КОНКУРС «ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2024

 

КОНКУРС
XXIX РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2024

 

Покровитељи: Министарство просвете и Министарство културе Републике Србије
За дечју композицију у области вокалног, инструменталног и вокално-инструменталног стваралаштва које компонују деца узраста од 7 до 15 година на часовима музичке културе или кроз слободне активности .

Пропозиције:
• На конкурсу могу да учествују ученици основних школа,нижих музичких школа, учесници музичких активности дечјих културних центара и сличних дечјих установа и асоцијација на територији Републике Србије.
• Пријављене композиције морају бити уредно написане, а уколико је у питању вокална композиција, потребно је приложити текст песме и нотни запис уз обавезне потписе наставника музичке културе или особе која води музичку активност у другим дечјим институцијама односно асоцијацијама, уз оверу печатом и потписом директора (у три примерка).
• Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или текстове својих вршњака.
• Учесници конкурса прилажу мелодијску линију са уписаним текстом или шаљу радни снимак на ЦДу.
• Учесници конкурса могу послати само по једну композицију за једног кандидата
• Учесници конкурса могу компоновати инструменталну композицију за одређени инструмент која мора бити записана самостално или уз помоћ наставника музичке културе или радни снимак
• Учесници конкурса могу компоновати електронску, компјутерску композицију, снимљену на ЦД – у, за које организатор обезбеђује балетску пратњу, до 3 минута
• Композиције се шаљу под пуним именом и презименом аутора, називом институције или асоцијације, тачном адресом и бројем телефона.
• Композиције морају бити оригиналне, писане од стране детета или групе деце а без интервенција одраслог, настале у 2023-2024. години и не смеју бити извођене на другим фестивалима.
• Секециона комисија од приспелих композиција на конкурс врши избор до 10 вокалних, 15 инструменталних и 4 електронских које ће се изводити на завршном концерту.
• Организатор обезбеђује матрице за композиције које нису снимљене у студију, расписивање аранжмана за сваку вокалну композицију која ће се изводити на завршном концерту, задржава право избора солиста одабране композиције, пратећих вокала и припреме за завршни концерт и обезбеђује балетску пратњу за компјутерске електронске композиције.
• Организатор ће уз помоћ регионалне селекционе стручне комисије жирирати композиције за завршне концерте и републичког жирија доделити награду за композицију (I, II и III место), награда за најбољи текст и интерпретацију.
Завршнице, концерти и промоције ће се одржавати током 2024. године.

 

Организатор има ексклузивно право да композиције које одабере Селекциона комисија за извођење на завршном концерту, сними аудио и ЦД као и да уврсти у штампану збирку нота, право емитовања у медијима и на другим Фестивалима.
Конкурс је отворен од 15. 01. 2024. до 1.03. 2024. године.

 

Радове слати поштом на адресу:
ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Таковска бр. 8
са назнаком за конкурс Фестивал дечјег музичког стваралаштва «Деца композитори» најкасније до 1.03. 2024. године.
Све информације у вези конкурса можете добити на бројеве телефона
011 3242 011,музички уредник Фестивала Мирјана Миличић-Прокић 063 8427 849

Директор Дечјег културног центра
Mр.Драган Марић

 

Posted in Конкурси, Обавештења, ФЕДЕМУС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *