Конференција на тему: ПРИМЕНА АНИМАЦИЈЕ У ДЕЧИЈЕМ И ОМЛАДИНСКОМ СТВАРАЛАШТВУ

 

На конференцији је учествовао Студио са анимирани филм Дечјег културног центра Београд који води Марија Лазаревски, као и  представници школа и студија за анимацију, који анимацију примењују у раду са децом и младима кроз неформално образовање на територији Србије и Хрватске, стручњаци, који обучавају младе анимацији путем формалног образовања и остали филмски педагози који су својим знањем и искуством допринели квалитету методике.

Како би се упустили у стварање анимираног филма, млади морају одређену тему да сагледају из различитих аспеката и размишљају о њој у оквирима различитих средстава вербалне и невербалне комуникације: реч, звук, слика, покрет, радња; морају да се критички осврну на тему и издвоје значајне информације од мање значајних; затим да своја размишљања уобличе и изразе кроз више видова уметности: литературу, музику, глуму, цртање, сликање, осмишљавајући ове уметности у контексту дигиталних технологија. На крају свој рад млади треба да презентују и дистрибуирају на различите начине, од којих је назначајнија дистрибуција путем фестивала анимираног филма. Због разноврсних активности које обухвата, анимација се веома успешно може примењивати у групном раду у којем долазе до изражаја различити дарови сваког појединца.

Наведене карактеристике издвајају анимацију од осталих видова уметности и препоручују њену примену у дечијем и омладанском стваралаштву данашњице, као средство које доприноси развоју компетенција за 21. век: креативности, критичког мишљења, комуникације и сарадње. Примена анимације подстиче креативно стваралаштво у оквиру дигиталних технологија, што јој даје огроман значај, имајући у виду велику количину времена које млади проводе у дигиталном окружењу и многобројне проблеме које из тога произилазе. Из наведеног следи да је примена анимације у раду са децом и младима 21. века сјајан метод, чији потенцијал тек треба искористити.

Циљ конференције је: Сакупљање материјала потребног за израду Методике за виртуелну едукацију младих  за усвајање почетних знања и вештина потребних за израду анимираног филма.

Конференција је одржана у Сремским Карловцима. Координатор  пројекта АНИМИРАЈ СЕ је Злата Попов.

 

 

21 item(s) « of 2 »

 

 

Posted in Обавештења.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *