Utisak o gostovanju tribinskog programa u Šapcu

Pozitivna delovanja na sceni Kulturnog centra u Šapcu

Interaktivnu tribinu za srednjoškolce “Ratovi u bivšoj Jugoslaviji”, održanu 20. marta u sali “Kulturnog centra” posetili smo moji studenti i ja, jer je nagovešteno da će se tribina bazirati na interakciji sa publikom. Radioničarski metod se podrazumevao i mogao je poslužiti studentima kao spontani uvid u holistički pristup teškim temama.

Pokazalo se da istorija, kada je nadahnuta i kada joj se prilazi razložno i odgovorno, ume da bude zanimljiva, privlačna, opipljiva, bliska iskustvu, a tada i učiteljica iznad svega.

Kao lingvista mogu pohvaliti jezik medijatora, Dalibora Stojanovića i mr Ivane Teodorović, i gostiju, istoričara Vladimira Dulovića i doktoranta političkih nauka Marka Miloševića. Odlike dobrog govora najčešće izostaju u medijskom, naročito beogradskom stilu pa je prirodan živ govor postao pravi raritet.

Predlažem ovakav interdisciplinarni pristup pomenutoj temi (i drugim temama) i dalje u timskoj proširenoj formi, uz dodatak starijih ciljnih grupa. Moji studenti i ja želimo da se ovakva dešavanja ponove u našem gradu, pod uslovom da ostanu sveža i razložna, kakva su bila ovoga puta.

Anđelka Lazić
dr lingvističkih nauka
prof. strukovnih studija
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Šapcu

Posted in Интерактивне трибине and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *