КО JE МЛАДА ЕВРОПА

Пројекат међународне сарадње кофинансиран средствима фонда ЕРАСМУС +

 

 

Опис:

Пројекат „Ко je млада Европа“ окупља партнерске организације које спроводе програме усмерене на културно-уметничке образовање младих са главним циљевима активног уметничког искуства, стицањa индивидуалних и социјалних компетенција, вештинa, развијањa личних, локалних, националних и европских идентитета, заједничким радом и уметничким и критичким мишљењем. Кроз пројекат желимо да младим људима омогућимо активно искуство наступа у иностранству, дружења и размене искустава са вршњацима са истим интересовањима, представљањем својих и упознавањем културних карактеристика других Европљана, проналажењу сличности и разлика и разменом добрих пракси. Кроз језик позоришне импровизације и креативни покрет развијен и истражен у свим партнерским организацијама олакшаћемо младим људима међусобно повезавање и заједничко стварање. Пројекат произлази из потреба младих да разумеју, прихвате и пронађу простор за себе и своје самостално стварање. Желимо да младим људима пружимо међународно искуство које ће им пружити потврду да их се чује и прилику да заједно са својим међународним вршњацима креирају културни пејзаж Европе.

У европском пољу млади имају доста заједничких особина. Радом заснованим на различитим културним, локалним и породичним окружењима, пројекат ће свим младим људима – учесницима, дати једнаке могућности да активно изражавају и стварају, размењују ставове и размењују добру праксу, као и да траже нова решења за изазове и проблеме времена у којем живимо. Дигитализација и веб оријентација су иначе елементи који су учинили информације широко доступним и глобално повезаним, али је истовремено за младе важно да због комуникације путем електронских медија осећају изолацију, која се често повећава, истовремено повећавајући физичко осиромашење младих.

 

Пројектни циљеви које треба постићи кроз пројектне активности су:

– искуство мобилности и јачање искуства европског грађанства
– побољшање компетенција свих учесника у пројекту коришћењем метода и техника позоришне импровизације и креативног покрета)
– развој активне публике према истраживању Еуробарометра, млади људи који имају активно искуство културних и уметничких активности постану редовни посетиоци културних догађаја у одраслом добу)
– активно укључивање свих у пројекат без обзира на националну, културну, верску, сексуалну или било коју другу припадност
– развој храбрости која је неопходна не само за извођење већ и за остваривање вредности кроз искуство наступа у иностранству и презентације себе и својих идеја у међународном окружењу
– поштовање и промоција културне разноликости и размена информација о партнерским земљама, као и креативно истраживање, сличности и разлике
– испитивање постојећих система и односа моћи, статусних разлика и једнакости, као и стварање гласа младих и промоција активног грађанства

 

Поменути циљеви пројекта су у великој мери повезани са циљевима програма Ерасмус + јер предвиђају активно учешће младих, развој и јачање њихових кључних компетенција (посебно културног уметничког изражавања и личних, социјалних и компетенција за учење), стицање нових информација о вештинама о животу у локалним срединама, подстицање критичког мишљења и развијање самоиницијативе младих. Ово такође јача потенцијал за запошљавање младих и промовише активно грађанство и социјалну инклузију (што су такође два општа циља омладинске политике ЕУ).

 

Кроз пројекат желимо да одговоримо на следећа питања и потребе:

– како ојачати младе кроз неформално учење?
– да ли је тачно да активно и  физичко искуство младих активира младе на пољу идеја и иницијатива?
-како младе људе укључити у све фазе пројеката и учинити их још свеснијима свог активног грађанског учешћа?
– да ли можемо да створимо уско повезану међународну заједницу младих кроз пројекат, који ће наставити да ко-креира локалне, националне и међународне културне просторе?
– како подстаћи младе људе да превазиђу своје индивидуалне тежње и жеље и буду свесни снаге сарадње и групног рада?
– који је досег вршњачког учења?
– како позоришна импровизација и креативни покрет могу помоћи у јачању социјалних вештина?

 

Пројектно партнерство

 

Пројекат „Ко je млада Европа“ директно је повезан са међународним пројектом „Младо позориште у покрету“, суфинансираним из програма Креативна Европа (потпрограм Култура). Партнерски конзорцијум тестиран је у пројекту „ Младо позориште у покрету“, као и пилот пројекту који је предходио: „Младо позориште“, у оквиру којег су такође ојачали своје компетенције у раду са младима у области уметности и културе. Партнери Пионирски дом – Центар за културу младих из Љубљане (Словенија), Дечји културни центар Београд и Културни центар Елк из Елка у Пољској су партнери у пројекту међународне сарадње „Младо позориште у покрету“, а Ријечко казалиште младих (Хрватска) део је шире партнерске мреже међународног пројекта за сарадњу „Младо позориште“. У својој мисији све институције брину и о културном и уметничком образовању младих, имају већ успостављену групу младих која се бави позоришном импровизацијом или креативним покретом, неопходне људске и финансијске ресурсе за пројекат и жељу за надоградњом постојећих активности и везе и пројектовање нових. Поред тога, све институције које учествују нуде шири спектар културних и уметничких активности и културних догађаја за децу и младе и имају заједнички циљ одрживог развоја младе публике и стваралаштва младих.

Пројекат ће тако омогућити поменутим организацијама да учествују у конкретном случају размене младих, јер смо до сада у размене били укључени углавном као ментори и уметнички тренери, а млади су своје компетенције развијали углавном у свом културном окружењу. На овај начин желимо младим људима пружити конкретна транснационална искуства и ојачати њихову повезаност са партнерским организацијама и, пре свега, ширим европским окружењем. Циљне групе партнерских организација су млади људи који желе простор и могућности за изражавање и стварање, а организације желе да им пруже алате и технике које ће им омогућити да постигну највиши могући ниво иницијативе, организације и укључивања у припрему програма за младе. Пројекат смо прилагодили „временској линији“ пројекта „Младо позориште у покрету“, јер желимо да обогатимо догађај посетом међународним омладинским групама, уједињеним страшћу за стварањем и жељом за међународним искуством извођења и повезивања.

Пројекат „Младо позориште у покрету“ показао је потребу да се састану не само омладински радници који су водили овај пројекат, већ и групе младих људи! То је била идеја водиља пројекта „Ко je млада Европа“. Партнерски конзорцијум је равноправан, иако је размена једносмерна – свака партнерска организација припремиће младе учеснике и кроз културне и уметничке активности омогућити младим људима да сазнају више о свом културном и националном окружењу и идентификују елементе који су им занимљиви и инспиративни. На припремним радионицама млади ће припремити уметничку презентацију свог локалног и националног окружења, коју ће млади на размени потом надоградити заједничким уметничким процесом и перформансом на тему европског идентитета, где ће се млади извођачи представити својим вршњацима својим импровизованим и покретним креацијама. Убудуће ће се активности заснивати на размени, млади људи и њихови ментори ће међусобно припремити радионицу, представити свој рад, земљу и локално окружење и разменити мишљења о културној и уметничкој сфери у појединим земљама и широм Европе.

 

Практично, организационо и логистичко управљање, подела посла међу партнерима

 

Прва планирана активност – АПВ (Advanced Preparatory Visit) односно припремни састанак – биће спроведена на онлајн из здравствених разлога пандемије вируса Ковид 19 и логистичких разлога. Партнерске организације имају искуства у спровођењу онлајн догађаја, тим сваке партнерске земље – менаџер организације и логистике, уметнички директор и представник младих буће присутан у просторијама партнерске организације, а партнерске организације ће комуницирати међусобно путем мрежних медија (апликација Зум, Скајп и Дискорд).

На самој размени младих, групу од 10 учесника предводиће два пратиоца. Један од њих биће ментор којег већ познају и који води уметничке групе у партнерским организацијама. Ово осигурава да млади људи и њихови родитељи више верују пратиоцу, јер га већ познају. Други пратилац ће такође бити представник партнерске институције у области организације и логистике. Млади ће путовати превозним средствима која ће бити највише времена и финансијски најефикаснији, у близини просторија домаћина биће организован смештај у оквиру којег ће се бринути о безбедности младих. Осигурање ће се обезбедити уз помоћ европске картице осигурања, а путничка осигурања појединачне партнерске организације. Све организације које учествују користиће своје већ успостављене безбедносне и логистичке механизме за рад са младима и користиће постојећу инфраструктуру.

Подела задатака партнера:

– сви партнери ће учествовати у припремним активностима (спровођење састанка АПВ, прикупљање асоцијативног материјала о локалним и националним карактеристикама и проналажење две припремне радионице уз присуство међународног представника партнера на мрежи)
– сви партнери на пројекту сарађиваће са уметничким директором или ментором и са представником организације који ће се побринути за организациону и логистичку реализацију
– сви партнери ће активно учествовати у евалуацији (од дизајна метода евалуације до имплементације)
– сви партнери ће извести уметничку радионицу за остале партнере у конзорцијуму, коју ће водити ментор и најмање један представник младих
– сваки партнер ће извршити догађај дисеминације, где ће бити представљени резултати пројекта и бринути о дисеминацији резултата пројекта

Како је пројекат повезан са активностима пројекта „Младо позориште у покрету“, реч је о једносмерној размени, где ће групе из Пољске, Србије и Хрватске отпутовати у Словенију и обавити једнонедељну размену. Ови партнери имају додатну активност обављања доласка у другу земљу, а Пионирски дом из Љубљане ће преузети логистичку и организациону подршку као домаћин догађаја.

Партнери углавном све активности обављају у истој мери, а сама размена доноси додатне задатке које сви комплементарно испуњавају. Све активности одвијаће се у комуникацији с другим партнерима.

Задаци између партнера:

– организација и управљање састанком АПВ – Културни центар Елк (Пољска)
– организација и управљање разменом младих: Пионирски дом – Центар за културу младих – (Словенија)
– спровођење евалуационих активности: Дечји културни центар Београд (Србија)
– координација догађаја ширења – Ријечко казалиште младих (Хрватска)

 

Пројектни менаџмент

 

За квалитетну имплементацију и управљање пројектом бринућемо уз помоћ успостављене партнерске мреже. Закључен уговор о сарадњи  дефинише задатке и обавезе сваког партнера у пројекту. Свака од институција већ има успостављен метод договора са учесницима који су уписани у културно-уметничке програме установе, а партнерске институције такође имају уговоре са менторима. Сви ментори су обучени уметнички педагози који су формално и неформално образовани за омладински рад и искусне вође група. Социјална сигурност младих је обезбеђена тако што ће ментор да буде особа коју већ познају и којој верују, а биће успостављен простор и механизам за изражавање било каквих мишљења, иницијатива и сугестија за побољшање. Партнерске организације ће такође обезбедити пристанак родитеља за путовање у страну земљу и учешће у пројекту, као све неопходне дозволе за заштиту података личности.

Током имплементације пројекта, партнерска мрежа ће се редовно састајати на интернетским састанцима и комуницирати путем е-поште и других средстава за комуникацију на даљину. Уз помоћ временских рокова и других докумената побринућемо се за ефикасно управљање временом пројекта, а са искуством из других већ спроведених пројеката, побринућемо се за најоптималнију реализацију свих активности у пројекту. Партнерска мрежа ће заједнички припремити завршни извештај финансијеру, за кога ће бити одговоран руководилац организације и логистике.

Да бисмо постигли најквалитетнију имплементацију пројекта и ефикасно управљање, детаљно смо дефинисали задатке појединих функција у пројекту.

Руководилац организације и логистике – ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ:

– учешће у АПВ састанку
– учешће у свим догађајима размене младих
– брига о простору за обављање делатности
– обезбеђивање поштовања мера безбедности
– старање о благовременом достављању потребне документације менаџеру или финансијеру
– организациона и логистичка подршка свим активностима пројекту
– комуникација са партнерима и трећим лицима на тему пројекта

Административни руководилац – МИЛОШ БАЈИЋ:

– брига о правно-формалној правилности докумената
– старање о исправности потребне документације према менаџеру или финансијеру

Уметнички директор –  др ПОЛ МАРЕЈ:

– учешће у АПВ
– спровођење припремних радионица
– помоћ у припреми уметничког производа којим ће се млади људи представити на размени
– избор младих учесника
– учешће у свим догађајима размене младих
– спровођење радионице за друге партнерске земље
– помоћ у припреми материјала који ће бити основа за презентацију локалних и националних карактеристика земаља и помоћ у избору формата презентације и извођења
– помоћ у активностима евалуације
– помоћ у догађају ширења
– подршка младима у представљању резултата

Представник младих – одабрани члан Belgrade English Language Theatre драмске групе на енглеском језику ДКЦБ:

– учешће у АПВ
– учешће у припремним радионицама
– учешће у свим догађајима размене младих
– помоћ ментору у извођењу радионице за друге партнерске земље
– представник младих на догађају ширења

Група младих из партнерских земаља:

– припрема формата перформанса и уметничког производа са којим ће се млади представити на размени
– припрема материјала који ће бити основа за презентацију локалних и националних карактеристика земаља и избор формата презентација и перформанса
– учешће у свим догађајима размене младих
– истраживање, испитивање и избор техника и активности евалуације
– учешће и презентација на догађају дисеминације

 

Комуникација у пројекту

 

Комуницираћемо путем већ успостављених комуникационих канала, јер је партнерска мрежа верификована и реагује. Партнери ће се међусобно информисати о току и напретку пројекта, а заједно ћемо такође решити све изазове и компликације.

Сви пројектни партнери ће обезбедити видљивост пројекта и обавестити друге релевантне заинтересоване стране о току, примени и резултатима пројекта – путем веб страница и друштвених мрежа партнерских институција и пројекта „Младо позориште у покрету“, где је пројекат и представљен. Комуникација између партнера одвијаће се на енглеском језику, а унутар појединачних партнерских земаља комуникација ће бити на језику сваке партнерске земље. Комуникација ће се одвијати уживо (размена младих, догађај ширења и припремне радионице) и на мрежи (припремни састанци, АПВ, могући додатни састанци).

Комуникација са различитим циљним групама јавности одвијаће се на различитим нивоима:

– унутрашња; у оквиру појединачне организације пројекат ће бити представљен свим запосленима
– курс и садржај пројекта биће представљени родитељима младих људи који учествују у неким кључним тачкама, а истовремено ће бити позвани на догађај ширења
– током размене, културни и уметнички педагози партнерских институција ће се упознати са пројектом
– уз помоћ доступних материјала и на лицу места (током размене млади учесници ће похађати редовне културно-уметничке активности Пионирског дома и тако стицати искуство на радионицама у иностранству,
– шира заинтересована јавност; на јавном догађају „Ко смо ми – млада Европа 2021“, пројекат ће бити практично представљен широј и стручној јавности кроз активно учешће свих младих учесника кроз јавни наступ на догађају
– млади посетиоци догађаја биће такође упознати са пројектом
– једна од најважнијих јавности која ће бити упозната са пројектом су педагози који прате пројекат и мрежу „Младо позориште у покрету“ – они су такође ти који ће у школе пренети информације о могућностима размене младих

  

Припрема младих учесника

 

Млади ће имати две припремне радионице. На првом ће добити организационе и логистичке информације о размени и прикупљати материјал на тему свог локалног и националног окружења, његових карактеристика и посебности.

На другој радионици ће одабрати или припремити формат извођења на тему „Ко је Европа“ и одабрати „најбоље праксе“ – вежбе и игре, које ће потом бити представљене младима из других европских земаља.

Методом импровизационог позоришта и креативног покрета омогућавамо младим људима да се изразе на опуштен, слободан и храбар начин, јер је грешка саставни део креативног процеса, подстиче се јасна комуникација и отвара се простор за преиспитивање и дебату. Младима ћемо понудити подршку у свим фазама пројекта, припремити их кроз креативне радионице и пружити им уметничку подршку ментора и организациону подршку помоћног особља, које ће такође комуницирати са родитељима. Изнад свега, подржаћемо их у самоиницијативи – млади људи ће водити део активности, јер ће учествовати у радионици за друге учеснике пројекта и предложити њихове омиљене и најефикасније вежбе, игре и формате перформанса, истражити и дефинисати евалуацију методе и учествати у АПВ, (припремити своје предлоге, које ће затим представник групе представити на догађају АПВ).

Главни уметнички алати који се користе у пројекту – позоришна импровизација и креативни покрет, претпостављају ангажовано учешће свих учесника – млади изводе одређене задатке на свој начин, а публика често активно учествује својим предлозима за теме сцене. Како се ради о младим људима који су већ искусни у овој уметничкој форми, спремни су на многе ствари и биће подстакнути да изразе стечени суверенитет, аутономију и независност у међународним активностима и стечене вештине провере у пракси.

 

Оцењивање и сертификати

 

С обзиром на то да све партнерске институције стављају велики нагласак на неформално учење, сматрамо пресудним да младима можемо понудити сертификат о компетенцији. Издаћемо им сертификате, где ћемо детаљније дефинисати које су компетенције и вештине млади људи стекли или надоградили кроз креативни процес позоришне импровизације и креативног покрета. То ће помоћи да се ојачају њихове биографије и да се идентификују и препознају стечене социјалне вештине, које затим могу пренети у друга подручја живота. Кроз процес самопроцене учесници ће дефинисати у којој мери им наведене компетенције стечене пројектним активностима и активним учешћем у уметничким радионицама позоришне импровизације и креативног покрета такође помажу у свакодневном животу.

