Едукативно

 

Издавач: Дечји културни центар Београд
За издавача: проф. мр Драган Марић, директор
Приређивачи: Гордана Малетић, Дејан Алексић
Уреднице издања: Снежана Станковић, Др Ивана Теодоровић Стојановић
Ликовно-графичка обрада: Зорица Милошевић, Илија Милошевић
Лектура и коректура: ДКЦБ
Штампа: Data Copy
Тираж: 1000
Београд, јануар, 2023.
www.dkcb.rs

 

 

pravo-dece-i-mladih-na-kulturuИздавач: Дечји културни центар Београд, Таковска 8
За издавача: проф. мр Драган Марић
Уредник издања: др Ивана Теодоровић Стојановић
Илустрација и графичко обликовање: Марија Милановић Лазаревски
Фотографија:  Стеван Нешковић
Штампа: Data Copy
Тираж: 500 комада, Београд 2020

 

 

Издавач: Дечји културни центар Београд
За издавача: проф. Мр Драган Марић, директор
Уредник издања: проф. Мр Драган Марић, директор
Ликовно-графичка обрада: Зорица Милошевић, Илија Милошевић
Штампа: „Политика АД”
Тираж: 1000
Београд, април 2017.