Empower Youth – Млади из Србије и света у Дечјем културном центру Београд

Неприступачност неформалног образовања и уједно недовољна информисаност о потреби за истим, проблем je који се често јавља међу ученицима основних и средњих школа на територији Републике Србије. Према Националној стратегији за младе кроз формално и неформално образовање требало би да као друштво радимо на развоју младих, како би oni преузели активну улогу у образовању, породичном животу, запошљавању, здрављу и целокупном друштвеном животу.

Кроз пројекат “Empower Youth”, који реализује Интернационална унија студената AIESEC, ствара се платформа за усавршавање младих путем неформалног образовања у Србији са циљем ојачавања капацитета и могућности младих за активно учешће у својој заједници кроз учење, којим се афирмише знање и омогућава стицање способности за њихову практичну употребу. Повезивање формалног и неформалног образовања унапређује вештине које су младима неопходне за лични развој, напредак у комуникацији на матерњем језику, комуникацији на страним језицима, као и вештинама потребним за њихово смислено укључивање у друштво и доношење одлука које директно утичу на квалитет живота младих и развоја друштва у целини.

Кроз пројекат “Empower Youth” креиран је  систематичан едукативни програм прилагођен ученицима основних и средњих школа у трајању од пет недеља. У овом периоду ученици ће имати прилику да кроз интерактивни рад са иностраним студентима волонтерима добију одређена знања и развију своје вештине.  Сврха овог пројекта је и да допринесе циљевима одрживог развоја које су поставиле Уједињене Нације. Радионице се одржавају у сарадњи са Дечјим културним центром Београд , Таковска 8, у периоду од 3.7.2017. до 4.8.2017. године.

Posted in Културно-образовни програм and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *