Документација


АКТИ

 

 СТАТУТ Дечјег културног центра Београд

Одлука о промени оснивачког акта ДКЦБ 2017,

Лична карта Дечјег културног центра Београд

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

Правилник о узбуњивању

 


2021


Извештај о реализацији програма у 2020. години


2019


Програм ДКЦБ 2019

Завршни рачун ДКЦБ 2018

Извештај о раду 20182017


Годишњи извештај о раду и пословању Дечјег културног центра Београд

Финансијски план 2017.

ПРОГРАМ 2017.

Извештај о реализацији програма 2016.


2016


Финансијски план прихода и расхода за 2016.

ПРОГРАМИ – ФИНАНСИЈЕ -2016 

РЕБАЛАНС – Финансијски план за 2016

Програм пословања

ПРОГРАМ 2016


2015


Финансијски план – Ребаланс 

ПРОГРАМИ- ФИНАНСИЈЕ -2015

ДКЦБ завршни рачун 2015

 


2014


ДКЦ – измена 04 плана I

ДКЦ фин план 2014.- Ребаланс

Завршни рачун ДКЦБ за 2014 годину

ДКЦ финансијски план 2014.


2013


План програма ДКЦБ који ће финансиратиГрад Београд у 2013. години

Завршни рачун ДКЦБ за 2013. годину. 

ДКЦ финансијски план – 2013.год.

ФИНАНС.ПЛАН – 2013.год. 


2012


Извештај о реализованим програмима ДКЦБ у 2012. години

Завршни рачун ДКЦБ за 2012. годину


2011


Завршни рачун ДКЦБ за 2011. годину


2010


Завршни рачун ДКЦБ за 2010. годину


2009


Завршни рачун ДКЦБ за 2009. годину

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Top