Rezultati konkursa za nagradu Bogomil Karlavaris

Sa velikim zadovoljstvom Vas izveštavamo o rezultatima Konkursa za nagradu Bogomil Karlavris koja se dodeljuje za istaknute rezultate i poseban doprinos u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i omladine, koga su raspisali Dečji kulturni centar Beograd (Umetnički savet galerije DKCB) i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu (Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja).

Na konkursu su učestvovali zaposleni u: predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dečjim likovnim ateljeima, likovnim sekcijama u okviru svih vaspitno-obrazovnih institucija koje se bave obrazovanjem dece i mladih uzrasta od 3 do 19 godina,  dečjim kulturnim centrima, muzejima i sličnim ustanovama i asocijacijama koje u svom programu imaju aktivnosti vezane za likovno obrazovanje i vaspitanje.

Učesnici konkursa su poslali u elektronskoj formi (CD ili DVD formatu) portfolio koji predstavlja njihov rad u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih.

Na adresu Dečjeg kulturnog centra Beograd stigle su prijave sledećih kandidata:

20150127MudrostCula i Nagrada Bogomil Karlavaris

 

Stručna komisija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu koju čini 7 profesora Fakulteta (dr Sanja Filipović, FLU, dr Bojana Škorc, FLU, dr Aleksandra Joksimović, FLU; mr Slobodan Roksandić FLU;  mr Vesna Knežević, FLU, mr Branka Kuzmanović FPU, mr Vladimir Milanović, FPU)  imenovala je jednog dobitnika nagrade, koji će na dan otvaranja izložbe Mudrost čula – dečje likvno stvaralaštvo, dobiti specijalnu statuetu i diplomu, kao i mogućnost da sa produktima dečjeg stvaralaštva izlaže u Galeriji Dečjeg kulturnog centra Beograd tokom 2015. godine.

Stručna komisija je pregledala prispele prijave i jednoglasno odabrala jedinstvenog dobitnika nagrade – mr Nevenu Popović.

Čestitamo nagrađenoj i zahvaljujemo se svim kolegama koji su učestvovali na konkursu, uz pohvalu i podršku za rad i doprinos u oblasti dečjeg likovnog stvaralaštva. Ističemo da su svi kandidati postigli u određenoj meri rezultate koji su značajni za ovu oblast, ali da je nagrađen onaj koji se izdvojio posebnim pristupom u negovanju dečejeg stvaralaštva koje se ogleda u inovativnosti i metodama rada, rasponu vaspitnoobrazovnog delovanja i aktiviteta u širem društvenom kontekstu, kao i dugogodišnjim kontinuitetom rada i rezultata u ovoj oblasti.

Posted in Галеријски програм and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *