SVETSKI DAN AUTIZMA

Pozivamo Vas da svi zajedno obeležimo

 SVETSKI DAN AUTIZMA

2. april u 12.30 časova

Mala sala Dečjeg kulturnog centra Beograd

 

Predavači su :

 

  1. Dr Milica Vuković, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd
  2. Vesna Srdanović Halilović, psiholog, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd
  3. Stojan Pažin, defektolog, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd
  4. Marija Ljubisavljević, medicinska sestra, opšti smer, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd

 

Teme:

  • min Šta je autizam i kako nastaje (uzroci, učestalost javljanja i dijagnoza)?

Ko su osobe sa autizmom?

Terapijski postupci

Dr Milica Vuković

10-15 min        Tretman osoba sa autizmom

Stojan Pažin, defektolog

10-15 min        Ponašanje osoba sa autizmom

Vesna Srdanović Halilović, psiholog

10-15 min       Medicinska sestra u dnevnom boravku za osobe sa autizmom

Marija Ljubisavljević, medicinska sestra

 

Predavaenje je namenjeno srednjoškolcima i svim ostalima koji žele da saznaju nešto više o ovoj teškoj bolesti.

Molimo Vas  da vaš dolazak,, kao i broj đaka najavite na telefon ili mejl.

 

Sa poštovanjem:

psiholog Vesna Krnjaić Mitrović, 060 167 33 26, vesna@dkcb.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *