ФЕДЕМУС 2021 – Конкурс за децу узраста од 7 до 15 година


 

КОНКУРС

XXVI РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2021

Покровитељи:  Министарство  просвете науке и технолошког развоја  Републике Србије

 

 

За дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују  деца узраста од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности .

Пропозиције:

 • На конкурсу могу да учествују ученици основних школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и  асоцијација са територије Србије.
 • Пријављене композиције морају бити уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме уз обавезне потписе наставника музичке  културе или особе која води музичку активност у другим дечјим институцијама односно асоцијацијама, уз оверу печатом и потписом директора (у три примерка).
 • Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или текстове својих вршњака.
 • Учесници конкурса  прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни  снимак на ЦДу.
 • Учесници конкурса могу посласи комплетан плеј бек студијски снимљен.
 • Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ наставника музичке културе.
 • Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД – у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута
 • Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
 • Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, настале у 2020-2021. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
 • Секециона комисија  од приспелих композиција на конкурс врши избор до 10 вокалних, 12 инструменталних и 6 електронских које ће се изводити на завршном концерту.
 • Организатор обезбеђује матрице за композиције које нису снимљене у студију, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити  на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
 • Организатор ће уз помоћ регионалне селекционе стручне комисије жирирати композиције за завршне концерте и републичког  жирија доделити награду за композицију (I, II и III место), награда за најбољи текст и интерпретацију..

Завршнице, концерти и промоције  ће се одржавати током 2020 и 2021. године.

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија  за извођење на завршном концерту, сними аудио и ЦД  као и да уврсти у штампану збирку нота,  право  емитовања у медијима и на  другим Фестивалима.

Конкурс је отворен од  15. 01. 2021. до 10. 03. 2021. године.

Радове слати поштом на адресу:

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Таковска бр. 8

са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва  «Деца композитори» најкасније до 10. 03. 2021. године.

Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона 011 3242 011, музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић 063 8427 849


Mр. Драган Марић

Директор Дечјег културног центра

Календар такмичења Министарства просвете за 2021. годину (pdf document download).

Kalendar-takmičenja-i-smotri-2021

 

 

 

 

 

 

све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона:

063-8427849

011-3237-360,

3242 011,

фаx. 32 42 314

– музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић.


 


 Фото Студио 2017

Снимање нових песама за 22. Републички фестивал Дечјег музичког стваралаштва “Деца композитори”.

15 item(s)

 


ФЕДЕМУС 2019


 

 


 ФЕДЕМУС 2017


 

Нови CD са новим песмама са Републичког фестивала Деца композитори

.

Fedemus omot I DVD omot osnova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
YouTube
Instagram