U sredu, 19. marta 2014. u 14 časova, u Maloj sali DKCB održana je tribina “Princip predostrožnosti u novim telekomunikacionim tehnologijama” u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada – Katedrom za teorijsku elektrotehniku i “Foti d.o.o.” – Privrednim društvom za upravljanje rizicima od elektromagnetskih polja.

Pred brojnim srednjoškolcima IX i XII gimnazije, Srednje stručne PTT i DRVOART škole i studentima Rudarsko-geološkog fakulteta predavači, prof. dr Neda Pekarić Nađ i dr Aleksandar Fotev izneli su najnovije rezultate istraživanja iz oblasti teorijske elektrotehnike, prikazali njihovu primenu u novim tenologijama i skrenuli pažnju na standarde koje Svetska zdravstvena organizacija preporučuje u primeni principa predostrožnosti u zaštiti zdravlja stanovništva od izlaganja elektromagnetskim poljima. Posle predavanja razvila se diskusija o merama koje svako od korisnika novih telekomunikacionih tehnologija treba i može da preduzima kako bi sačuvao sebe i svoju okolinu.

Gost-govornik iz Ljubljane preko video-linka bio dr Martin Premk. Prof. dr Lazar Kričak sa Rudarsko-geološkog fakulteta je procenio da su ovakve teme izuzetno značajne za mlade i preporučio da se predavanje ponovi pred većim brojem učenika i studenata, što je naišlo na odobravanje predavača i publike.


There are no images in this gallery.

0 item(s)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

Top