Продужен рок за приспеће радова на Међународни конкурс СТРИП КАИШ

 

Рок за приспеће радова на Међународни конкурс СТРИП КАИШ продужен је до 1. децембра 2023. године

The deadline for the international competition comic strip 2023 was extended until the beginning of Decembre 2023.

 

 

Стрип каиш је најједноставнија – линеарна форма стрипа која се састоји од три или више кадрова у низу. У пар кадрова потребно је испричати неку занимљиву причу која садржи аутентичан сценарио, хумор и цртеж. Речи су често неизбежне, али врло су занимљиви и невербани срип- каишеви који су универазлно разумљииви.

 

Comic strip is the simplest, linear form of a comic containing three or more frames in a single line. Within these few frames the author should tell an interesting story with an authentic script, humor and drawing. Words are often unavoidable, but universaly understandable non-verbal comic strips are also very interesting.

 

—> СТРИП КАИШ 2023 ПОЗИВНО ПИСМО

—> Letter of Invitation – COMIC-STRIP 2023

 

 

Posted in Обавештења, СТРИП КАИШ, ФЕСТИВАЛ ДЕВЕТЕ УМЕТНОСТИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *