КОНКУРС «ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2023

 

Дечји културни центар Београд расписује конкурс од 15. јануара до 10. марта 2023 за 28. Републички фестивал Дечијег музичког стваралаштва „Деца композитори” Федемус 2023 .

Фестивал је прописан календаром смотри и такмичења за 2023 годину објављеном на сајту Министарства просвете.

Радове слати поштом на адресу Дечији културни центар Таковска бр.8 за ФЕДЕМУС 2023.

Музички уредник Фестивала МИРА ПРОКИЋ

 


 

XXVIII РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2023

Покровитељи:  Министарство  просвете науке и технолошког развоја  Републике Србије и Министарство културе и информисања  Републике Србије

За дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују  деца узраста од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности .

Пропозиције:

 • На конкурсу могу да учествују ученици основних школа,нижих музичких школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и  асоцијација са територије Србије.
 • Пријављене композиције морају бити послате поштом уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме уз обавезне потписе наставника музичке  културе или особе која води музичку активност у другим дечјим институцијама односно асоцијацијама, уз оверу печатом и потписом директора (у три примерка).
 • Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или текстове својих вршњака.
 • Учесници конкурса  прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни  снимак на ЦДу поштом.
 • Учесници конкурса могу послати  комплетан плеј бек студијски снимљен.
 • Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ наставника музичке културе или  снимљена и сами изводе своје композиције
 • Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД – у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута
 • Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
 • Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, настале у 2022-2023. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
 • Секециона комисија  од приспелих композиција на конкурс врши избор до 10 вокалних, 15 инструменталних и 6 електронских које ће се изводити на завршном концерту.
 • Организатор обезбеђује матрице за композиције које нису снимљене у студију, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити  на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
 • Организатор ће уз помоћ стручне комисије жирирати композиције за завршни концерт и  доделити награду за композицију (I, II и III место), награда за најбољи текст и интерпретацију..

Завршнице, концерти и промоције  ће се одржавати током 2023. године.

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија  за извођење на завршном концерту, сними аудио и ЦД  као и да уврсти у штампану збирку нота,  право  емитовања у медијима и на  другим Фестивалима.

Конкурс је отворен од  15. 01. 2022. до 10. 03. 2023. године.

 

Радове слати поштом на адресу:

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД,Таковска бр. 8

са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва  «Деца композитори» најкасније до 10. 03. 2023. године.

Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона

музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић 063 8427 849

 

Директор Дечјег културног центра Проф. мр Драган Марић

 


 

 

—> преузми документ: КОНКУРС «ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2023

 

 

Posted in Обавештења, ФЕДЕМУС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *