ФЕДЕХО 2022 – списак награђених

  1. Најбољи хор фестивала: Хор Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Врања, диригент: Александра Савић
  2. Најбољи диригент: диригент хора Основне музичке школе „Петар Коњовић“ из Београда – Милица Тишма
  3. Најбољи хор по оцени у публике: Хор Дечјег кулчтурног центра Београд
  4. Најбољи сценски наступ:

I награда: хор Основне музичке школе „Корнелије Станковић“ из Прокупља, диригент: Сања Стојковић Антовић

II награда: хор Основне школе „Милан Ракић“ Нови Београд, диригент: Марија Гаљевић

  1. Најбоље изведена задата композиција:

I награда за композицију Васкшњи јорговани: хор Основне музичке школе „Петар Коњовић“ из Београда, диригент: Милица Тишма

II награда за композицију Васкшњи јорговани: хор Основне школе „Милан Мијалковић“ из Јагодине, диригент: Ксенија Милошевић

  1. Најбоље изведена духовна композиција:

I награда за композицију Источниче живоносни, Маријо славна: Дечји камерни хор „Круна од нота“ из Обреновца, диригент Маја Обрадовић

II награда за композицију Богородице Дјево: Подмладак Панчевачког српског црквеног певачког друштва, диригент: Борјана Стражмештеров

  1. Најбоље изведена фолклорна композиција:

I награда за композицију Во наше село малово: хор Културно-уметничког друштва „Дурмитор“ из Куле, диригент: Софија Патковић

II награда за композицију Јана и турчин: хор Основне школе „Јајинци“ из Јајинаца, диригент: Радојка Игњатовић

III награда за композицију Сјајна месечина: хор „Ариа“ из Краљева, диригент: Драгана Милићевић

       8. Најбоље изведена дечја композиција:

I награда за композицију Деда: хор Музичке школе „Петар Коњовић“ из Бечеја, диригент: Сенка Јовановић

II награда за композицију Богат је ко Бога има: хор „Љиљани“ из Пожаревца, диригент: Љиљана Ракић

III награда за композицију Један стари мрав: дечији хор „Дар“ из Параћина, диригент: Маја Нешић

  1. Најбоље изведена популарна композиција:

I награда за композицију Замак на облаку: хор ДКЦБ, диригент: Невена Ивановић

II награда за композицију Однеси ме: Градски дечији хор Културног центра Зрењанина, диригент: Сенка Милисављевић

III награда за композицију Београде: Хор старијих разреда Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота, диригент: Анжела Недељковић

  1. Најбоље изведена уметничка композиција:

I награда за композицију Враголан: хор Основне музичке школе „Корнелије Станковић“ из Прокупља, диригент: Сања Стојковић Антовић

Posted in Обавештења.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *