Predavanje “O starini srpskog jezika po Pavlu Solariću”

U okviru manifestacije “Dani evropske baštine” 25. oktobra 2014. godine, u Biblioteci Dečjeg kulturnog centra Beograd održano je predavanje pod nazivom “OTKRIVANJE JEZIČKOG BLAGA – O starini srpskog jezika po Pavlu Solariću”.

dani-evropske-bastine-1

Radovan Damjanović, istoričar, upoznao je posetioce sa društveno istorijskim prilikama koje su obeležile vreme od pre dvesta godina, period u kome se rađala moderna srpska država, kada je savremenik Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, Pavle Solarić, po obrazovanju filozof i pravnik, a po interesovanju lingvista, prevodilac i pesnik, izučavao srpski jezik.

Učenici su ovom prilikom saznali da je knjiga neobične sadržajne kompozicije, napisana na sloveno-srpskom jeziku, “Rimljani Slovenstvujući” nastala kao posledica poznanstva i druženja Solarića sa engleskim lordom Frederikom Nortom, grofom od Gilforda, bivšim guvernerom Cejlona, a tada ministrom prosvete Jonskih ostrva.

Posted in Културно-образовни програм and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *