ФЕДЕМУС 2021 – Конкурс за децу узраста од 7 до 15 година


 

КОНКУРС

XXVI РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2021

Покровитељи: Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије

 

 

За дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују деца узраста од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности.

Пропозиције:

 • На конкурсу могу да учествују ученици основних школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и асоцијација са територије Србије.
 • Пријављене композиције морају бити уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме уз обавезне потписе наставника музичке културе или особе која води музичку активност у другим дечјим институцијама односно асоцијацијама, уз оверу печатом и потписом директора (у три примерка).
 • Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или текстове својих вршњака.
 • Учесници конкурса прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни снимак на ЦДу.
 • Учесници конкурса могу посласи комплетан плеј бек студијски снимљен.
 • Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ наставника музичке културе.
 • Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД – у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута
 • Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
 • Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, настале у 2020-2021. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
 • Секециона комисија од приспелих композиција на конкурс врши избор до 10 вокалних, 12 инструменталних и 6 електронских које ће се изводити на завршном концерту.
 • Организатор обезбеђује матрице за композиције које нису снимљене у студију, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
 • Организатор ће уз помоћ регионалне селекционе стручне комисије жирирати композиције за завршне концерте и републичког жирија доделити награду за композицију (I, II и III место), награда за најбољи текст и интерпретацију..

Завршнице, концерти и промоције ће се одржавати током 2020 и 2021. године.

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија за извођење на завршном концерту, сними аудио и ЦД као и да уврсти у штампану збирку нота, право емитовања у медијима и на другим Фестивалима.

Конкурс је отворен од 15. 01. 2021. до 10. 03. 2021. године.

Радове слати поштом на адресу:

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Таковска бр. 8

са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва «Деца композитори» најкасније до 10. 03. 2021. године.

Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона 011 3242 011, музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић 063 8427 849

Директор Дечјег културног центра
Mр.Драган Марић

Календар такмичења Министарства просвете за 2021. годину (pdf document download).

Kalendar-takmičenja-i-smotri-2021

One thought on “ФЕДЕМУС 2021 – Конкурс за децу узраста од 7 до 15 година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
YouTube
Instagram