Спорт

Култура подразумева не само однос према уметности, већ и према свом здрављу. Јачајући на физичком плану, јача се и на емотивном и менталном, подстичући тако концентрацију, продуктивност, способност учења и памћења и свакако креативност. Негујући спортски дух и активности позитивно се утиче на развој детета.

>> СПОРТ ЗА НАЈМЛАЂЕ “СПОРТИЋ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *