Humanitarni koncerti Studenata FMU u DKC Beograd

Fakultet muzičke umtenosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa Dečjem kulturnom centru Beograda organizuje dva humanitarna koncerta za pomoć ugroženima u poplavama:

27. 5. u 20 časova – Muzička sreda sezona 3 – Koncert studenata klavira iz klase prof. Nenada Radića

Nastupaju: Katarina Milosavljević, Natalija Popović, Danijela Marčetić, Dalida Grmuša, Momčilo Radojević, Milan Radovanović, Jovana Jovanović, Katarina Anđelković.

Program: Bah, Skarlati, Betoven, Sopen, List, Suman, Brams, Rahmanjinov i Prokofjev.

28. 5. u 20 časova – Muzička sreda sezona 3 – Humanitarni koncert studenata klavira iz klase prof. Maje Rajković

Nastupaju: Danica Dujaković, Matija Jocić, Miloš Tošković, Andrej Cincarević, Teodora Jevtić, Jelena Davitković, Damjan Ilić, Mina Mijović.

Program: Bah, Hajdn, Betoven, Šopen, Šuman, Prokofjev.

Umesto ulaznica potrebno je doneti sredstva za ličnu higijenu, kao i druga neophodna sredstva za ugrožene.

Posted in Концертни програм, Саопштење за медије and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *