Konkurs za nagradu “Bogomil Karlavaris” produžen je do 31. marta!

Bogomil KarlavarisDečji kulturni centar Beograd (Umetnički savet galerije DKCB) i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu (Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja) raspisuju Konkurs za nagradu “Bogomil Karlavaris” koja se dodeljuje za istaknute rezultate i poseban doprinos u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i omladine.

Na konkursu mogu učestvovati zaposleni u: predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dečjim likovnim ateljeima, likovnim sekcijama u okviru svih vaspitno-obrazovnih institucija koje se bave obrazovanjem dece i mladih uzrasta od 3 do 19 godina, dečjim kulturnim centrima, muzejima i sličnim ustanovama i asocijacijama koje u svom programu imaju aktivnosti vezane za likovno obrazovanje i vaspitanje. Institucije, aktivi ili grupe predlažu jednog ili više kandidata.

Napomena: Komisija za dodelu nagrade Bogomil Karlavaris zadržava pravo da ne dodeli ni jednu nagradu, ako niko od kandidata na konkursu ne ispuni uslove propisane Pravilnikom.

Učesnici konkursa treba da pošalju u elektronskoj formi (CD ili DVD formatu) portfolio koji predstavlja rad kandidata u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih. Portfolio sadrži sledeće podatke:

  • fotografisani ili skenirani likovni radovi dece i mladih;
  • diplome, priznanja i nagrade kandidata u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja, kao i rezultati likovnih konkursa za decu i mlade (fotokopije dokumenata u prilogu);
  • prijavni formular broj 1;
  • radna biografija sa prikazom umetničkog, stručno/umetničkog i naučnog rada u oblasti umetnosti i likovnog vaspitanja i obrazovanja (formular broj 2).

Stručna komisija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu koju čini 7 profesora Fakulteta imenovaće jednog dobitnika nagrade za svaku od tri kategorije koji na dan otvaranja izložbe Mudrost čula – dečje likvno stvaralaštvo, dobija specijalnu statuetu i diplomu, kao i mogućnost da sa produktima dečjeg stvaralaštva učestvuje na izložbi “Mudrost čula – dečje likovno stvaralaštvo” u Galeriji Dečjeg kulturnog centra Beograd u maju 2014. godine.

Kategorije nagrada za koje se konkuriše:

  1. vaspitač/stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
  2. nastavnik razredne nastave/učitelj
  3. nastavnik predmetne nastave/likovni pedagog

Nagradu Bogomil Karlavaris dodeljuje Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu.

Stručna komisija FLU će od ostalih pristiglih prijava na konkurs odabrati kolekcije radova i dodeliti Diplome za osvojeno 1., 2. i 3. mesto za kolekcije radova dece i mladih, koje će dobiti pravo učešća na izložbi Mudrost čula – dečje likvno stvaralaštvo u maju 2014. godine.

Diplome za kolekcije radova dece i mladih dodeljuje Dečji kulturni centar Beograd.

Radove poslati na adresu Dečjeg kulturnog centra Beograd do 31. marta 2014. godine:

Konkurs za nagradu Bogomil Karlavaris
Za: Lidiju Seničar, urednika Galerije
Dečji kulturni centar Beograd
Takovska 8
11000 Beograd

Dodatne informacije:
dr Sanja Filipović, docent FLU
kontakt: 064/432-58-89
argus4@open.telekom.rs

Lidija Seničar, urednik Galerije DKCB
Kontakt: 060/167-33-45
lidija.senicar@dkcb.rs

Formulari za prijavljivanje

>> Konkurs za nagradu Bogomil Karlavaris 2014 (.doc)

.

Posted in Галеријски програм, Саопштење за медије and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *