YOUNG THEATRE PROJECT – радионица за ученике пројекта

foto (8)


YOUNG THEATRE PROJECT – радионица за ученике пројекта

 

Током протеклог викенда, 2.  и  3. децембра, у Дечјем културном центру Београд одржана је прва активност у оквиру пројекта међународне културне сарадње YOUNG THEATRE, на тему импровизационог театра као инструмента за развој позоришне публике међу младима.

На радионици су узели учешћа драмски педагози Дечјег културног ценра Београд, који ће своја знања и методологију рада поделити са колегама из партнерских организација у Словенији, Пољској, Румунији, Хрватској и Словачкој. Идеја пројекта је да се усвојена методологија дисеминира међу драмским падагозима и професионалцима из области пооришта за младе, који би овај процес имплементирали у свој рад. Резултати рада биће приказани на фестивалима под називом IMPRO DAYS  који ће паралелно бити одржани у свим земљама из којих долазе партнери.

Следећа активност у оквиру пројекта је на реду већ следећег викенда, 9. и 10. децембра, када ће у Београд доћи супервизор из Пинориског дома из Љубљане, главног парнера на пројекту. Пројекат је подржан средствима фонда Креативна Европа.


70 item(s) « 1 of 3 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *