Забавиште

У Креативном забавишту Дечјег културног центра Београд, радећи са децом организованим по малим групама, негује се индивидуалан приступ сваком детету, у циљу развијања креативних дечјих потенцијала.

>> КРЕАТИВНО ЗАБАВИШТE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
YouTube
Instagram