Categories: Javne nabavke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku
usluga hotela sa 3 zvezdice
u periodu 01. – 06.10. 2014.god
u otvorenom postupku

Rok za dostavljanje ponude je do 01.08.2014. godine, do 10:00 časova.

Ponude dostaviti na adresu: Dečji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd.

Javno otvaranje ponude obaviće se 01.08.2014. godine, u 10:30 časova, u prostorijama Dečjeg kulturnog centra Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na donji link:

>>  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – HOTEL REV

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Top