Истовремено, сама размена биће тест вештина у пракси, што ће такође одражавати млади на евалуационим радионицама. Последњи дан размене биће дан евалуације, где ћемо младе питати о њиховим искуствима кроз интерактивне рефлективне методе – нпр. кроз импро игре, употребу покрета (покажи руком .., поређај према ..), критичку процену догађаја (нпр. СВОТ анализа), употребу цртежа и личних прича.

 

Активност АПВAdvanced Preparatory Visit – припремни састанак

 

Због неповољне здравствене ситуације у Европи (корона) и неизвесне путне ситуације, припремни сасатнак биће обављен онлајн. На састанку ћемо размотрити временски оквир пројектних активности, разменити информације о групама, представити програм који ће млади људи представити на размени, разговарати о процени, догађајима ширења и видљивости програма Ерасмус +. Такође ћемо разрадити припрему за размену – за шта ментори морају припремити младе људе у својој земљи: припрему позоришних и покретних формата на тему „Ко је млада Европа?“, креативну презентацију њихове земље и истицање оних карактеристика и посебности које су важне на њих, као и  и организационе специфичности попут пристанка родитеља и здравственог осигурања у иностранству. На овај начин желимо да стекнемо увид у оно што млади људи препознају као централну тему, идентификујући карактеристике својих земаља и како желе да их представе вршњацима из других културних и друштвених средина. Очекивани резултат прелиминарног припремног састанка је сусрет са неким представницима сваке партнерске институције, провера и одобравање програма и садржаја планираних активности и истицање могућих изазова и припрема за њих, посебно праћење епидемиолошке слике у Европи и припрема резервних сценарија за размену.

Ко ће бити део АПВ-а?

Сви ментори група, представници укључених институција и један млади представник групе који ће учествовати у размени учествују у прелиминарној припремној посети. Ментори група су уметници – педагози који познају алате и методе позоришта импровизације и креативног покрета и извршиће улогу сапутника и ментора група у размени. Они ће бити одговорни за помоћ младим људима да се представе на извођењу радионице најбоље праксе. Представници институција које учествују су првенствено одговорни за логистику и организацију и за то да се пројекат изводи у складу са правилима и смерницама међународне сарадње и правилима финансирања пројеката. Свака група младих која ће учествовати у размени такође ће преко свог представника представити жеље и иницијативе младих и резултате претходног припремног рада.

 

Размена младих – зашто је потребна?

 

Учесници желе међународну мобилност јер желе да стварају и раде са вршњацима са сличним интересовањима и да стекну искуство у међународном окружењу. Такође желе да упознају рад сродних уметничких образовних институција, стекну нова искуства и на основу њих припреме иницијативе и идеје, које би могле да се преносе и надограђују у локалном окружењу и њиховој институцији. Истовремено, упознавањем сличности и разлика између земаља и култура, они ће даље учврстити свој идентитет и своје место у локалном, националном и европском окружењу. Уз помоћ активности размене младих, млади људи ће активирати своје тело и уметничким изражавањем освестити свој локомоторни систем, решавајући тако потребу за кретањем, која је била посебно оштећена, посебно у време здравствених ограничења. На тај начин биће још више у контакту са својим телом и кроз активности брину о позитивном, свесном и брижном односу према свом телу. Кроз уметнички и културни програм, млади ће ојачати осећај припадности групи и добити признање, а током трајања активности биће подржавани, саслушани и поштовани. Млади ће такође моћи да додају своје предлоге и формулишу иницијативе за укључивање креативних педагошких метода и техника у редовни школски систем и ваннаставне активности. Ово ће се такође позабавити потребом за независношћу и самоиницијативом. Како могу да користим позоришне и покретне технике да изразим и представим своја мишљења, идеје и осећања? Које карактеристике своје земље бисте желели да представите својим вршњацима? Како уметничка активност утиче на наш развој? Како позоришна импровизација и креативни покрет могу помоћи у јачању социјалних вештина? Како је играти на сцени са појединцима који не говоре исти језик као ја? Како можемо проценити напредак и достигнућа? Како ојачати неформалним учењем? Да ли је наша теза да активно и физичко искуство активира младе на пољу идеја и иницијатива? Како се укључити у све фазе пројеката и постати свеснији активног грађанског учешћа? Да ли можемо да створимо уско повезану међународну заједницу младих кроз пројекат, који ће наставити да ствара локалне, националне и међународне културне просторе? Који је досег вршњачког учења?

Основни елементи активности размене младих су следећи:

– 26.9.2021, Фестивална сала Љубљана: презентација група и радионица активног учења за све учеснике, уз коју ће млади људи упознати, повезати се и представити место и земљу из које долазе.

– 27.9.2021, Фестивална дворана Љубљана: спровођење активних уметничких радионица најбољих пракси појединих партнерских институција, где појединачни ментор са представником групе припрема оне вежбе, игре и технике које су најважније и најефикасније у њиховом раду. Тада млади једни другима представљају формат или сцену а на крају млади такође припремају групни формат или сцену којом ће се представити заједно.

– 28.9.2021, Фестивална дворана Љубљана: наступ пред међународном публиком и увид у разноврсну производњу импро и формата покрета.

– 29.9.2021, Пионирски дом – Центар за културу младих Љубљана: Активно учешће у разним културно-уметничким радионицама Пионирског дома – Центра за културу младих и увид у креативни педагошки рад. Сврха је искусити активности Пионирског дома и обогатити програме у сопственој установи новим искуствима или припремити иницијативе за укључивање додатних техника и алата. У исто време, млади ће такође дизајнирати догађаје ширења у појединим земљама и предложити начине за представљање и ширење резултата.

– 30.9.2021, Фестивална дворана Љубљана: креативна евалуација и презентација начина ширења резултата и видљивости Ерасмус + шеме.

 

Улога учесника

 

Учесници из свих група спровешће две креативне припремне истраживачке радионице током планирања и припреме за размену, где ће довршити логистичке и организационе смернице размене и припремити креативну презентацију своје земље. Уз помоћ ментора, млади ће одлучити на ком језику ће изводити и разјаснити друге могуће нејасноће и изазове. На припремном састанку они ће представити своје резултате целом конзорцијуму и додати друге могуће иницијативе и жеље које ће до тада формулисати. Млади учесници ће бити кључни у спровођењу активности, јер ће они који ће се представити своју земљу и место и заједно са ментором спровести радионицу за све остале учеснике. Они ће истовремено бити одговорни и за креативно вредновање – ментори ће припремити неке основне предлоге, алате и технике, али главни циљ оцењивања је да млади идентификују облик оцењивања који им доноси највише резултата и оспособљава их са најбољим алатима за вредновање и даље праћење извршених активности. Млади учесници су кључни за креативну презентацију резултата, које ће дистрибуирати у свакој партнерској земљи. Они ће истовремено понудити узајамну подршку и, уз помоћ дигиталних алата, припремити предлоге који су свима доступни за процену и ширење резултата.

 

Комуникација међу групама

 

Током припрема за размену младих, групе учесника међусобно ће сарађивати тако што ће на припремном састанку бити присутан по један представник сваке групе, који ће представљати и заступати интересе и иницијативе целе групе, путем онлајн присуства и употербом неке од наведених платформи. Главни нацрт за припрему догађаја за ширење резултата биће направљен током саме размене, а даља комуникација одвијаће се путем електронских медија. Заједничка дигитална платформа за чување докумената, предлога за оцену и дисеминацију и размену фотографија биће постављена између самих група, а на иницијативу младих биће организован заједнички завршни онлајн догађај.

 

Ко су млади учесници?

 

Учесници из сваке групе учесника су различити учесници позоришних или покретних група у партнерским институцијама. Десет младих из сваке земље потичу из различитих културних и друштвених средина – њихова кључна заједничка основа карактеристике су локалност – сви живе у близини једне од партнерских институција и интересовање – сви су активни учесници сценске уметничке активности. Млади учесници из Елка и Ријеке долазе из мањих градова, у којима је културна понуда често нестабилна, па се млади такође учествују у уметничким активностима брину о очувању културних активности и културног живота свог места. На овај начин млади из Љубљане и Београда успостављају ваннаставне везе са вршњацима, што многим учесницима доноси важну социјалну сигурност, јер су циљеви свих група изједначавање разлика међу учесницима, обезбеђивање једнаких услова и уважавање могућих међукултурних разлика и посебности. Унутар група изабрали смо оне који имају највећу могућу родну равнотежу (иначе, позоришним активностима често доминирају девојке, али позоришна импровизација је формат који такође привлачи више дечака, тако да на крају можемо пружити једнаке могућности за све укључене). Млади учесници имају између 14 и 18 година и представљају групу младих људи којима је најтеже да се баве уметничким и културним активностима. Вође група су искусни омладински радници који имају дугогодишње искуство у пољу управљања уметничким групама и образовани су како у педагошком тако и у уметничком раду.

 

Шта ће учесници научити / стећи?

 

Кроз активност размене младих, млади људи ће стећи следећа знања:

– тражење и добијање информација о специфичностима њихове земље и локалног окружења, истраживање асоцијативног материјала и критичко посматрање информација
– повезивање критичког и креативног размишљања и припрема презентације која ће бити занимљива, атрактивна и информативна
– „брушење“ вештина и техника позоришне импровизације и креативног покрета
– активно моторичко изражавање, невербална и вербална комуникација, емпатија за различите емоције, брз одговор, узајамно разматрање, прихватање и поштовање, рад на принципу „Да, и“
– прихватање идеја и њихово надограђивање, сарадња, способност самосталног изражавања и деловања, преузимање одговорности и самоиницијатива, вештине одлучивања и многе друге
– надоградња компетенција формирања критичког односа према себи и друштву у којем живе, јачање различитих врста интелигенције (емоционалне, когнитивне, социјалне)
– искуство јавног извођења углавном са импровизованим форматима, што додатно повећава сложеност изазова
– играти пред непознатом, међународном публиком непрестаним креирањем текста, сценографије, ликова и других елемената је изузетно искуство које јача младе људе који верују, издржљивост и храброст
– вођење и модерирање догађаја – припремићемо младе на разне начине да независно спроведу завршни догађај ширења резултата, јер желимо да пренесемо знање о организационој и имплементационој страни презентационих догађаја (припрема, организација, примена и догађај евалуација)
– кроз овај процес тражимо оптимална решења, иновативне приступе и истовремено задржавамо сопствене позитивне карактеристике – разне технике оцењивања
– често нема довољно времена за оцењивање, посветили смо један цео дан у оквиру размене током којег ће млади бити подвргнути различитим техникама оцењивања да би се стекао увид у процес праћења. Коначно, млади људи ће бити охрабрени да пронађу начине за праћење који сматрају најкориснијим.

 

Какав је резултат / ефекат на циљне групе

 

За све учеснике размена значи нова међународна искуства, јер ће млади учесници имати уметнички перформанс на професионалној сцени, што повећава њихово самопоуздање и надограђује њихов досадашњи рад међународним искуством. Кроз радионице, млади ће стећи и надоградити своје искуство сарадње у пракси, јер ће морати да припреме формат на тему „Ко је млада Европа“, који ће заједно представити. У припремној фази млади ће се још више упознати са својим локалним, регионалним и националним окружењем, јер ће пронаћи и користити асоцијативни материјал, читати књиге и тражити разне информације, пронаћи особине које их највише привлаче и одабрати највише одговарајући формат извођења за њихово представљање у међународној заједници. На тај начин ће демонстрирати и изразити и независно доношење одлука и рад у групама, изражавати иницијативе, међусобно их координирати и тражити најприкладнија решења. Истовремено, упознаће карактеристике и особености других европских земаља, региона и места, а добијене информације ће већ користити у пракси у заједничкој презентацији на Импро мове дану. Све организације учеснице добиће важно искуство из размене младих, подстицај да сами предузму сличне пројекте и важно полазиште за укључивање у Ерасмус + шему. У исто време, организације ће одржавати међусобне везе и након завршетка пројекта и тежити транснационалној интеграцији, што ће активности и мисију организације подићи на нови ниво. За све организације ово је уједно и прилика да представе најбоље праксе рада са младима на пољу интеграције културних и уметничких активности и активног начина живота.

Остале циљне групе које ће пројекат достићи:

– презентација омогућава младим учесницима и њиховим менторима да стекну увид у међународну продукцију и подстицај за учешће и покретање сличних пројеката
– ментори групних учесника такође добијају важно искуство у раду на међународном пројекту, препознавање њиховог досадашњег рада, увид у најбоље праксе других сличних институција и кроз радионицу за све учеснике увид и у културне посебности појединих земаља учесница.
– на догађајима дисеминације, пројекат ће бити практично и детаљно представљен родитељима, васпитачима и другој заинтересованој јавности, са циљем информисања и информисања о пројекту, активностима и резултатима и подстицању укључивања у Ерасмус + шеме.

 

Који су резултати / ефекти пројекта на локалном / регионалном / националном / међународном нивоу

 

Жељени ефекти пројекта су, поред индивидуалних и личних искустава учесника, која могу значајно допринети личном расту појединца, његовом развоју и (тренутном или накнадном) успеху, такође широки.

На локалном нивоу омогућавамо младим људима и њиховим пратиоцима да упознају места која не би – поближе упознају Љубљану кроз практичну посету и активности, а истовремено упознају и градове свих осталих укључених партнера. Млади се тако упознају са два значајна културна, али мања града: Ријеком и Елком, те са две европске престонице, Београдом и Љубљаном. Новопостављене везе између учесника и институција такође желе да подстакну даље размене и друге облике сарадње у будућности. Институције тако стичу важно искуство о новим праксама и могућим начинима рада које могу пренети у своје локално окружење и представити другим партнерима оне праксе и начине рада који најбоље функционишу у њиховом окружењу.

На националном нивоу, ово подиже свест о европским земљама укљученим у пројекат, њиховим сличностима и разликама. Како је главна тема „Ко је млада Европа“, прво ћемо започети представљањем својих националних држава на начин који привлачи и интересује младе људе. На овај начин желимо да освестимо младе људе да млади у другим земљама живе сличне, али различите животе, што ће дати важан допринос разумевању и поштовању различитости.

На европском нивоу, тада ћемо подићи своју европску свест размишљајући о ономе што смо добили и да смо повезани са већом, транснационалном заједницом – укључујући младе у Европи и да нас слични интереси, култура и уметност могу окупити. Они су још више повезани, кључ је успешне међународне сарадње и још један важан резултат пројекта. Проналажење, упознавање и прихватање наших специјалности и разлика и бављење разним темама које нас спајају и нуде нам размишљање о томе шта значи бити Европљанин, помоћи ће нам да све укључене освестимо о својим европским идентитетима и како могу постићи много више кроз сарадњу. На међународном нивоу је занимљиво да је наравно и Србија европска земља, али је и кандидат за Европску унију – у пројекту ћемо нагласити значај европског идентитета који уједињује све државе, а за Дечји културни центар Београд ово је додатна референца за успешно деловање у међународном окружењу Европске уније и нови допринос културном и уметничком мозаику Европе и света.

 

Дисеминација

 

За ширење достигнућа и активности пројекта користићемо следеће догађаје и стратегије ширења:

– у свим партнерским земљама биће организовани и спроведени догађаји дисеминације по завршетку пројекта, где ће млади практично (перформансом) представити пројекат и његове резултате и у презентацију укључити публику: родитеље, педагоге, вршњаке и  другу заинтересовану јавност

– основна мрежа путем које ћемо на међународном нивоу ширити информације о пројекту је мрежа институција и појединаца успостављених у пројектима Младо позориште и Младо позориште у покрету – све институције су партнери или придружени партнери у овим пројектима (циљне групе: сродне културне и уметничке и педагошке институције у међународном контексту и појединци)

– на презентацијама пројекта Младо позориште у покрету на међународним позоришним, плесним, културно-образовним и сродним конференцијама, овај пројекат ће бити истакнут као важан резултат већег пројекта, са којим бисмо желели да истакнемо.

 

Како ће учесници бити укључени у дисеминацију?

 

Учесници ће бити носиоци презентационих активности, а такође ће сами одлучити како ће пројекат бити представљен на догађају дисеминације. Ментор ће, наравно, пружити сву потребну подршку, али млади ће бити ти који ће извести презентацију – у којој форми ће се сами одредити уз помоћ ментора. С обзиром на то да су главни уметнички алати позоришна импровизација и креативни покрет, који претпостављају самостално изражавање и доношење одлука и иницијатива, обучавамо их за припрему независних догађаја, продукција и презентација. Заједно са менторима, млади ће дефинисати главне циљеве презентације и које су неопходне тачке које треба укључити (поред практичне презентације пројекта, и презентације Ерасмус + шеме и ширег контекста сарадње са програмом Креативна Европа). Потом ће млади модерирати догађај, практично представити резултате и укључити присутне у презентацију, а на крају ће бити доступни за додатна питања и иницијативе. Истовремено, млади ће такође бити ти који ће позвати своје вршњаке, а са предлозима ће учествовати и у избору медија и организација који ће бити позвани на догађај.

 

Евалуација

 

Припремни састанци и радионице ће дефинисати главне циљеве пројекта и представити главне активности које ће допринети тим циљевима. Током целог пројекта провераваћемо да ли спроведене активности следе постављене циљеве и спроводе се квалитетно, промишљено и пажљиво. Како су главна циљна група млади учесници у размени, већина активности евалуације биће посвећена њима. На почетку размене младих, они ће добити креативни дневник

Top