СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕСНИКА XXIV МЕЂУНАРОДНОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА РАДОСТ ЕВРОПЕ 2022.

 

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕСНИКА XXIV МЕЂУНАРОДНОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА РАДОСТ ЕВРОПЕ 2022.

Са великим задовољством Вас обавештавамо да је Стручни жири (Драган Јајић, академски графичар, ликовни педагог и стручни сарадник за ликовно васпитање у ПУ Радосно детињство, Нови Сад, др ум. Невена Поповић, доцент на Факултету уметности Звечан – Косовска Митровица Универзитета у Приштини, Зоран Станаревић, ликовни педагог у основној школи „Јефимија” у Обреновцу) прегледао све пристигле радове на XXIV Међународни ликовни конкурс „Радост Европе 2022“ и доделио дипломе и награде у пет старосних категорија.

 

SPISAK NAGRAĐENIH UČESNIKA XXIV MEĐUNARODNOG LIKOVNOG KONKURSA RADOST EVROPE 2022.

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Stručni žiri (Dragan Jajić, akademski grafičar, likovni pedagog i stručni saradnik za likovno vaspitanje u PU Radosno detinjstvo, Novi Sad, dr um. Nevena Popović, docent na Fakultetu umetnosti Zvečan – Kosovska Mitrovica Univerziteta u Prištini, Zoran Stanarević, likovni pedagog u osnovnoj školi „Jefimija” u Obrenovcu) pregledao sve pristigle radove na XXIV Međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope 2022“ i dodelio diplome i nagrade u pet starosnih kategorija.

 

THE LIST OF AWARDED PARTICIPANTS OF THE XXIV INTERNATIONAL ART COMPETITION THE JOY OF EUROPE 2022.

With great pleasure we are informing you that the following expert jury (Dragan Jajić, academic graphic artist, art teacher and expert assistant for art education at the “Radosno Detinjstvo” preschool institution in Novi Sad, Nevena Popović, M.A., Assistant Professor at the Faculty of Arts Zvečan – Kosovska Mitrovica, University of Priština; and Zoran Stanarević, elementary School Art Teacher, “Jefimija” Primary School, Obrenovac) reviewed all of the entries at the XXIV International Drawing and painting Competition “Joy of Europe 2022” and awarded diplomas and prizes in five age categories.

 


–> преузми списак / download the list

 

 

 

Posted in Обавештења, Радост Европе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *