ФЕДЕМУС 2022 – Конкурс за децу узраста од 7 до 15 година

КОНКУРС

XXVII РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2022

Покровитељи:  Министарство  просвете науке и технолошког развоја  Републике Србије и Министарство културе и информисања  Републике Србије

За дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују  деца узраста од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности .

Пропозиције:

 • На конкурсу могу да учествују ученици основних школа,нижих музичких школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и  асоцијација са територије Србије.
 • Пријављене композиције морају бити послате поштом уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме уз обавезне потписе наставника музичке  културе или особе која води музичку активност у другим дечјим институцијама односно асоцијацијама, уз оверу печатом и потписом директора (у три примерка).
 • Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или текстове својих вршњака.
 • Учесници конкурса  прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни  снимак на ЦДу поштом.
 • Учесници конкурса могу послати  комплетан плеј бек студијски снимљен.
 • Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ наставника музичке културе или  снимљена и сами изводе своје композиције
 • Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД – у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута
 • Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
 • Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, настале у 2021-2022. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
 • Секециона комисија  од приспелих композиција на конкурс врши избор до 10 вокалних, 15 инструменталних и 6 електронских које ће се изводити на завршном концерту.
 • Организатор обезбеђује матрице за композиције које нису снимљене у студију, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити  на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
 • Организатор ће уз помоћ регионалне селекционе стручне комисије жирирати композиције за завршне концерте и републичког  жирија доделити награду за композицију (I, II и III место), награда за најбољи текст и интерпретацију..

Завршнице, концерти и промоције  ће се одржавати током 2022. године.

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија  за извођење на завршном концерту, сними аудио и ЦД  као и да уврсти у штампану збирку нота,  право  емитовања у медијима и на  другим Фестивалима.

Конкурс је отворен од  15. 01. 2021. до 10. 03. 2022. године.

Радове слати поштом на адресу:

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД,Таковска бр. 8

са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва  «Деца композитори» најкасније до 10. 03. 2022. године.

Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона

музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић 063 8427 849

 

                                                            Mр.Драган Марић

 Директор Дечјег културног центра