ФЕДЕМУС 2014 – Конкурс за младе узраста од 16 до 20 година

КОНКУРС

XIX РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА “ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ” – ФЕДЕМУС 2014

Покровитељ : Министарство културе Републике Србије

Конкурс за дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују млади узраста од 16 до 20 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности.

Пропозиције:

 • На конкурсу могу да учествују ученици средњих школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и асоцијација са територије Србије.
 • Пријављене композиције морају бити уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме (у три примерка).
 • Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно <стронг>на своје текстове или текстове својих вршњака.
 • Учесници конкурса прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни снимак на ЦД-у.
 • Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ стручног лица.
 • Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД-у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута.
 • Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
 • Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, <стронг>настале у 2013/2014. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
 • Селекциона комисија од приспелих композиција на конкурс врши избор композиција које ће се изводити на завршном концерту.
 • Организатор обезбеђује матрице, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
 • Организатор ће доделити награду за композицију (И, ИИ и ИИИ место), награда за најбољи текст и интерпретацију.

Завршни концерт це се одржати крајем октобра 2014. године.

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија за изводење на завршном концерту, сними аудио и ЦД као и да уврсти у штампану збирку нота, право емитовања у медијима и на другим Фестивалима.

Конкурс је отворен од 15.01. до 25.03.2014. године.

Радове слати поштом на адресу:

[hr2]

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Таковска бр. 8
са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва “Деца композитори”, најкасније до 25.03.2014. године.

[hr2]

Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона:

063/842-78-49
011/323-73-60
011/324-20-11

Fax: 011/324-23-14

Музички уредник Фестивала
Мирјана Миличић-Прокић

Директорка Дечјег културног центра Београд
Оливера Јежина

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *