Табеларни приказ и резултати жирирања ФЕДЕМУС 2024

 

ФЕДЕМУС 2024 РЕЗУЛТАТИ

Бр Назив композиције и жанр Име и презиме ученика, разред и број учесника Школа, место и округ Место и
Бодови
1 Инструментална композиција за клавир
,,Весела дечија граја”
Компоновао Андрија Поповић 5.раз.
Број учесника 1
ОШ,,Анита Богићевић”,Лозница
 Ментор,професор,
Зорица Вранковић
III 78
2 Инструменталана композиција за клавир
,,Брза нота”
Компоновала,Даница Павићевић,6.разред
Број учесника 1
ОШ,,Ђорђе Крстић”,Београд
 Ментор професор,
Александра Павићевић
II 85
3 Инструментална композиција за оркестар
,,Школске чаролије”
Компоновали за мешовити оркестар,Гитаре,Ена Бојиновић,8.раз.Мина Стојанов,8.раз,Милица Тасић,7.раз.Лена Живанов,6.раз.
Флаута,ЕмилијаБожанић,8.разВиолинаЈована Вучковић,5р.
Клавир,Нина Лауш,6.раз.
Ритмички инструменти,
Сара Тодоров, Милица Милојковић и Ана Тодоровић 8 раз.
Број учесника 10
ОШ,,Олга Петров Радишић” ”Вршац

Ментор,
проф.Биљана Петровић

I 90
4 Инструментална композиција за гитару
,,Бели рис”
Компоновала Милица Тасић,7.раз.
Број учесника 1
ОШ,,Олга Петров Радишић”,Вршац
Ментор,професор
Биљана Петровић
II 85
5 Инструменталана композиција за гитару  ,,Кобра” Компоновала,Милица Тасић,.разред
Број учесника 1
ОШ,,Олга Петров Радишић”,Вршац
Ментор,професор,
Биљана Петровић
III 78
6 Инструментална композиција за флауту и клавир
,,Мирис ђурђевка”
Компоновали,
Дамјан и Ђурђа Дмитровић,6 раз.
Број учесника 2
ОШ,,Попински Борци”
Врњачака Бања
Ментор,професор
 Катарина Бајић     Аксентијевић
I 90
 
7
Инструменталана композиција за клавир
,,Шта се овде дешава”
Компоновао и свира
Павле Ћоровић,8 год.
Број учесника 1
МШ,,Ватрослав Лисински”
Београд
Ментор, професор
Соња Нешић
II 89
8 Вокална компотиција
,,Оловка и гумица”
Текст имузика,
АндрејМиковић Пајоше,7.раз и Игњат Обрадовић,8.раз
Број учесника 2
и вокална група 8 чланова
ОШ,,Бранко Радичевић”,Вранеши и ,,Димитрије Туцовић” Краљево
Ментор ,професор
Ивана Обрадовић
I 95
9  
Вокална композиција
,,Бродолом’
Музика и текст, Ена Бојиновић,8.разред
Број учесника 1
ОШ,,Олга Петров Радишић”,Вршац, Ментор,професор
Биљана Петровић
II 85
 10 Електронска компјутерска композиција
,,Summer party”
Компоновао,Вања Марсенић,5.разред
Број учесника 1
ОШ,,Вук Караџић”
Ресавица
Ментор,професор
Драгана Лукић
11 Вокална композиција
,,Мој живот”
Компоновали
Доминик Носал 7.раз и Ивана Носал ,5.разред
Број учесника 2
ОШ,,Јан Колар”,Селенча
Ментор,професор др Јурај Суђи
I 95
12 Вокална композиција
,,Љубавна”
 
Музика Текст и пева Хелена   Бјелогрлић 7.разред  и Василије Петровић,8.разред
Број учесника 2
ОШ,,Небојша Јерковић”,
Бујановци
Ментори ,професори Бојана Маховац и Мирко Лукић
13 Инструментална композиција за клавир,,Тајна” Компоновала
Ема  Митровић,5.разред
Број учесника 1
М Ш ,,,Јосиф Маринковић”,
Зрењанин
Ментор професорДрагана Дамјан
I 95
14. Вокална композиција
,,Све је лако кад си млад”
Музика, текст и певају,Теодора Гавриловић,Уна Кончар и Урош Јовановић,7.раз.и вокалана група ОШ,,Владислав Рибникар”,Београд
Бр.учесника 10
ОШ.,,Милан Илић Чича”,Аранђеловац
Ментор,Професор
Милош Петровић
I 90
15 Инструментална композиција за клавир
,,Плес лептира”
Компоновао и свира
Милутин Душановић 6.разред
Број учесника 1
ОШ,,Бата Булић”,
Петровац на Млави
Ментор,Професор
Раница Милојковић
,
II 85
16. Инстриментална композиција за
Клавир
,,Минијатура”
Компоновала и свира
Мила Гомилановић 6.разред
Број извођача 1
ОШ,,Бата Булић’,
Петровац на Млави”
Ментор,Професор
Јелена Прокић’
II 80
17 Вокална композиција

 ,Мене прати музика’’

Музика ,текст и

пева,Катарина Прокић,3.разред

Дуња Бебић и Тара  Стаменковић и вокална група бр.учес.12

ОШ,,Јован Јовановић Змај”,Панчево

Ментор Јована Обрадовић и Снежана Деспотовић

Учитељица Тамара Киш

I 96
18 Инструментална

композиција

,,Магични облаци”

КомпоновалаВасилија Бачкоња,2.разред

Бриј извођача 1

ОМШ,,Владимир Ђорђевић”

Београд

Ментор,професор

Марија Калинић

19 Инструментална композиција за клавир

,,,,Валцер c moll”

Компоновао

Марко Живковић,5.разред

Број учесника 1

    МШ,,Исидор Бајић”Нови Сад           Ментори,

Проф.клавира,

 мр Милена Апић и профсор компоновања

Милица Кеча

I 100
20 Вокална композиција

,,Пиано и форте”

Музика и текст

Милица Јоксимовић,7.разред

Број учесника 1

ОШ,,Иво Лола Рибар”,Скобаљ

Ментор,професор Марија Филиповић

II 87
21 Електронска компјутерска композиција

,,Плес под месечином”

Компоновала        Јована Илић,6.разред

Балетск пратња 10 извођача

ОШ,,Петар Кочић”,

Темерин

Ментор,

проф.Сандра Тот

II 82
22 Инструментална композиција за клавир

,,Mystico”

 Компоновао Вукашин Ковачевић,6.разред

Број извођача 1

  

ОШ,,Јован Стерије Поповић”,Вршац

Ментир,Професор

Теодора Нађ

II 87
23 Електронска компјутерска композиција

,,One day life-buterflay

Компоновао Вукашин

Ковачевић,6.разред

Балетска пратња 7 извођача

ОШ,,Јован Стерија Поповић”,Вршац

Ментор,професор

Теодора Нађ

III 75
24 Инсрументална композиција за клавир Компоновао Павле Тадић,5 разред

Број учесника 1

ОМШ,,Јосип Славенски”

Београд,Ментор,

Профсор Нина Палинкаш

25 Инструментална композиција за клавир

,,Дан -ноћ”

Компоновао и свира

Тодор Милосављевић,8.

Број учесника 1

ОШ,,Вера Радосављевић,

Неготин

Ментор,професор

Бојан Милосављевић

I 94
26 Вокална композиција

,,Моја природа”

Компоновака музику и текст Сара Панић

Број учесника 1 и балетска пратња

ОШ,,Влада Аксентијевић”,Београд

Ментор,Снежана Деспотовић

I 96
27 Вокална композиција

,,,,Летњи сан”

Компоновала је музику и текст Луција Пат,7.разред

Број извођача 1

    ОШ,,Војвода Радомир Путник”,Београд

Ментор,Професор,

Лепа  Петковић       

I 98
28 Вокална композиција

,,Љубав је  ту да победи”

Компоновле музику и текст,Лана Гвозденовић и Вера Ђорђевић ,6.разред

Број извођача 2

ОШ,,Свети Сава”,

Врчин

Ментор,Професор

Мила  Ђачић

II 86
29 Инструменталана композиција за флауту

,,У мојим сновима”

Компоновала и свира

Љубица Фаркаш

Број извоћача 1

ОШ,,Свети Сава”,Врчин

Ментор,Птофесор,

Мила Ђачић

II 87
30 Инструментална композиција за окарину

,,Пролећна пeсма”

Компоновао и свира

Небојша Николић,6.разред

Број учесника 1

ОШ,,Светозар Тоза Марковић”Нови Сад

Ментор,професор

Милан Добановачки

31 Инструментална композиција за виолину

,,Сезона године”

Компоновала и свира Јована Ана Малетић,6.разред ОШ,,Светозар Тоза Марковић”,Нови Сад

Ментор,Професор, Милан Добановачки

III 71
32 Инструментална композиција за харфу

,,Вилинска игра”

Компоновала и свира

Марина Кнежевић,5.разред

Број учесника1

ОШ,,Светозар Тоза Марковић”

Ментор,Професор

Милан Добановачки

II 85
33 Вокална композиција

,,Љубави и емпатио”

КомпонаовалаМилица Мићуновић,7.разред

Број учесника 1

ОШ,,Светозар Тоза Марковић”,Нови Сад

Ментор Професор

Милан Добановачки

II 86
34 Инструментална композција за виолончело

,,Радоаст пролећу”

Компоновао,Вукашин Обрадовић,8.разтред

Број учесника1

ОШ,,Светозар Тоза Марковић”,Нови Сад

Ментор,Професор,

Милан Добановачки

III 73
35   Инструментална књига за флауту

Цвркут птица”

  Компоновала и свира Нера Живковић,6.разред

Број извођача 1

ОШ,,Светозар  Тоза Марковић”Новии Сад

Ментор,Професор,Милан Добановачки

III 72
36 Вокалана композција

,,Моје детињство”

Текст у музика и пева

Зоја Ђурић, 7.  разред  и вокалана група ОШ,,Иво Андрић”

Број учесника 10

ОШ,Савремена основна  школа

Ментор,Снежана Деспотовић           

I 93
37 Инструментална композиција

за флауту

,,Пут малом спором кочијом”

Компоновала и свира

Соња Деспотов,5,разред

Број учесника 1

ОШ,,Светпзар Тоза Јовановић”Нови Сад

Ментор,Професор,

Милан Добановачки

III 74
41 Инструментална композиција за хармонику

,,Игра ватре”

Компоновала

Марина Кларић,5.разред

Број учесника 1

ОШ,,Светозар Тоза Јовановић”,Нови Сад”

Ментор,Професор,

Милан Добановачки

42 Инструментална композиција за клавир

,,The bottomless sea”

Компоновала и свира

Елизабета Розова,6.разред

Број учесника 1

ОШ,,Славко Родић”Лазарево

Ментор,Професор

Сања Колић

II 83
43 Инструментална композиција

,,Sumer”

 Компоновао и свира

Џанг Џенг,5.разтед

Број учесника 1

ОШ,,Јелица Миловановић”,Сопот

Ментор,Професор

Анжела Недељковић

 I 100
44 Инструментална композиција за клавир

,,Christmans tree”

Компоновала и свира

Чарна Јаничић,7 година

Број учесника1

     

ОМШ,,Војислав Вучковић”Београд

Ментор,Професор,

Александра Раденовић

I 95
45 Инструментална композиција

За металофон

,,Ламида”

Компоновала и свира

Маја Мијатовић,8.разред

Број учесника 1

ОШ,,Петар Кочић”

Банатски Деспотовац

Ментор,Професор

Сања Којић

I 90
46 Електронска

Компјутерска композиција  Syla

 Компоновале

Јована и Марија Шћекић

ОШ,,Стеван Немања”,

Стењевац

Ментор,Професор

Драгана Лукић

I 92
47 Вокална композиција

,,Дошло је време”

Компоновала

Петра Блажевски

Број учесника 1

МШ,,Ка мертон

Ментори

Марина Камертон и Јована Вукосављевић

II 84
48 Електронска компјутерска композиција

,,The sound of the game”

Компоновао

Тодор Стевановић,5.разред

Број извођача 1

ОШ,,Вук Караџић”,

Ресавица

Ментор,Професор

Драгана Лукић

   
49 Вокалана композиција

,,Где је граница”

Компоновали

Музику и текст

Ива Ичин и Ема Бајго,5.разред

Број учесника 2

ОШ,,Никила Тесла”,

Нови Сад

Ментор Александра Авемарија

I 90
50 Електронска компјутерска композиција

,,Flesh”

Компоновао

Лукић Алекса,8.разред

Бој учесника 1

ОШ,,Ђура Јакшић”

Деспотовац,

Ментор Професор

Драгана Ликић

             
51 Инструментална композиција

,,Ехо”

Компоновала

Мила Етеровић,5.разред

Број учесника 1

ОШ,,Петар Петровић Његош”,Београд

Ментор,Професор

Нина Палинкаш

52 Вокална композиција

,,Желим да знам”

Компоновала

Тара Велимировић

Број учесника 1

ОШ,,”

Ваљево

Нису испоштоване пропозиције

53 Инструментална композиција

,,Божићно јутро”

Компоновала и свира

Љубица Марјановић,6.разред

ОШ,,Светозар Марковић”,Крагујевац
54 Инструментална комп.за флауту

,,Шумски плес”

Компононовала,

Валентина Сарка,6,разред

ОШ,,Јован Поповић”

С.Митровица,Ментор

 Проф.Мирјана Петровић

III 70
54 Инструментална композиција за виолину

,,Последње поглавље”

Компоновала,Катарина Дражић,8.разред

Број учесника 1

ОШ,,Јован Поповић”,

Сремска Митровица

Ментор,Мирјана Петровић

III 75
55 Вокална композиција

,,Искористи сваки трен”

Компоновале музику и текст Дуња Бебић,8.разред и Тара Стаменковић,7.разред ОШ,,Иво Андрић”,Београд

Ментор ,професор Јована Обрадовић

I 95
56 Електронска компјитерска композиција

,,Spring”

Компоновала Шћекић Марија

Број учесника 1

ОШ,,Стеван Немања”

Стењевац

Ментор,Професор

Драгана Лукић

III 72
57  Вокална композиција

,,,,Сан”

Компоновале музику и текст Злата Матејић  и Марта Хатлак,6.разред

Број извожача 2 и вокална група 8 извођача

ОШ,,Иво Андрић”,

Београд

Ментор ,Професор,

Јована Обрадовић

I 93
58 Вокална композиција

,,Где је гарница”

Компоновае музику и текст ,Ива Ичин и          Ена Бајго ,5.разред

Број учесника 2

ОП,,Никола Тесла”,Нови Сад”

Ментор,Професор,

Александра  Авемарија

I 90
59 Вокална компзиција

,,Чудесан сан”Дует

Компоновао музику и текст

Певе и Славиша Матић,6.разред

Васлије Вујић,6.разред

Број учесника 2

ОШ,,Јован Цвијић”,

Смедерево

Ментор,Професор, Ирина Николић

II 84
60 Вокална композиција ,,Пред иконом Светог Саве” Компоновала музику и текст

Мила Кнежевић,5.разред

Број учесника1

ОШ,,Светозар Марковић Тоза”Нови Сад

Ментор

Професор Нада Јездимировић

61 Инсртументална композиција за клавир

,,Игра деце”

Компоновао Филип Обреновић,5.разред

Број учесника 1

ОШ,,Светозар Марковић Тоза”Нови Сад

Ментор ,Професор

Нада  Јездимировић

62 Инструментална комп.

За гитару

,,Било је то давно кад смо били мали”

Компоновао Стефан Стојановић,5.разред

Број учесника 1

ОШ,,Светозар Марковић Тоза”Нови Сад

Ментор,Професор

Нада  Јездимировић

63 Електронска компјутерска композиција

,,Слике на зиду”

Компоновао Вања Весић,5.разред

Број ичесника 1

ОШ,,Мирослав Антић”,

Футог

Ментор и професор

Драгана Марјановић

64 Вокална композиција

,,Hope”

Компоновала

Музику и текст на енглеском

Милица Миловановић,5.рсзред

Број учесника 1

Компоновала

Музику и текст на енглеском

Милица Миловановић,5.рсзред

Број учесника 1

65 Вокална Композиција

,,Детињство”

Текст,Марина Ћалић,5 раз.

и музика Јелена Јовичић

5.разред

Број извођача 2

ОШ,,Мирослав Антић”

Футог

Ментор,Професор

Драгана Марјановић

I 94
66 Инструментална композиција за клавир

,,Зимска чаролија”

Компоновала.Сара Павловић,Ниш

Број извођача 1

МШ,,Ниш”

Ментор.

Професор,Мирјана Митровић Степановић

I 95
67 Инструментална композиција за гитару

,,Sećenje na Goldy”

Инструментална композиција за гитару

,Сергеј Пејић” 5. разред

ОШ,,Вожд Карађорђе”

Ниш

Ментор ,Професор Црнатовић Драгана

I 90
Posted in Конкурси, Обавештења, ФЕДЕМУС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *