета за уметност, што би могло имати користи од нових и иновативних стратегија развоја публике, са фокусом на личну повезаност и ангажман. 7

 

ЗАШТО ИНСИСТИРАТИ НА ИМПРОВИЗАЦИЈИ У УМЕТНИЧКОМ ПОКРЕТУ И КАКО ТО МОЖЕ ДА ПОКРЕНЕ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПУБЛИКЕ?

 

„Кретање је најмоћније средство изражавања у стварању позоришне представе. Лишено речи, костима, стопала, крила, позоришног аудиторијума и остављено само глумцу и мајсторству покрета, позориште ће и даље остати позориште. “(Мајерхолд, 1914)

 

Позориште импровизације и савремена уметника игра користе људско тело као главно средство за изражавање: гледање перформативних уметности значи упознавање са телима и значењем – шта они могу искомуницирати, како их читамо итд. Концепт импровизације – посебан и независни принцип који цвета нарочито у областима позоришта, уметничке игре и музике –  заједничка је основа на којој ће се повезати и испреплетати две уметничке форме.

 

 

Искуство било које представе смештено је у телу, на месту сусрета публике као конкретне групе појединаца и овде-и-сада перформанса.8 Тела су медији кроз које доживљавамо све што постоји. Прво средство које је на располагању за разумевање света су наша тела. 9 Искуство значи коришћење чула, одражавање и стварање смисла на томе. Искуство публике укључује и димензију разумевања и сензорнију, директнију димензију. Добра позоришна искуства стога нису питање ни осећаја ни разумевања, већ настају у интеракцији између њих. 10 Будући да плес ослобађа тело и ослобађа ум, они су савршени сапутници заобљеног, богатог и незаборавног искуства уметности.

Ослањајући се на то, пројекат има за циљ не само да уведе практичније приступе побољшаном сензибилитету и сензорној свести за појачано доживљавање, 11 већ и да пронађе начине активног и практичног одражавања уметничког искуства, да развије разумевање о утицају који су критички настројени, маштовити и креативни чланови публике имали пре, током и након наступа.

Чињеница да учесници могу имати користи од активних и ангажованих импровизационих и покретних активности на начин откривања нових потенцијала и способности, побољшања телесне / сензорне свести и коришћења тела и покрета као методе за јачање искуства и након тога, чини основ стратегије развоја публике пројекта Младог позоришта у покрету.

Телесна освешћеношћ различитих циљних публика, посебно младих, не само да побољшава квалитет културног и уметничког доживљаја, већ им даје и нове алате, помоћу којих се може размислити и критички проценити искуство, добити већи приступ унутрашњем физичким и емоционалним процесима и боље и интензивније се повезати са позоришним представама и другим културним догађајима.

Користећи и истражујући оба уметничка облика као извор надахнућа, садржаја, знања, методологије и филозофије, пројекат „Младо позориште у покрету“ ствара спојени приступ развоју уметничке публике: Impro Move.

Пошто су главна циљна публика пројекта млади, избор школских педагога као једног од важних стваралаца њихових уметничких искустава, никако није био случајан избор. Појачање веза са образовним сектором и промовисање интеграције између културног сектора и образовног система12 једно је од главних предложених правила развоја публике, према студији о развоју публике „Ангажуј публику“ и једном од важних питања у Новој европској агенди за културу.

Раштркани међу мноштвом различитих културних активности, преовлађујући модерни културни учесници вероватно ће бити „потрошачи културе који конзумирају све“ (Петерсон и Росман 2008), који бирају догађаје који превазилазе културне, жанровске и институционалне границе и који цене и дигитално и физичко присуство, као  и различите начине доживљаја живота.13 Иако разноврсни културни догађаји могу бити корисни за публику, важно је бити свестан да је, посебно када су млади укључени, изузетно важно понудити им квалитетну културну продукцију.

У координацији са Новом агендом за културу, где се предлаже нови приступ са културним способностима као водећим принципом, циљеви и активности пројекта имају за циљ побољшање културних способности применом методе Impro Move. Пројекат доприноси пружању широког спектра квалитетних културних активности, промовисању могућности да сви учествују у стварању, јачању веза између културе и образовања и других важних области политике.14 Однос који пројекат има за циљ да продуби највише је онај између младе публике и самог уметничког искуства. Резултати предходног пројекта „Младо позориште“ показују да културне институције желе још веће активно укључивање педагога у културно искуство младих.

 

IMPRO MOVE МЕТОД

 

Impro Move метод ће практично комбиновати најбоље од обе горепоменуте уметничке форме, с посебном пажњом посвећеном следећим темама:

– основе покрета (покрет као основа сваке представе; основни појмови са којима радимо у позоришту и плесу; дах, држање, ритам, темпо итд.)

– сензорна свест (како да је унапредимо, како да је тренирамо, како да је користимо, шта значи гледати / видети, слушати / чути, осећати / додирнути, мирисати, доживети, итд. Како можемо интензивирати искуство обуком? )

– емоција и кретање (како тела носе емоцију, како емоције трансформишу тела, како тела изазивају емоцију, како читамо тела, итд.)

– приповедање и тело (како причамо приче са својим телима, како их читамо, користећи и стварамо различите језике, од апстрактних до конкретних и леђа итд.).

Стога ће нови пројекат „Младо позориште у покрету“ комбиновати два креативна израза за стварање динамичних представа и надахнути додатне активности за развој публике које су засноване на активном учешћу. Као што знамо, доминантна форма перформанса која преовлађује у западноевропској цивилизацији јесте она са четвртим зидом, где уметници преносе нешто и гледаоци то примају, а притом не утичу нити се мешају у позоришни чин.16 Међутим, направити искуство значи утеловити га и размишљати о њему активном и личном. Не можемо описати знање као своје, пре него што га имамо у костима. Телесно искуство, праћено рационалном мишљу, непроцењив је извор утеловљеног знања17 и помаже у стварању дубоко укорењене телесно-кинестетичке интелигенције.18 Пројекат директно одговара стратешком циљу и акцији Нове европске културне агенде 4.1: Социјална димензија – искориштавање снаге културе и културне разноликости за социјалну кохезију и добробит. Позориште импровизације и савремена уметничка игра нуде алтернативни, ангажовани, креативни, опуштени и подстицајни облик активности и покрета тела, а поред тога и разне могућности за културно учешће. Истраживање „Интеракција између културе, здравља и психолошког благостања“ потврђује да је културни приступ друга најважнија одредница психолошког благостања, којој претходи само одсуство болести.19

Пројекат ће, дакле, промовисати свесну употребу тела и имаће за циљ да повећа телесну свест о потребним вештинама за бољу и успешнију комуникацију, што из здравствених разлога, што у образовне сврхе. То че учинити са жељом да  млади, самопоуздани појединац који у себи носи утеловљено знање себе, створи културно и уметничко искуство, које ће у њему трајати доживотно.

 

 1. МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У ПОКРЕТУ И ЕВРОПА

 

Култура је везивно ткиво европског идентитета. Иако разнолики, европски културни сектори и даље прелазе, повезују и превазилазе државне границе. Транснационалном мобилношћу уметника-тренера, Младо позориште у покрету омогућиће им успостављање професионалних и личних веза, побољшање својих вештина вршњачким радионицама и развијање новог креативног начина приступа уметности.  Омогућиће побољшање додатним техникама из новог, али сродног уметничког поља позоришта импровизације за играче или савременеуметничке игре за глумце. Читав пројекат заснован је на двострукој премиси – врхунски приступи, уметнички стилови, језици и обичаји свих укључених земаља партнера могу се разликовати, али оно што нас повезује је уметност и заједнички европски идентитет. Зато пројекат слави, уважава разлике, сличности, креативне и транснационалне везе са на манифеставијама ИМПРО ДАНИ у свим партнерским земљама, који ће имати заједничку тему „Ко је Европа?“.

Европа је свој народ и везе међу њима и то је управо порука коју желимо послати младим гледаоцима широм Европе. Шта више, пројекат има за циљ да подстакне младе на размишљање о сличностима и разликама међу њима стварањем различитих уметничких слободних форми које одражавају њихов заједнички европски идентитет и подстичу европску интеграцију. Уметницима ће се такође пружити прилика да изведу радионице и развију свој рад у различитим партнерским земљама, како би им омогућили разна искуства и створили услове за јачање конкурентности и проналазак нове публике. Као земља која се придружује, српски партнер представља двоструку прилику: да имају користи од претприступне стратегије и активно спроведу, управљају и су-креирају европски пројекат и уче од европских вршњака у култури. За остатак конзорцијума представља прилику за културну разноликост, преиспитивање Европе и њених чланица и изградњу важних транснационалних веза са западним Балканом. Ово је директан одговор на Нову европску агенду за културу, где култура представља вектор идентитета и кохезије, посебно кроз контакте људи, који су најважнији део нашег пројекта. Едукативни и омладински пројекти су од посебног значаја, јер улажемо у људске ресурсе који ће бити покретачи друштвено-економског развоја будућности.

Уметности импровизације и плеса недостаје много продукцијских и материјалних ресурса, често је институционално и инфраструктурно неискрено и има пуно изазова. Али оно што дефинитивно има у изобиљу су алати за повезивање људи кроз уметност. Наглашавајући кретање тела, желели бисмо и уметницима пружити нове алате за постизање њихових дела још транснационално и међународно привлачних – коришћењем покрета, заједничког језика и проналажења и стварања нових начина и језика са којима ће комуницирати.

 

 

 1. ПОВЕЗАНОСТ ПРОЈЕКТА СА ПРИОРИТЕТИМА И СТРАТЕГИЈАМА ПРОЈЕКАТА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ КРЕАТИВНА ЕВРОПА – ПОТПРОГРАМА: КУЛТУРА

 

Овај пројекат директно се одговара на два приоритета пројеката европске сарадње програма Креативна Европа – потпрограма Култура:

 

 1. Развој публике

Проблем:

Подаци Еуростата показују да више од трећине Европљана уопште не учествује у културним активностима.20 Пад броја публике резултат је разних разлога, од којих је најважнији онај који препознајемо код младе публике: недостатак комуникације, повезаности и сарадње између културног и образовног сектора. Као што је предложено у Еуробарометру, повећано интересовање за културу и учешће у школама од ране доби могло би повећати интересовање за културу међу групама које се такође најмање баве својим животом одраслих. Чак и тамо где су развијени програми за развој публике, они често нуде само вођену дискусију након наступа. Иако је ово једна од могућих и корисних стратегија развоја публике, пројекат Младо позориште у покрету понудиће алтернативан, нов, иновативан, креативан, свеж приступ који ће физички и емоционално уложити све који су укључени, посебно младе.

Одговор:

Професионалним позоришним и плесним институцијама често недостаје стратегија развоја публике на систематској основи, па морају наћи пречице и брза решења за настали проблем. Пројекат ће одговорити на ову потребу развијањем иновативних практичних алата који ће одмах бити доступни за употребу и прилагођавање њиховим специфичним ситуацијама и потребама. Нови програм уметничког образовања ће подстаћи културне оператере не само да примају и користе сакупљени сет практичних алата, већ их подучавају, мотивишу и подстичу да буду креативни према градиву и пронађу сопствене стратегије за развој публике Imrpo Move. Како имплементација стратегије развоја публике обично захтева запослене који су обучени и додељени посебно задацима развоја публике, пројектне активности нуде обуку, подршку и знање културним оператерима који могу утицати и утицати на стратегије развоја публике у професионалном перформансу уметничке институције.

Као што сугеришe Нова европска агенда за културу, културни и образовни сектор би требало да створи нову синергију промоцијом уметности, културе и креативног размишљања у формалном и неформалном образовању и оспособљавању на свим нивоима, као  и у целоживотном учењу. Такође постоји консензус о потреби постојања преносивих компетенција и вештина које

 

 

подстичу креативност и критичко размишљање, а које ће се развијати кроз активности спровођења пројекта „Младо позориште у покрету“.

 

Развој публике и јачање заједнице: активно искуство као мотиватор за присуство у култури

Развој публике такође значи приближавање људи и културе. Изградњом и коришћењем иновативног партиципативног програма уметничког образовања заснованог на Impro Move приступу, ми промовишемо културу као оно што нас повезује, а не оно што нас дели. Како је култура идеално средство за комуникацију кроз језичке баријере, оснаживање људи и олакшавање социјалне кохезије, снага пројекта такође лежи у наглашавању уметничког, телесног покрета као невербалног језика са великим транснационалним могућностима. Култура је на врху листе фактора који највероватније стварају осећај заједнице и могу представљати трансформативну снагу за изградњу и стварање заједнице. Управо у томе лежи снага партиципативног приступа публици која ствара пројекат.

Како Еуробарометар наводи, чини се да су они који се највише баве културним активностима такође они који ће вероватније бити ангажовани као извођачи. Ангажовање би се могло побољшати подстицањем не само учешћа, већ и подстицањем појединаца да се креативно укључе како би помогли да се успостави веће поштовање и уживање у културним активностима.

Са практичним и личним искуствима, пројекат ће продубити однос са различитом публиком, са главним фокусом на младе људе и децу, што директно одговара стратегији развоја креативне публике. Нудимо доступну, доступну, бесплатну методу развоја публике, без икаквих додатних улагања, подстичемо културне могућности свих циљних група. Пројекат ће диверзификовати публику нудећи им практичне алате за веће искуство, посматрање и разумевање представа. Пројекат ће, дакле, позоришну и плесну уметност приближити различитим циљним гледаоцима, продубити однос са њима и интензивирати искуства сваког учесника.

Главне стратегије развоја публике су:

– јачање капацитета културних оператора,

– нови иновативни уметнички партиципативни програм, заснован на два уметничка инструмента перформанса,

– изградња мреже (мрежа уметника-тренера, школе међусобно, школе и институције, уметници-тренери и школе итд.),

– активно учешће публике.

Главне циљне групе за развој публике у пројекту Младих позоришта у покрету су: деца и млади, особе са инвалидитетом и недовољно заступљене групе. Пројекат има за циљ да створи нове вештине развоја публике за културне уметнике и операторе како би се осигурало квалитетно искуство перформанси за одабране циљне групе.

 

 1. Изградња капацитета: Образовање и обука

Професионалним позоришним и плесним институцијама недостају добро дефинисани програми и стратегије развоја публике: позоришни и плесни педагози ретко формално укључују. Стога, изградња капацитета помаже културним оператерима да даље развијају своје вештине које ће обогатити њихов професионални живот и утицати на креативне приступе стратегија развоја публике.

Нудећи им специфично уметничко и културно образовање и обуку пројекат ће оснажити културне операторе да пронађу индивидуалне приступе који одговарају сваком институционалном, националном и регионалном стању културе и прописа. Обука ће се прво састојати од вршњачких тренинга уметника, који неће само додати педагошко знање и знање предавања, већ ће стећи и нове увиде из друге уметничке форме. Уметници-тренери повезаће се са образовним секторима, а затим образују позоришне и плесне професионалце, педагоге и омладинске раднике, који ће новостечено знање користити у свом раду са крајњом циљном публиком.

 

Пројекат ће такође омогућити транснационалну мобилност тренера-уметника, што ће интернационализовати њихову каријеру, добити приступ међународним могућностима, створити услове за прекогранично умрежавање и добити драгоцено искуство међународног рада.

Уметнички тренери добиће приступ различитим мрежама које ће расти током трајања пројекта и шире (транснационална мрежа уметничких тренера, мреже позоришних и плесних институција у свим земљама партнерима).

 

 

 1. КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСТВА

 

Конзорцијум партнерства направљен је на обостраним основама заједничких вредности и мисија свих институција: оријентацији према културном образовању, посебно за децу и младе, неговању слободе изражавања, духа дијалога и међусобног слушања, подстицању доживотног учења и развијању иновативних приступа за изградњу публике. Партнерство се састоји од парнера из четири земље чланице (Француска, Пољска, Румунија и Словенија) и партнера из једне земље приступнице (Србија). Што се тиче партнера из Србије, њено место земље проширења има посебан значај, не само за спољну политику ЕУ 21, већ и за сам квалитет партнерства. Развој некадашњих Домова пионира (који је службено име српске и  словеначке  институције по оснивању) имао је велики културно-историјски значај за регион Балкана у то време и представља културни континуитет и у ширем региону.

Свака од институција има свој јаку основу који ће се користити за спровођење активности пројекта. Партнерство је изграђено на равноправности, поштовању, међусобној подршци и помоћи, континуираној комуникацији, филозофији решавања проблема и са великим нагласком на јасној и директној комуникацији која спречава било какве суштинске неспоразуме или потешкоће.

Пионирски дом – Центар за културу младих (главни партнер) и Дечји културни центар Београд (партнер из Србије) имају јаку традицију у развоју педагошке методологије у позоришту импровизације и позоришту уопште. Стога су то партнери који ће помоћи другима да постигну исти ниво стручности и обезбеде даљи увид у  развој методологије за изградњу професионалних  капацитета. Због тога је први привремени састанак планиран за март 2020. године у Београду.

Својом изузетном стратегијом развоја инфраструктуре и публике, Комична опера за децу из Букурешта показује највеће предности у комуникацијским и дисеминационим стратегијама. Стога ће други привремени састанак, који ће бити одржан у Букурешту, бити посвећен углавном прегледу комуникацијских и дисеминационих активности у досадашњем пројекту, развоју нових метода комуникације о пројекту, посебно за младе и са јаким фокусом на нови дигитални технологије. Као професионална оперска и балетска установа за децу, они ће предложити и начине на који је могуће испреплетати класичну плесну форму са новом праксом развоја публике Impro Move методе.

Културни центар Елк из Елка у Пољској представља важан подсетник о потреби за децентрализацијом културних активности, јер се оне суочавају са другачијим изазовима од већине осталих институција које се налазе у главним градовима земље. Њихова ситуација је подстакла регионалне комуникационе активности, где ће свака земља партнер организовати активну презентацију пројекта у најмање још једној регији у земљи (дакле, најмање две по партнеру). Поврх свега, биће спроведено истраживање о регионалном ширењу културне доступности и активности у различитим регионима партнерских земаља са сугестијама, како би пројектне активности могле понудити решење ове неравноправне ситуације, која би истовремено могла представљати могућност за одрживост пројекта.

 

 

 

ЦНЦ Дeнс представља стручног партнера у области савремене уметничке игре. Укључивање стручњака за уметнички покрет било је пресудно за надоградњу пилот пројекта, а сусрет са савршено погодним партнером из земље у којој је учешће становништва у уметничким активностима више од 50%, 22 , отвара нове креативне могућности. Са искуством у креирању педагошких програма за плес и покрет, њихов допринос је унапређење имплементације пројекта.

Конзорцијум партнерства већ је тестиран реализацијом пилот пројекта „Младо позориште“, на којем су четири од пет партнерских институција већ сарађивале. Кроз драгоцено европско креативно искуство, партнери су не само побољшали и надоградили свој сет педагошког и садржајног знања, већ су и развили финансијске и менаџерске вештине и знања. Кроз пилот пројекат, партнери су такође показали своје јаке тачке и слабости, и већ су били у могућности да се сет вештина доведе до заједничких основа и створи још равноправније партнерство. Додатни партнер доноси стручност за модерну уметничку игру и покрет – главно поље вештина изградње капацитета, и што је најважније,  има претходно искуство у међународним пројектима сарадње.

Снага партнерства показује се и у виду уметничке транснационалне мобилности: тим од 20 уметника-тренера заједнички ће развити програм непроменљивих игара и вежби и биће укључен у активности вршњачког учења које ће пружити вештине, компетенције и знање за јачање културног и креативног сектора и сопствених компетенција. Поврх свега, сваки укључени уметник и играч из свих партнерских земаља имаће једнаке могућности за међународну сарадњу и интернационализацију својих каријера и активности у Унији и шире. Једна од најважнијих активности је и извођење радионица са разменом уметника-тренера, које ће понудити увид у културно разнолике педагошке стратегије и презентацију садржаја, нове могућности за повезивање између појединих уметника и међународних институција и нове могуће моделе сарадње.

Једнака сарадња свих партнера биће обезбеђена равноправним учешћем на свим састанцима, међусобном припремом свих резултата, кроз обезбеђивање да сви учесници постигну сличан ниво знања, знања и вештина да свакa појединачнa институција буде упозната са транснационалним искуствима и примерима добрих пракси свих других партнерских институција. Локације и укључене земље су раштркане, са нагласком на регионе у којима Еуробарометар открива најниже или опадајуће трендове посете позоришним или плесним представама (Пољска, Румунија, Србија и Словенија), и стручног партнера из Француске, где се културно ангажовање изузетно високо.

Најјача синергија партнерства лежи у нагласку на култури и културном образовању младих и осигуравању да ти млади љубитељи културе постану верни „потрошачи уметности“ као и одрасли.

 

 1. САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ

 

Припремна фаза

Садржи активности описане у Акционом плану: А1, А4 – А8, А9, А10, А30, А60

Припремна фаза пројекта састоји се од активности посвећених изградњи стабилних основа за остале фазе имплементације пројекта.

Припремни састанак у  Бриселу и  Почетни састанак, Словенија (А1, А10)

Главне активности менаџерске припремне фазе су оба почетна састанка. Две особе из менаџерског тима отпутоваће у Брисел како би примили смернице за спровођење пројекта, изградили везе са другим културним оператерима и институцијама, пренели главне циљеве и циљеве пројекта и побољшали и проширили знање о финансијском извештавању и управљању.

Тродневном почетном састанку у Љубљани придружиће се сви тимови пет пројектних партнера. Тимови ће се састојати од руководиоца пројеката, асистента на пројекту и тима од четири уметника-тренера који ће развијати, тестирати и ширити знање које је немогуће преместити на

 

циљне групе. Менаџерски тим ће прегледати и побољшати стратегије за спровођење, комуникацију, ширење и оцену пројекта. Истовремено, уметници-тренери практично ће једни другима представити налазе из радионице Модула 1, извести Impro Move радионице које ће водити уметници-тренери едуковани у савременој уметничко игри. Ово ће представљати темељ за даље спровођење активности. Оба тима ће се надоградити на стратегије комуникације и ширења и представити додатне стратегије оцењивања дибјених резултата.

Главне теме биће:

– преглед националних пракси у развоју младе публике у сценским уметностима

– презентација врхунске уметничке уметности за младу публику, посебно импровизационог позоришног програма и програма сувременог плеса за младе из свих партнерских земаља

– идентификовање локалних, националних, регионалних и европских иницијатива и циљева на пољу развоја перформанси (младе) публике и могућности за њихово повезивање са пројектом

– преглед активности комуникације и ширења и идентификација нових креативних могућности за иновативне канале комуникације и ширења

– развијање знања о садржају модула за различите циљне групе

– преглед пројектних активности.

Десктоп истраживање, израда приручника (А9, А30)

Припремна фаза за спровођење програма пројекта подстиче уметнике-тренере да креативно користе и истражују импровизоване технике у глуми са креативним покретом. Коначни циљ ове припремне фазе је извршење десктоп истраживања о стању модерног позоришта импровизације и његовом покретном потенцијалу и десктоп истраживања о врхунском савременој уметничкој игри. Крајњи циљ је изградња и стварање новог иновативног програма Impro Move који комбинује импро и савремену уметничку игру, развијање и тестирање модула за обуку циљних група и израду првог нацрта приручника уметничког образовања, једног од кључних резултата пројекта. Уз вршњачку обуку, они ће добити драгоцени увид у рад других уметника, њихове националне праксе и спојити уметнички рад са новим техникама и методама ликовне форме.

 

Модул 1: Train-the-trainer (А4 – А8)

Једнодневна радионица у 4 партнерске земље, дводневна радионица у новој партнерској земљи (Француска);

Предвиђени број учесника: 20 – 40

У свакој партнерској институцији, тренери ће се састати на једнодневној радионици, где ће истражити и развити материјале који су већ прикупљени и тестирани у пилот пројекту „Младо позориште“. Као основа, тренери уметници ће користити резултате који су настали као резултат пилот пројекта: приручнике за позоришне професионалце и педагоге. Сваки од тимова припремиће за тренере предлоге за организовање садржаја и развој најефикаснијих педагошких принципа (на пример: најбољи резултати у извођењу, приче о успеху) и практично и теоретски идентификовати заједничке основе где су обе наглашене уметничке форме – импро и савремена уметничка игра се могу сусрести и испреплетати. Резултати Модула 1 биће представљени на почетном састанку у Љубљани, који ће представљати део активности праћења – идентификовање који ће од материјала из одабраних пакета садржаја показати да има најјачи утицај и ефекат.

За експертског партнера у савременом плесу – ЦНЦ Денс, Модул 1 понудиће прилику да се доживи викенд импро радионица са садржајем знања тестираним у пилот пројекту младог театра. ЦНЦ Денс уметнички тренер ће пружити повратне информације и већ понудити увид у савремене плесне приступе и технике које би се могле повезати с импро техникама. Крајњи резултат је развијање иновативног алата за изградњу публике импро и савремене уметничке игре који ће се придружити заједничком именовању: Impro Move.

Развој модула за обуку за циљне групе (А60)

 

 

Главни циљ ове активности је креирање програма за изградњу капацитета за различите циљне групе. Крајњи циљ је алат за развој публике који се на одговарајући начин може користити и за различите циљне групе: позоришни професионалци, културни оператори, педагози и млада публика. Главни садржај има исти темељ, али је различито приказан различитим циљним групама и различитим културама.

Једна од најважнијих активности обуке имаће 3 фазе:

 1. Прва фаза је идентификација, прикупљање и организовање садржајног материјала (практичне вежбе, приступи испоруци, спецификације циљних група) на Модулима 1 како би се припремио први пакет свих активности изградње капацитета за све циљне групе.
 2. Друга фаза је спајање уметности, где ће се стварати нови облици и формати, уметност ће се преклапати и понудити нова открића за обе области. Коначни циљ фазе је да се утврди нацрт Приручника, који ће се надограђивати током целог пројекта, док се не развију коначне верзије. Приручник ће обухватити не само вежбе и практичне игре, већ и педагошке приступе, стратегије праћења и стратегије управљања групама.
 3. Трећа фаза се одвија током целог пројекта, где ће се изабрани садржаји надгледати и непрестано усавршавати и побољшавати, све док се не објаве коначне верзије Приручника. У циљу одрживости пројекта, једна од верзија Приручника биће доступна путем Интернета и одговараће ће на повратне информације, ажурирати се и проширити чак и након завршетка пројекта.

 

Десктоп истраживање (А9)

Помоћу десктоп истраживања, различита стања развоја публике у извођачким уметностима у свим земљама партнерима пружаће могућности за учење једних од других. Такође ће представљати полазну тачку за проналажење одговарајућих стратегија за сваког партнера за ширење информација и саопштавање активности, циљева, циљева и резултата пројекта. Неке од тема десктоп истраживања су: стратегије развоја публике (на институционалном, локалном, националном, регионалном и европском нивоу), позориште импровизације и традиција и пракси сувремене уметничке игре, културне образовне праксе, организовање садржаја у јасне пакете за различите циљне групе и припрема, стратегије и проналажење иновативних приступа за комуникацију, ширење, праћење и евалуацију, који ће се развијати током трајања пројекта.

 

Менаџмент

Садржи активности описане у Акционом плану: А2, А21, А28, А41, А69, А70, А71

Пакет рада за управљање састоји се од активности везаних за административни део пројекта и представљају темељ сваке даљње имплементације пројекта.

Финансијско управљање и управљање (А2)

Ова активност осигурава да финансијска и менаџерска испорука буду онако како је наведено (и у складу са) у Споразуму о сарадњи и Уговору о гранту. Омогућује успјешну имплементацију пројекта, осигурава најбољу вриједност новца за пројекат и подржава све активности у пројекту.

Пројекат изграђује капацитет менаџера, јер омогућава продубљивање и ширење знања о финансијским, комуникацијским и менаџерским вештинама за све партнерске институције. Главни исход ове активности је успешна финансијска координација, професионални раст и стечено ново искуство у области управљања пројектима европске сарадње за сваку институцију.

Интерим састанак, Србија (А21)

На првом Интерим састанку у Београду, финансијски и менаџерски тим прегледаће финансијско стање пројекта. Ослањаће се на налазе са почетка састанка у Љубљани и представљаће дубинску финансијску анализу досадашње имплементације. Руководиоци пројеката ће решити сва могућа питања, представити релевантне националне прописе који се односе на различита национална законодавства и прегледати стање финансија и управљања. С обзиром да менаџерски тим обезбеђује логистичку, административну и финансијску координацију пројекта, важан део првог

 

Интерим састанка је и посматрање, промишљање и процена досадашње имплементације пројекта.

Пројектни тим ће успоставити, потврдити и договорити заједничку методологију за евалуацију пројектних активности. Менаџерски тим ће проценити њихов рад и помоћи уметничком конзорцијуму да процени извршење. Ради дубљег разумевања и препознавања вредности пројекта, менаџерски тим ће такође присуствовати радионици уметника-тренера и практично отеловити пројекат, што ће бити један од његових главних циљева и предности. С тим ће осигурати не само дубље разумевање и поверење пројекта сарадње: он ће такође инспирисати менаџере пројеката да виде додану вредност пројекта, повезаће партнерске тимове и побољшаће квантитативни садржај уз квалитативно искуство.

Скajp састанак (А28)

Скajp састанак представља финансијски доступно решење за директан контакт свих партнерских институција. Састојаће се од прегледа активности које су проведене од првог Интерим састанка и понудиће додатна појашњења о отвореним финансијским питањима, питањима и сумњама. Важан део је и преглед заједничких модула: „Идемо локално“. Како би за све културне активности требало узети у обзир регионалне разлике и локалне осетљивости, прилагођавање активности ће бит прилагођене одређеним контекстима и интересима.

 

 

Интерим састанак, Румунија (А41)

Главна тема другог Интерим састанка који ће се одржати у Букурешту биће преглед свих досадашњих комуникацијских активности, надгледање и евалуација. Пројектни менаџери ће осигурати да се квалитативне и квантитативне мере одражавају једна о другој, а такође ће разговарати о могућим побољшањима која одражавају стање сваке партнерске земље конзорцијума. Активност ће осигурати ефикасну координацију управљања пројектом и буџетом.

Финансијско и техничко извјештавање (А69, А70)

Током трајања пројекта вршиће се квалитативно и квантитативно извештавање са прикупљањем свих могућих резултата пројекта и других материјала. На крају трајања пројекта, тим конзорцијума ће заједно припремити финансијски и технички извештај, који ће одражавати имплементацију пројекта. Након завршног састанка, један месец ће бити посвећен закључку и процени процене и почетном писању извештаја.

Извештај ревизије (А71)

Завршна фаза управљања, када ће одабрана компанија за екстерну ревизију прегледати сва финансијска и техничка извештавања о пројекту и осигурати да су у складу са прописима ЕАЦЕА, споразумом о гранту и националним законодавцима.

 

Комуникација и ширење

 

Садржи активности описане у Акционом плану: А3, А30, А31, А33, А35, А37, А39, А48, А50, А52, А54, А56, А58, А61 – А65, А66, А67

Активности комуникације и ширења пројекта омогућиће успешну интеракцију с различитим циљним публикама, локалним заједницама и вршњацима у вези с проведбом пројекта. Главни циљеви комуникације биће продубљивање односа са публиком (посебно онима по навикама и избору), ширење публике и њихову разноликост (за последње ћемо користити већ успостављену мрежу омладинских радника сваке институције која покрива различите циљне групе.

Израда визуелног идентитета, брендирање, веб страница (А3)

Идентификовањем циљне публике идентификоваће се и структурирати одговарајући комуникациони канали. Основа за комуникацију пројекта представља визуелни идентитет пројекта, који ће користити сви партнери и у свим промотивним материјалима и резултатима пројекта. Такође ће бити договорен комуникациони протокол пројекта.

 

Веб локација ће представљати надоградњу веб локације пилот пројекта са знатним побољшањима, попут посебног мрежног сектора који ће повезати циљану публику једне са другима и пројектом. На овај начин ће се обезбедити одрживост пројекта после његовог трајања, јер ће релевантни културни оператери моћи да пронађу одговарајућег уметника / позоришну институцију / школу са којом ће сарађивати. Важан део активности је одабир и употреба одговарајућих канала за идентификоване циљне групе у смислу стила и регистрације. Посебан фокус биће посвећен садржајима на друштвеним медијима и креирању иновативних стратегија комуникације и ширења.

Приручници (А30)

Најважнији резултати пројекта биће три приручника за различите циљне публике.

Први приручник ће имати двоструки утицај, јер ће укључивати презентацију пројекта, све партнерске институције, уметнике-тренере, циљеве пројекта и увођење метода и алата из позоришта импровизације и савремене уметничке игре. То ће бити један од најважнијих комуникацијских резултата. Будући да ће бити објављен на мрежи, биће обогаћен резултатима активности и извештајима о спровођењу. Дакле, на крају пројекта приручник ће прерасти у један од резултата пројекта који ће се користити за десеминацију.

Други приручник представљаће иновативни алат за изградњу публике, креиран, изграђен и развијан током фазе имплементације активности пројекта. Садржај приручника састоји се од културно-образовног програма за културне операторе са практичним вежбама и играма, педагошким приступима и пружањем, надгледањем и стратегијама управљања групама. Представља кључну помоћ свим укљученим културним оператерима (позоришни професионалци, педагози, омладински радници) и опет представља методу одрживости пројекта након његовог трајања. Такође представља апел за систематско културно образовање, који има огроман потенцијал за примену у основним наставним програмима школа. Због тога ће Приручник бити такође опремљен плановима предавања и скицама различитих стратегија о укључивању овог културног образовног програма у школске наставне програме у целој Европи.

Трећи приручник посвећен је развоју младе публике. Поред свих осталих активности на развоју публике, биће развијен и објављен креативни, интерактивни и привлачан приручник. Циљ трећег приручника биће понудити креативном индивидуалном материјалу младој публици, помоћу којег могу побољшати и обогатити своје искуство перформанса. Приручник ће се састојати од забавних и различитих сензорних изазова који ће мотивисати младе да учествују на културним догађајима активније, цјеловитије и са више фокуса на читаве аспекте перформативног искуства. С тим ће они моћи да своје искуство учине дубљим, трајнијим и личнијим. Материјал ће се ширити по свим земљама партнерима са коначним циљем да мотивише публику да учествује у културним активностима, активно их доживљава и размишља о њима. То ће бити кључни део резултата ширења пројекта, јер ће бити преведен на све језике партнерских земаља и самим тим доступан и доступан широкој публици.

 

Заједнички модул:  Идемо локално (А31, А33, А35, А37, А39)

У складу са фокусом Нове агенде за културу, други део заједничких модула биће посвећен комуникацији пројекта са специфичним локалним заједницама и регионима у свакој партнерској земљи. Пројекат ће обухватити од 10 до 20 региона широм Европе. Професионалне позоришне и плесне институције биће подстакнуте да користе стратегију развоја публике пројекта, како би побољшали своје редовне програме развоја публике и догађаје за младе са младим позориштем у покрету. Избор природе активности зависиће од самих позоришних институција, укључених културних оператера и локалних посебности. Најмање један уметник-тренер и једна особа из менаџерског тима биће укључени у активност и пружиће стручне савете, помоћ и подршку у припреми, пружању, надгледању и оцењивању активности. Ово ће представљати сарадњу између различитих културних оператора, што ће проширити њихову професионалну мрежу и побољшати њихове каријерне могућности. Изнад свега, активне и атрактивне активности

 

помоћи ће побољшаној интеграцији и кохезији заједнице, јер све кориштене методе и технике имају невероватно јак потенцијал изградње заједнице.

Дани импровизације (А48, А50, А52, А54, А56)

У завршној фази пројекта, у свакој партнерској институцији биће организован догађај који ће илустровати трансформативну снагу и предности методе Impro Move. Коначни комуникацијски циљ активности је информисање о резултатима и демонстрирање иновативних метода и алата за изградњу публике. Сваког дана Импро Мове једног од тренера уметника из конзорцијума биће додељено за активности надзора, подршке, прегледа, праћења и повратних информација, са нагласком на пружање увида у сопствене институционалне / локалне / регионалне / националне праксе.

Дани импровизације представљају једно од главних жаришта комуникације са младом публиком. Активним учешћем и посматрањем представа, млада публика биће директно укључена у активност и добиће алате за интензивно уметничко искуство са дужим и јачим утицајем. Главна циљана публика су млади, али позвана публика ће се састојати и од позоришних професионалаца, педагога, локалних и националних креатора политике и других релевантних културних оператeра који помажу у стварању културног искуства са младима и за њих. На овај начин они ће моћи физички и практично искусити снагу изградње заједнице због нашег иновативног алата за стварање културне и образовне публике – метода Impro Move.

Завршни састанак (А58)

Завршни састанак пројекта пружиће прилику за прикупљање свих визуелних и материјалних резултата свих партнера израђених током пројекта и финализирање стратегије за ширење резултата пројекта. Пакети за ширење за различите циљне групе биће креирани и распоређени кроз различите канале комуникације. Округли сто и конференција за новинаре представиће резултате пројекта, предлоге додатних метода и стратегија развоја публике, а понудиће и разне могућности како да се повежу са пројектом и користе његове резултате чак и после његовог трајања – локално, национално и међународно. Пројектни тим ће прегледати резултате пројекта и пратити комуникацијске активности идентификујући успех утврђених циљева.

Директан контакт са циљним групама (А61 – А65)

Партнери на пројекту ће користити своје широке постојеће канале комуникације и личне мреже. У пројекту Младo позориштe већ смо успоставили снажну и огромну мрежу школа, културних оператeра, професионалних позоришних институција и уметника, којe ћемо директно контактираti и информисаtи о новом пројекту „Младo позориште у покрету“ и њиховим могућностима учешћа. Кроз пројекат ће се мрежа проширити новим члановима с једне стране и продубити везу с постојећим члановима с друге стране. Ова метода комуникације показала се као изузетно успешна, јер се ослања на поверење у бренд, који смо већ успоставили, посебно са школама.

Учешће на међународним конференцијама (А66)

Пројекат ће представити своја открића на најмање три релевантне међународне конференције и догађаје који покривају теме позоришта, плеса, импровизацијског театра, савременог плеса, развоја публике, креативног рада младих, уметничке и културне педагогије, доживотног учења и слично.

Односи са медијима и друштвеним медијима, брендирање (А67)

Пројекат ће активно укључити младу публику кроз канале који су им блиски и промовираће активан и креативан одговор на основу покрета. Главни канали друштвених медија биће Фејсбук (за ширу јавност и учеснике пројектних радионица) и Инстаграм (за младе, користећи привлачне стратегије за ангажман, као што су изазови, награде, приче).

Остали односи са медијима садржаће изјаве за штампу, конференције за штампу, ажурирану веб страницу и ширење видео снимака, гифове (покретне слике) и слике које демонстрирају активну природу активности пројекта и објављене приручнике.

 

 

Евалуација и процена квалитета

Садржи активности описане у Акционом плану: А29, А59, А68

Скајп састанак, процена након сваке активности (А29, А68)

Евалуација пројектних активности и оцена рада вршиће се на два истовремена нивоа: квалитативном и квантитативном. Прецизне стратегије оцењивања биће одређене на почетном састанку у Љубљани. Квантитативни подаци биће добијени кроз: број учесника радионица (за различите циљне групе и модуле), број учесника и чланова публике у данима Impro Move-а, број уметника-тренера, културних оператeра, позоришних и плесних установа и школа у Мрежи младог пооришта у покрету, број различитих региона у заједничким модулима, број локалних догађаја и број публике на тим догађајима, истраживање публике и учесника како би се добили демографски и географски подаци о локацији (онлине упитници) и слично. Процена квалитета ће бити усредсређена на људе, усвајајући приступ приповедања који наглашава утицај акције на живот појединаца, а не ставља главни фокус на административне прекретнице или буџете. Неки од алата за процену квалитета биће: видео процена, повратне информације партнера свих партнера из културне заједнице, часописи изабране фокус групе уметника-тренера, позоришних и плесних професионалаца, педагога у свим земљама партнерима пројекта, повратне информације креативног оцењивања уметника-тренера у облику кратке презентације пројекта кроз кратке уметничке импро / плесне комаде, панел дискусије након сваког модула и на сваком састанку, креативно оцењивање сваке активности са младом публиком, преглед штампе и медија, упитник на веб страници и још много тога.

Главни циљ евалуације је процена успеха активности и спровођење пројекта. На састанку преко Скајпа, све методе оцењивања биће изабране и потврђене, са могућностима да се одабране активности прошире ако се појаве било какве одговарајуће могућности.

 

 

Завршни састанак (А59)

Завршни процес евалуације одвијаће се на Завршном састанку. Евалуација ће бити подељена у радне пакете (евалуација припремне фазе, активности управљања, комуникације и ширења и имплементација) и ослањаће се на различите стратегије утврђене током пројекта. Коначни исход Финалног састанка биће припремљени извештај о евалуацији са почетном вредновањем СВОТ анализе и предлозима за даља побољшања и могућности.

 

Имплементација

Садржи активности описане у Акционом плану: А11 – А15, А16 – А20, А22, А23-А27, А32, А34, А36, А38, А40, А42, А43-47, А49, А51, А53, А55, А57

Фаза имплементације централна је за пројекат Младo позориштe у покрету. У припремној фази пројекат ће комбиновати нови алат за развој едукативне публике пројекта Младих театра са свежом перспективом и додатним методама из уметности сувременог плеса. Резултат ће бити нови практични иновативни приступ изградњи публике са фокусом тела као главним алатом за доживљавање уметности и света. Метода ће се ширити прилагођавањем различитим потребама циљне публике, с крајњим циљем да се достигне млада публика.

Модул 2: Радионице за професионалце (А11 – А15)

Дводневна радионица у свакој од партнерских земаља (20 сати радионица);

Предвиђени број учесника: 15 у свакој земљи партнер, укупно 75 позоришних и плесних професионалаца

Учесници Модула 2 су позоришни и плесни професионалци: уметници, кореографи, режисери, драматичари, а понајвише позоришни и плесни педагози или други културни оператори који раде у професионалним окружењима и одговорни су за развој публике. Након успешне имплементације програма у пилот пројекту Младих позоришта, четвероделна радионица која одговара тимовима уметника и тренера са 4 члана показала се као јасна и ефикасна. Због тога ће

 

теме Impro Move бити подељене у четири сегмента: 1. Основе кретања, 2. Освешћеност осећаја, 3. Емоција и кретање и 4. Причање приче и Тело.

Главни циљеви Модула 2 су:

– да се упознају са иновативним приступима у изградњи публике према налазима пилот пројекта,

– активно учествовати у практичној радионици и научити корисне игре, вежбе и везанe за импро и кретање тела,

– да стварају и примају приручник са материјалима који ће им помоћи да изграде своје педагошке програме за развој публике,

– да се изгради професионална и лична мрежа појединаца и институција са интересима и знањем за изградњу публике,

– да се приступи мрежи школа и педагошких установа у оквиру пројекта,

– да подстакну институције учеснице да се успоставе као регионални центри за изградњу публике и културно образовање.

Као професионалци који свој рад посвећују младој публици, учесници М2 поделиће своје стратегије развоја, питања и могућности развоја публике. Кроз креативни практични рад они ће моћи надоградити и побољшати своје програме новим алатима и техникама развијеним у пројекту. Такође ће бити подстакнути да користе нова знања и вештине са различитим циљним групама и у различите сврхе. У складу са својим редовним активностима они ће или помагати педагозима у школама или организовати, развијати и креирати формат перформанса Imrpo Move и представити га на националном Дану импровизације.

Модул 3: Радионице за педагоге и омладинске раднике (А16 – А20)

Дводневна радионица у свакој од партнерских земаља (20 сати радионица);

Предвиђени број учесника: 30 у свакој партнерској земљи, укупно 150 педагога

Полазници Модула 3 су школски педагози и омладински радници који заједно стварају културно образовање за младе (вртићи, наставници у основним и средњим школама, омладински радници, социјални радници, педагози за децу са посебним потребама, драмски учитељи, позоришни педагози и слични профили). У складу са Новом европском агендом за културу, сви партнери у пројекту чврсто верују у јачање веза са образовним сектором и промовисање интеграције између културног сектора и образовног система. Заједно, они представљају ауторитет за квалитетну културну продукцију и имају моћ стварања културних искустава за младе. Зато јачање капацитета педагога и тренера уметника (који стичу много педагошког и предавачког искуства) такође доводи до одрживости пројекта – знање, записано у приручницима и искуства остаће и после прихватљивог периода пројекта. Одабране теме су: Основе покрета, Освешћеност осећаја, Емоција и кретање, Причање приче и тело.

Потом ће педагози користити нова знања и вештине развијајући барем један Impro Move формат са најмање једном групом деце и младих. Мрежа културних оператeра пружиће педагозима сву подршку која им је можда потребна. У завршној фази пројекта, формати ће бити представљени на националним Данима импровизације.

Главна разлика између два модула је у томе што професионалци поседују знање о позоришту и уметничкој игри, али им често недостају вештине развоја публике и педагошко знање. Док су школе једно од најприступачнијих улаза за младу културну публику и културно образовање, а најбоља тачка за улазак у школе су педагози. Међутим, често им недостају уметничка и културна знања и вештине.

Школе и педагошке институције имају посебно значајну улогу у изградњи публике, јер млада публика ретко има активног покретача који им омогућава културну партиципацију. Стога је пресудно обраћати се одраслима, школским педагозима и омладинским радницима одговорним за уметничко и креативно искуство младих, да их снажно подстичу да учине нешто са младом публиком, а не само за њих.

Стога су главни циљеви радионице Модула 3:

 

 

– активно учествовање у практичној радионици и научити корисне игре, вежбе и знање везано за импро и кретање тела

– упознавање са креативном и уметничком педагогијом и како може да надопуњује редовни педагошки рад

– примање приручника са материјалима који ће им помоћи да изграде своје педагошке програме

– добијање приступ мрежи професионалних институција у оквиру пројекта ради успостављања веза и успостављања система за даље културно образовање

– упознавање са иновативним приступима у изградњи публике према налазима пилот пројекта,

– пренос знања и вештина групама деце и младих

– подстицај за учешће у Данима импровизације.

Интерим састанак, Србија (А22)

Дводневна радионица (20 сати радионица)

На првом Интерим састанку у Београду, тимови уметника-тренера, који ће се састојати од једног импро-тренера и једног плесног уметника-тренера, оцењиваће и извештавају о резултатима реализованих Модула и побољшаће развијени програм са додатним надгледањем и резултатима повратних информација. Тим уметника-тренера изградиће програме Заједничког модула, идентификовати најбоље праксе приступа испоруци и ажурирати приручнике. Кроз активне радионице уметници-тренери моћи ће да утјелове искуство радионице и практично тестирају одабрани садржај.

Заједнички модул: Размена уметника-тренера (А23 – А27)

Једнодневна радионица у свакој од партнерских земаља (10 сати);

Предвиђени број учесника: 35 у свакој партнерској земљи, 175 учесника, 10 размена уметника и тренера

Као резултат тестирања пилот пројекта Младо позориште, створени су заједнички модули који представљају важну прилику за спајање позоришних и плесних професионалаца са школским педагозима и омладинским радницима. Доживљавањем и практичним радом заједно створиће се нове везе, могућности и облици сарадње и нови педагошки програми за развој младе публике. Пилот пројектом је доказано да је комуникација између људи далеко ефикаснија, трајнија и плодоноснија од било које друге форме сарадње између институција. Стога вредност радионице лежи и у процесима изградње заједнице који су резултат нашег новоразвијеног иновативног алата за развој публике.

Важан део ове активности је транснационална мобилност уметника-тренера, који ће водити радионице у другим партнерским земљама. Овим ће побољшати своје професионалне вештине, стећи додатно искуство у међународном образовању и обуци, стећи ће важан практични увид у културни и развој публике, најсавременије у другим партнерским земљама и такође ће моћи да дају кључне повратне информације , предлоге и решења за могућа питања са којима се суочава свака држава. Ово ће побољшати разумевање културне различитости и социјалне укључености, што ће побољшати пројекат и њихов лични и професионални развој.

Заједнички модул: Идемо локално (А32, А34, А36, А38, А40)

Једнодневни догађај;

Предвиђени број учесника: 500-1000, 2-4 региона по партнерској земљи

Главни циљ примене активности је примена новог приступа развоју публике који је развијен у пројекту. На догађају, који ће организовати једна или више професионалних културних институција које учествују у пројекту, уметници-тренери ће пренети методологију пројекта практичним и ангажованим активностима развоја публике. Професионалне институције ће бити мотивисане да пронађу свој властити начин креативног укључивања методе Impro Move у постојеће стратегије развоја публике. Један уметник-тренер и један члан менаџерског тима биће одговоран за комуникацију о пројекту и пружиће практичну подршку у припреми и извођењу догађаја.

Интерим састанак, Румунија (А42)

 

Дводневна радионица (20 сати)

Други интерим састанак биће одржан у Букурешту. Сваки тим ће се састојати од једног тренера за импровизације и једног плесног тренера. У складу са процесима евалуације, први део активности уметника-тренера биће преглед и процена прошлих радионица и догађаја. Главне жаришне тачке састанка биће израда приручника и планирање и структурирање Импро Даи-а са нагласком на њихове комуникацијске стратегије.

Заједнички модул: Припрема за Дан импровизације (А43 – А47)

Једнодневни тренинг;

Предвиђени број учесника: 35 учесника у свакој партнерској земљи, 175 учесника

Последњи заједнички модул ће подстаћи учеснике да већ предвиде своје презентације на Импро данима који ће се одржати у свакој партнерској земљи. Уметнички тренери предлажу могуће начине коришћења ново стеченог знања о развоју публике и превођење у формат перформанса. Учесници ће имати прилику практички тестирати жељене формате и игре и добити повратне информације од целог тима уметника и тренера.

Дани импровизације (А49, А51, А53, А55, А57)

Једнодневни тренинг;

Предвиђени број учесника: 5 партнерских земаља, 20 група по партнеру, 100 формата импро потеза

5000 чланова публике

Пошто су деца и млади главна циљна група пројекта Младо позориште у покрету, Дани импровизације биће врхунац пројекта. Сви пројектни партнери организоваће догађај Дани импровизације како би представили резултате пројекта школама, позоришним групама, драмским и плесним студијима, културним оператерима и организацијама, уметницима, као и националним и међународним креаторима политика из области културе и образовање и остале заинтересоване групе.

Креативним перформансима Impro Move за младе и за младе, догађај ће понудити практично отелотворено искуство трансформативних и заразних енергетских презентација колаборативних слободних уметничких облика. Надаље, представиће се и промовисати позоришно и плесно образовање као могући и потребни скуп вештина које могу побољшати дечију креативност, а које могу послужити као бесплатно средство за наставне процесе и могу повећати интересовање за позоришно / плесно образовање и форме уметности перформанса.

Представе ће приказати предности технике Impro Move и осмислиће их деца и млади, чији су ментори били део модула за обуку у новом програму Impro Move уметничко образовање.

Пројекат ће понудити неограничен приступ за учешће, јер не постоји процедура одабира нити котизација за извођаче и публику. Технике Impro Move су телесно оријентисане и не захтевају посебне трошкове производње материјала, стога су широко доступне и једнако доступне свим гледаоцима.

Дани ипровизације биће директан одговор на питања развоја публике и понудиће увид у ангажовање креативних метода које могу побољшати уметничка искуства младе публике и учинити их унутрашњим за креативни развој и пресудне за физичку и емоционалну добробит појединца.

Публика креатора политике и културних оператора такође ће добити важан увид у теме и питања која су важна за младе. Сарадња у стварању и импровизацији може се такође видети и користити као уметничко партиципативно истраживање мишљења и погледа на свет младих. 23

 

 1. СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И ДЕСЕМИНАЦИЈЕ

 

План комуникације и видљивости

Први део планирања комуникације и видљивости представља идентификацију циљне публике. Главна циљна публика су млада публика, културни оператори, педагози и омладински радници

 

који утичу на избор комуникационих канала. Пројектни тим Младог позоришта у покрету припремиће визуелни идентитет и брендирање за пројекат, који ће се користити за све резултате и обезбедиће јасну и препознатљиву комуникацију свих резултата пројекта. Главна комуникациона карактеристика пројекта Младог позоришта у покрету је креативна употреба комуникационих канала, са нагласком на креативно кретање у распону од регионалних Impro Move догађаја, приручника за различите циљне групе, који подстичу практично активно ангажовање, Дане импровизације као најбоље практична презентација предности пројекта, блог тренера уметника који креативно одражава и нуди увид у педагошке процесе, другим, класичнијим комуникацијским каналима и догађајима, као што су веб локација, друштвени медији и саопштења за медије.

Циљеви комуникације

Важни комуникацијски циљеви пројекта биће:

– подизати свест о новим могућностима развоја публике кроз позориште импровизације и савремене уметничке игре тако што ће се комуницирати о реализацији пројекта преко различитих комуникационих канала (веб локација, друштвени медији, саопштење за медије, важни уметнички / културни догађаји, директна комуникација)

– створити заједницу Impro Move која ће се састојати од различитих културних оператeра, школа и тренера уметника успостављањем мреже свих учесника у пројекту

– промовисати активно учешће у Impro Move данима као врхунац пројекта и као начин за привлачење нове циљне публике

– подићи локалну свест о методи успостављањем регионалних центара за Mладо позориште у покрету који ће даље комуницирати о пројекту и који ће продирати у локално и регионално окружење; јачи осећај локалног идентитета

– подизати свест о европском разноврсном и истовремено обједињеном културном идентитету уз промоцију активности које се придружују учесницима из различитих земаља

– да подстакну креативне акције у области развоја публике и изазову дискусију о алтернативним и креативним примењивим методама за рад са младима.

Комуникацијске активности и стратегије у пројекту:

– изградња мреже свих учесника: уметничких предавача, културних и педагошких институција и позив новim институцијama које учествују у томе

– директан контакт са циљним групама (позоришне и плесне институције, педагози, млада публика)

– практична презентација пројекта са активностима имплементације

 

– приручници за различите циљне групе који ће промовисати стратегије имплементације и садржај пројекта и осигурати утицај пројекта након његовог трајања

– регионалне представе и презентацијске радионице и догађаји који ће ангажовати локалне заједнице и професионалне културне институције

– стварање кратких презентативних видеа који ће саопштити о спровођењу активности пројекта и укључивати емоционално уложене учеснике

– блог уметничких тренера који ће широј публици понудити комуникацију на професионалном и личном нивоу и такође ће пружити отворен простор за расправу о различитим могућностима развоја публике, културном образовању у пракси и примени широм Европе

– најаве за штампу и конференције за новинаре

– округли столови за младе и од стране младих

– промотивни материјали

– односи са медијима и друштвеним медијима (веб страница, Фацебоок, Инстаграм, саопштења за јавност).

Циљне групе:

– културни оператери: позоришни и плесни професионалци и институције

 

– особље образовних институција

– млади и деца

– релевантне институције повезане са областима културе младих, позориштем и плесом и другим,

– општа јавност

– уметници

Главни канали комуникације:

– директан контакт са циљним групама

– објављивање медија и друштвених медија

– испоруке

– међународне конференције и догађаји

– јавне презентације

Кључне поруке усклађене са укупним циљевима ЕУ у партнерској земљи / региону:

Главне поруке пројекта које су усклађене са циљевима ЕУ биће: подизање значаја културног образовања за децу и младе; проналажење могућности за развој креативне публике коришћењем позоришта импровизације и савремених плесних техника; бављење све мањом популарношћу културне посећености, са фокусом на посећеност позоришту и плесним догађајима широм Европе.

Показатељи за праћење и процену успеха и достигнућа:

– квантитативна процена (број учесника у пројектним активностима)

– квалитативна оцена са причама и часописима учесника у пројекту,

– листе учесника

– аналитика и статистика друштвених медија

– креативна евалуација.

 

Десеминација

Методологија створена и развијана током пројекта може се користити у различите сврхе, не само да представља алат за стварање иновативне публике, већ и да  нуди модел културног и креативног образовања за младе и друге могуће циљне групе. Зато активности ширења представљају начин за укључивање шире публике, увођење развијене и тестиране методе различитим културним оператерима и подстицање њеног ширења, подизање локалне свести о пројекту, прелазак граница и ширење информација о пројекту широм Европе, чак и европским регионима и земљама које не учествују директно у пројекту.

Главне активности десеминације су:

– представљање пројекта на предметним међународним конференцијама релевантним културним оператерима, педагозима, омладинским радницима и креаторима политика у вези с културом и образовањем (партнерске земље и друге европске земље)

– локални центри Impro Move који ће локалним заједницама дистрибуирати информације о пројекту (2 до 4 региона по држави)

– ширење резултата по релевантним мрежама

– пријатељи пројекта: мрежа заинтересованих организација које ће пратити / посматрати имплементацију пројекта.

 1. ЦИЉЕВИ И ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Главни циљ пројекта је повећати интересовање младе публике за укључење и учествовање у културним активностима и манифестацијама. То ће се постићи развојем иновативног алата за изградњу младе публике, са великим нагласком на доживљају и кретању тела.

Остали циљеви пројекта су:

 

– користити тренинг вршњака за тренере уметника да би проширили своје уметничко знање учењем нових вештина из импровизационог театра / савременог плеса

– обука културних оператора, омладинских радника и педагошког особља широм земље у 5 циљних земаља за успешну примену алата за обуку у пракси

– применити, проширити и оценити иновативни приступ изградњи публике изван партнерског и пројектног партнерства

– да едукује младу публику о важности тела за уметничко искуство

ЗАКЉУЧАК

Крајњи циљ пројекта „Mладо позориште у покрету“ је ширење методологије културног образовања, која је већ доказала свој потенцијал изградње заједнице и културног образовања. Његова практична природа, емоционални ангажман, слобода, храброст, снажне везе, високи дух, страст, једнакост, независност, аутономија, агенција, изазива креативно и иновативно размишљање, а мотивисано је алатима за учење како успети и успешније учење, љубав према култури и уметности, поштовање, ентузијазам и бројни други потенцијални исходи пројекта показују да „Младо позориште у покрету“ представља важну културну стваралачку силу која је заиста способна „померити Европу“. Може да промени приступе развоју публике, праксе културног образовања, систематске образовне структуре, системе и политике, и што је најважније, може и хоће донети позитивне промене за сваку поједину особу укључену у пројекат.

 

БИБЛИОГРАФИЈА:

1. Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

2. Sinje Kuhn: Audience participation in children theatre performances https://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz08engl_kuhn.pdf

3. ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

4. ‘Jasmina Zajc: The development of contemporary dance..’

5. Contemporary dance terms https://www.contemporary-dance.org/dance-terms.html

6. Cultural access and participation report. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

7. ‘A personal approach: How do you attract audiences to see contemporary dance companies that they may never have heard of?’ https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/281/case-study/personal-approach

8. Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

9. The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding. https://www.researchgate.net/publication/37692548_The_Educated_Mind_How_Cognitive_Tools_Shape_Our_Understanding

10. Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

11. Viola Spolin, Improvisation for the theatre: (…) “what is called talented behavior is simply a greater individual capacity for experiencing. From this point of view, it is in the increasing of the individual capacity for experiencing that the untold potentiality of a personality can be evoked.”,

12. Guide Part II – Rules for audience development: Key recommendations. http://engageaudiences.eu/files/2017/04/NC0417031ENN_002-1.pdf

13. Anja Mølle Lindelof, Louise Ejgod Hansen: Talking about theatre: Audience development through dialogue. http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/15.pdf

14. ‘A New European Agenda for Culture’ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN#footnoteref14

15. Eurydice: Arts and Cultural Education at School in Europe 2009

16. Young audiences: Eight Essays on the Role of Theatre for Children and the Young in the Contemporary Society. (Pelević 2013: 67)

17. Susan B. Stinson: Embodied Curriculum Theory and Research in Arts Education 2016

18. Claudio Kogon: Dance as a tool for creativity with young people http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/dance-tool-creativity-young-people

19.https://www.researchgate.net/publication/226193693_The_Interaction_Between_Culture_Health_and_Psychological_Well-Being_Data_Mining_from_the_Italian_Culture_and_Well-Being_Project

20. ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

21. ‘Towards an EU strategy for international cultural relations’ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN

22. ‘Cultural access and participation report’ http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

23. Anna Lehtonen: Future thinking and learning in improvisation and collaborative devised theatre project within primary school students

КРАТКЕ БИОГРАФИЈЕ КЉУЧНИХ АКТЕРА ПРОЈЕКТА

 

 1. ГЛАВНИ ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ: ПИОНИРСКИ ДОМ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МЛАДИХ, ЉУБЉАНА – СЛОВЕНИЈА

 

Бјанка Кршманц (руководилац пројекта)

Бјанка Кршманц је дипломирала социјални рад, коју је стекла на Факултету за социјални рад Љубљана, Словенија.

У Пионирском дому – Центру за омладинску културу почела је радити 1995. године – већ у студентским годинама. Њен рад укључује припрему уметничких представа као васпитача и водитеља емисија, режију представа, продукцију представа, управљање глумачким ансамблима, припрему културно-образовних програма, образовни рад са децом и младима – планове лекција, припрему радионица, дефинисање метода рада и припрему дидактички материјала.

Године 2014. унапређена је у помоћницу директора за управљање професионалним радом завода Пионирски дом – Центар за омладинску културу. Њени задаци укључују помоћ у организацији образовног рада институције, помоћ у припреми годишњег плана рада институције, координацију рада руководиоца одељења за културу и уметност и вође одељења за језик и културу. Такође организује и помаже у организовању различитих манифестација и промоција Пионирског дома у локалном и међународном окружењу.

Комуникационе и језичке вештине:

Њене комуникацијске вештине укључују вођење великих и малих тимова са различитим радним и пројектним групама, решавање сукоба, мотивисање људи и стварање здравог окружења директном комуникацијом, изразито наглашеним слушањем и реаговањем и високим нивоом сензибилитета. Њене комуникацијске вештине побољшане су током рада са различитим видовима јавности стечене професионалним радом и на послу као глумица.

Мојца Чампа (Асистент)

Мојца Чампа је магистрирала графику и интерактивне комуникације коју је стекла на Природно-техничком факултету Љубљана, одсек за текстилну индустрију. Такође је сертификовани туристички техничар (Стручна и техничка школа за услужну делатност у Велењу, Словенија).

Њено радно искуство је свестрано и укључује рад као организатора различитих догађаја, продавца, промотера и туристичког информатора и водича.

Од 2013. године постала је важан део особља Пионирског дома – Центра за омладинску културу, где ради као асистент у секретарском раду и администрацији и истовремено је важан део педагошког управљања образовним програмима. Њено педагошко руковођење обухвата припрему програма обуке, одржавање радионица, припрему материјала и алата за извођење програма, састављање и извођење анимацијских програма и радионица за различите потребе, управљање креативним часовима за децу, организовање рођенданских забава, израду костима, комуникација са децом и родитељима и вођење курсева страног језика.

Комуникационе и језичке вештине:

Течно говори еглески језик и користи српски/хрватски, немачки и француски.

Кармен Ручигај (финансијски саветник)

Кармен је дипломирала бизнис и администрацију као секретар. У Пионирском дому запослена је од 2001. године, где је одговорна за финансијску структуру пројеката Креативна Европа. Поред формалног и неформалног образовања, она поседује и многе друге професионалне вештине: рачунарске вештине, организационе и координационе вештине, комуникационе вештине и вештине потребне за тимски рад и креативне способности.

Ура Стрехар Бенчина (драмски педагог)

Урша Стрехар Бенчина је дипломирала етнологију и културну антропологију, коју је стекла на Факултету уметности у Љубљани, Словенија.

У средњој школи је почела да ради у Пионирском дому – Центру за омладинску културу, где је стекла педагошке компетенције. Од 2008. године редовно је ангажована у Пионирском дому, а од јуна 2016. постала је запослени. Ради као драмски педагог са различитим позоришним групама. Одговорна је за припрему програма обуке, одржавање радионица, имплементацију нових програма (као што су импровизацијско позориште на енглеском језику, комбиновање учења језика са вештинама импровизационог театра у циљу побољшања вербалне комуникације на страним језицима за децу) писање и припрема извештаја, приређивање и организовање најмање две представе и презентације по групи годишње.

Катја Кушар (плесни педагог)

Плесачица, извођач, педагог и председник Културно-уметничког удружења Кулениум Љубљана.

Магистрирала је педагогију, стекла на Факултету уметности у Љубљани, Словенија. У свом магистарском раду истражила је утицај који креативни покрет има на оријентацију, комуникацију и креативност деце предшколског узраста.

Почела је плесати у навијачкој групи у основној школи. Након успешне аудиције за Љубљанску уметничку гимназију 2004. године, почела је да истражује способност тела и његово изражавање.

 1. године приступила Културном удружењу „Кулениум“ Крањ. Од тада, она самостално истражује многе језике креативног покрета у соло наступима, са осталим члановима Кулениума и подучавајући децу. Такође има радионице за професионалце који раде са децом, омладином и маргинализованим групама.

Ана Ромих (плесни педагог)

Плесачица, фрееланцер, инструктор плеса, педагог, перформер, кореограф

Ана је почела да се изражава телом и у врло младој доби почела је да истражује његове могућности. Њено полазиште било је када је 1999. године ушла у КД „Кулениум“.

Обликовала је и истраживала своје интересовање за плес и позориште пројектима где је била укључена у групне и солистичке представе.

Са четрнаест година пратила је програм у Љубљани на Средњој школи за савремени плес у Љубљани, гдје је дипломирала 2010 (2008-2010, СВШ ГУГЛ).

Од 2010. до 2014. године истраживала је интересовање као уметника, кореографа и као личност у школи за развој новог плеса у Амстердаму.

Сарађивала је са уметницима као што су Беноа Лакамбр, Ан Лив Јунг, Давид Замбрано, Роберт Стеијн, Риа Хиглер, Хисако Хорикава, Матеј Кејжар, Маја Делак итд.

У јулу 2014. године дипломирала је као кореограф.

Ана Ромих је креативна педагогиња покрета која ради са децом, омладином и старијом популацијом која је вољна да истражује креативност кроз покрет.

Редовно предаје на Културном удружењу „Кулениум“, које обухвата преко 100 плесова.

Редовно је укључена у прављење плесних представа које се награђују на националном и међународном нивоу.

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД (СРБИЈА)

Далибор Стојановић (руководилац пројекта)

Завршио је Пету београдску гимназију, курс друштвеног језика и дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Завршио је и стручне студије менаџмента информационих технологија на ИТ академији у Београду. Завршио је постдипломске студије на катедри за културну политику и менаџмент УНЕСЦО-а и стекао звање менаџера у култури и медија-мастер. Аутор је стручне монографије „Дјечија креативност у културно-просветним активностима“ (Задруга Андрејевић, 2014).

Запослен у Дечијем културном центру Београд, где ради од 2001. године и тренутно је на месту програмског координатора, такође са одговорностима управљања производњом и организацијом и управљањем пројектима. Пре тога радио је у Издавачком предузећу “Борба”, у редакцији магазина “ТВ Новости”.

Током две деценије професионалног искуства учествовао је у бројним пројектима у областима образовања, културе, забаве и медија, у име институције у којој ради, али и као независни сарадник и фрееланцер. У последње време бави се продукцијом културних манифестација града Београда, као што су (између осталих) Београдска зима и БИТЕФ фестивал. Суоснивач је и потпредседник Организације међугенерацијске сарадње „35+“ из Београда.

Милош Бајић (асистент)

Милош је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду и након тога стекао додатне професионалне вештине, надограђујући се семинарима из многих области, као што су професионални развој просветних радника, менаџмент у култури, писање пројеката и други. Поред формалног и неформалног образовања, поседује и многе друге професионалне вештине: рачунарске вештине, знање енглеског језика, организационе и координационе вештине, комуникационе вештине и вештине потребне за тимски рад и креативне способности.

Његово радно искуство обухвата многа подручја експертизе: осим правног радног искуства, има радно искуство у образовању младих у 2006-2008, радно искуство у грађевинарству 2009-2010, радно искуство у новинарству у 2011, радно искуство у програмирању и ИТ компанија у 2011. години, уредник је Европе у 2014. години, организатор програма Трибуне за децу и омладину у 2013. години и организатор програма концерата и оркестра класичне музике у периоду 2012-2015.

Важно је нагласити да је Милош, као професионалац, учествовао у бројним и културним догађајима различитог карактера (састанци, форуми, округли столови, конференције, конгреси итд.).

Ивана Табори Обрадовић (плесни педагог)

Ивана Табори Обрадовић, психолог и кореограф последњих 8 година запослена је у Дечијем културном центру Београд, пре свега у области размене културе, плеса и образовања деце и омладине. Уредник је Међународног сурета деце Европе – Радости Европе, чији је оснивач Град Београд, и који има традицију дугу преко 50 година.

У оквиру Плесне платформе за децу – Плесни сусрети, креирала је и организовала семинаре, радионице и сценске представе за децу и тинејџере, као и за плесне педагоге и кореографе, у Дечијем културном центру Београд.

Осмислила је и продуцирала разне образовне и физиолошке програме и спровела многе дебате и форуме / округле столове за децу и тинејџере.

Ивана се савременим плесом бави од 1997. године, радећи као кореограф и плесни педагог за децу и одрасле. Добитница је више плесних награда за своју кореографију и остварења у перформансима. Њена каријера укључује десетине уметничких и комерцијалних пројеката у оквиру телевизије, продукције догађаја, маркетинга, позоришта и филмске индустрије.

Има 4 године искуства у раду у корпоративном сектору у оквиру одељења за људске ресурсе.

Тијана Кесић Стаменковић (драмски педагог)

Тијана Кесић Стаменковић је дипломирана професионална глумица са 13 година искуства у предавању и управљању сопственом глумачком школом. Радила је на креирању програма, обучавању предавача и предавању у другим глумачким школама. Тијана је развила ликове у пројекту „Живимо заједно“ са особама са посебним потребама и основцима. Радила је као професор драме у интернационалној школи Чартвел у Београду на енглеском језику, стварајући 4 мјузикла. Тијана је стручни сарадник и координатор за драмске радионице НТЦ-а. Такође је  и аутор Међународног фестивала драмских представа за децу »Глумијада«.

Након што је завршила универзитет, одлучила се да игра за децу и са децом, па је почела да предаје 2005. године, према свом курсу, који се ослања на програм Академије уметности у Београду и прилагођен је за основношколце и средњошколце. Током 12 година успешног вођења моје глумачке школе, развијала се као предавач, педагог и организатор ваннаставних активности. Главни циљ мог рада са децом увек је био развијање маште и самостално размишљање, као и упознавање сопственог тела и карактера, јер глума и тимски рад на више начина могу им помоћи да лакше комуницирају са вршњацима и одраслима. Њене лекције укључују сценско кретање, сценографију од рециклираних материјала и сценску креативност.

Осмислила је концепт фестивала “Глумијада”, који је усвојио Дечји културни центар Београд. Заједничким снагама већ смо организовали фестивале са играма и радионицама са и за децу из региона и шире.

Током свих ових година док је учила децу глуме, имала је част да буде део њиховог раста и да их је обрнуто подучавала.

др Пол Леонард Мареј (драмски педагог)

Дипломирао је 1989. године и од тада професионално радио као позоришни уметник и професор. Тренутно је директор Београдског позоришта за енглески језик, омладинског позоришта са преко 80 садашњих и 200 бивших чланова … сада у својој 11. години. један од водећих тренера у оквиру више програма Креативна Европа.

Имао је бројне редовне и гостујуће професоре на универзитетима и колеџима у Великој Британији и Србији, укључујући Централну школу говора и драме у Лондону и Универзитет уметности у Београду. Објављивао је чланке и поглавља у водећим часописима о академском позоришту и саветовао се и водио програме обуке за професионалце и студенте у образовању и уметности.

Драгана Станисављевић (плесни педагог)

Слободни уметник, учитељ плеса, кореограф и плесач

Завршила је балетну школу „Лујо Давичо“ у Београду и студирала на Филозофском факултету у Београду.

Од 1992. године ради у Дечијем културном центру Београд као плесни педагог из области савременог плеса и класичног балета и као студент на пројектима образовања омладине у савременом позоришту и плесу за децу и младе.

Од 2003. године оснивач је „ДДТ Креативни центар за покрет“, где активно учествује као плесач и кореограф. Она је реализатор „ДДТ Радионица (2004-2010)“ у сарадњи са иностраним (међународним) предавачима из области савремених игара и импровизације.

Од 2009. до 2011. године била је водитељица позоришних радионица на „Међународном кампу за младе Арт камп Косјерић“.

Учествовала је у бројним плесним и позоришним радионицама и плесним и позоришним продукцијама у земљи и иностранству (Царолина Царсон, Нета Пувермахер, Јое Алегадо …).

Драган Станисављевић је свој рад базирала на плесним техникама као основу невербалног изражавања и импровизације као кључном тренутку кореографске целине.

 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЕЛК (ПОЉСКА)

Моника Мужило (руководилац пројекта)

Моника Музиłо је магистрица европских студија, стечена 2002. године на Економском универзитету у Познању / Пољска. Њено радно искуство до сада је 16 година, како у приватном тако и у јавном сектору, и укључује финансије и финансијско планирање, продаја и куповина, превођење и уређивање, писање грантова (пољски и ЕУ фондови) и имплементација пројеката.

Писање пријава и реализација пројеката њена је професија од 2009. године. 2015. године започела је рад у Центру за културу Елк, где је запослена као специјалиста из ЕУ фондова, а до сада је радила на око 10 културних пројеката, меких и инфраструктурних.

До сада је радила на више од 20 пројеката које су финансирали пољско Министарство културе и националног наслеђа, Пољски институт за филм, Грундтвиг, Ерасмус +, Техничка помоћ 2007-2013, Регионална оперативна програма Вармиа и Мазури 2007-2013 и 2014-2020, Литванија-Пољска-Русија ЕНПИ програм прекограничне сарадње 2007-2013, Интеррег ВА Програм Литва-Пољска и Креативна Европа.

Комуникационе и језичке вештине:

Њене комуникацијске вештине укључују способност комуникације у мултикултуралном окружењу стеченом током бројних пословних и приватних путовања, пројекте са међународним партнерима које је реализовала и волонтерски рад у Шведској и Финској у студентским временима. Такође има добре организационе вештине, што се може доказати бројем успешно реализованих пројеката, уме да координира рад, брзо делује и решава проблеме.

Катарина Скродзка (асистент)

Катарзина Скродзка је магистрирала и магистрирала из области развоја социјалног потенцијала, стеченог 2011. на Универзитету у Варшави / Пољска.

Током студија и година након (укупно 11 година) радила је као менаџер за истраживање тржишта у истраживачкој агенцији (Ниелсен) где је и.а. координирао телеметријско ТВ истраживање.

Последње две године је водила одељење за промоцију и информисање у ЕЦК-у, где је одговорна за креативне услуге. Један од њених главних задатака је координација рада тима, али она такође управља креативним делом, нпр. графички дизајн. Координира и контролира израду плаката, летака, брошура, рекламних столова, прихватање идеја, учествује у раду на графичком дизајну. Такође контролише спољне извођаче радова (графички дизајнери, штампарије, фотографи), прихвата пројекте и брине о дистрибуцији промотивног материјала.

У ЕЦК-у Катарзина Скродзка је такође одговорна за контакте са медијима (медијско покровитељство, преговори, уговори). Активно користи друштвене медије, производи промотивне материјале и садржај веб страница. Од 2017. године била је асистент на пројекту у Креативна Европа „Младо позориште“.

Комуникационе и језичке вештине:

Катарзина Скродзка лако комуницира у мултикултуралним окружењима, добар је организатор и одлично се сналази у стресним ситуацијама.

Виктор Малиновски (драмски педагог)

Почео је у уличном, пластичном и алтернативном театру, био је стипендиста Школе миме у  Охају, САД.

Виктора Малиновског занимају различити облици позоришног израза, од пантомиме до живе речи. Аутор је и оснивач Театра Деликатес који је приредио низ представа.

Током година учествовао је у бројним позоришним радионицама са познатим позоришним уметницима (нпр. Антон Адасински, Грег Голдстон, Стефан Ниедзиаковски и други), сарађивао с низом пољских позоришта (нпр. Велико позориште у Варшави, Драмско позориште у Варшави), радио на многим позоришни пројектима. Од 2017. године Виктор Малиновски био је један је драмских педагога пројекта Креативна Европа „Младо позориште“.

Изабела Пиотровска (плесни педагог)

Плесачица, инструктор плеса, педагог, културни аниматор.

Магистрирала је из области културних студија, стекла је на Универзитету у Гдањску / Пољска, а такође је и дипломирала на Вишој стручној школи у Чеханову / Пољској – инструкторске студије плеса и позоришта.

У годинама 2004-2006. Изабела Пиотровска била је плесачица у АГТ Театру у Олецко / Пољска, и чланица плесне групе ФРЕЕЗЕ у Олецку. Од 2007. године сарађује са САУРИОН театром ватрогасаца.

Изабела Пиотровска је инструкторка хип-хопа и уличног плеса, радила са децом и младима. Редовно учествује у радионицама модерног и импро плеса у Пољској и Европи (нпр. Контакт импровизациони фестивал, Дада Хуб, Калеидоскоп).

У јуну 2016. године прихваћена је као резиденцијална уметница у ЈСКД у Љубљани, где је током Укреп За – Фестивала плесних перспектива у Данце Тхеатру Љубљана радила на плесној продукцији после радионице са плесачима из Словеније, Словачке и Хрватске у току Укреп За – Фестивалу плесне перспективе у Плесном позоришту Љубљана.

У свом раду користи импровизацију, покрет са партнером, стварајући кратке кореографије. Користи вежбе свесности тела, тражи везу између хип-хоп техника и модерног плеса.

 

ЦНЦ ДEНС –  ТРУПА НАТАЛИ KОРНИЛ (ФРАНЦУСКА)

Натали Kорнил (руководилац пројекта)

Натали Kорнил је 1997. године створила свој први кореографски комад “Црвена балерина”, представу за младу публику која се сусрела са великим успехом, пре него што је у априлу 2000. створила своју компанију за савремени плес, која је сада са седиштем у Вамбресијеу у метрополи Лил.

Данас Натали Kорнил шири свој репертоар од домаћих до међународних наступа.

Након што је са друге стране паралелно комбиновала креацију за младу публику и пројекте за ширу јавност, Натали Kорнил посвећује се веома много детињству и „ин ситу“ стварању, писању које захтева стално испитивање ритма, сензибилности, оригиналности, односа простора, апстракције, покрета и места сценографије.

Њеним тренингом, од 5. године, класичном и савременом плесу, неговала је кореографски и стенографски језик који је сада личан. Њено искуство и позоришни тренинг укусили су је за игру и предмете.

Поред уметничког стваралаштва, Натали Kорнил редовно организује састанке ради подизања свести о савременом плесу и покрету. Ови састанци одржавају се у школама, дневним центрима, са забавним или наставним стручњацима. Они су суорганизовани са партнерским културним структурама и компанијом.

Барбара Тумајан (асистент)

Барбара Тумајан је магистрирала културни менаџмент на Университе Либре де Бруселс и сарађује са компанијом Натали Kорнил од 2013. године. Конкретно, помаже Натали Kорнил у имплементацији и управљању европским пројектима. Такође је одговорна за комуникацију и анимацију медијске библиотеке Коминес у Белгији. Течно говори енглески и холандски језик.

Селин Лефевр (плесни педагог)

Целине Лефевре почела је да плеше са 6 година, стручно усавршавање на Конзерваторијуму  Лил започела је са 17 година. У исто време, студирала је модерну књижевност, пре него што се коначно посветила плесу тренирајући у студију Хармоника у Паризу и у Центру Кореографик Национал де Рубаик Натионал са Каролин Карлсон.

Селин се такође усавршавала у певању, позоришту и акробацијама.

Године 2010. приступила је труп Натали Корнил. Данас је она главни играч компаније. Такође је партнер у педагогији и води бројне радионице од раног детињства до сву стручну и аматерску публику.

КОМИЧНА ОПЕРА ЗА ДЕЦУ (РУМУНИЈА)

Александра Богдан (руководилац пројекта)

Од јула 2017. Алекандра Богдан је шеф одељења за програм и пројекте Националног коморног хора Мадригал-Марин Константин – Румунија. Три године сарађује са Комичном опером за децу као менаџер пројекта на изради грантова и финансијских апликација.

Александра је радила на више од 15 пројеката који су финансирали румунско Министарство културе и националног идентитета, Националног фонда за културу, Грантови ЕЕА, Румунско-француске сезоне за културу –  Одељења за румунску дијаспору, Градске скупштине и фонда Креативна Европа.

Образовање: МА-2010 у локалним и регионалним развојним политикама // 2016-сада магистарски рад из јавности // 2010. Дипломирала је политологију – Међународни односи и европске студије на Националној школи за политичке и административне студије. Похађала је бројне курсеве о управљању пројектима и управљању културом.

Габриела Дристару (асистент)

2017-2018. Габриела је била асистентица на пројекту Глас Дунава, где је одржавала контакт са више од 200 уметника – корисника пројекта.

2016-2018 помоћник менаџера у Комичној опери за децу (организовање и одржавање дневника и заказивање састанака, бављење долазном е-поштом, факсом и постом, који често одговарају у име менаџера). Новембар 2015. – април 2016. / волонтер / шанса за будућност НВО позоришни дијалог бок (одговоран за сарадњу са средњим школама у Констанци укључен је у пројекат и пружање подршке за спровођење позоришне представе, грнчарске радионице и семинара Историја о румунским мањинама у Гимназији у Констанци)

Образовање: докторирала је на Румунској националној академији из области историје; Октобар 2018: магистрица модерне историје (Историјски факултет, Универзитет у Букурешту); -2016 БА студије (Историјски факултет, Универзитет у Букурешту).

Од 2017. године била је асистент на пројекту фонда Креативна Европа „Младо позориште“.

Јулија Теодора Марин (плесни педагог)

Теодора Марин ради као балерина и учитељица балета у свом родном граду Букурешту, у Комичној опери за децу. Овде је већ 10 година, наступа у представама, путује светом на турнејама и предаје балет младим полазницима. Као професионална плесачица сања да све своје позоришно и сценско искуство пренесе на децу и младе, стварајући мирно и опуштено окружење за своје студенте, како бе се развијали и остварили своје амбиције и снове.

Образовање: 2000-2009. Факултет кореографије “Флориа Капсали”, Букурешт (Румунија); 2009-2012: Национални универзитет за позориште и кинематографију, извођачке уметности – кореографија, Букурешт (Румунија)

Ирина Фурдуи (драмски педагог)

Ирина Фурдуи ради у Комичној опери у Букурешту као продуцент и режисер опере, а у Националној опери као помоћница режисера. Има дугогодишње искуство рада на позорници са одраслима и децом. Координирала је средњовековне уметничке радионице за децу: средњовековна музика, плесови, жонглирање и борба са мачевима. Такође је била уметнички консултант у омладинској позоришној фондацији – Амфитеатру, у родном граду Констанци. Посао се састојао у предавању креативне драме студентима колеџа, раду на импровизацији и игрању позоришних игара са младим студентима. Од 2017. године Ирина Фурдуи била је драмски педагог на пројекту Фонда Креативна Европа „Младо позориште“.