OTKРИВАЊЕ БЛАГА ПИОНИРСКОГ ПАРКА

OTKРИВАЊЕ БЛАГА ПИОНИРСКОГ ПАРКА


IMG_6919


Едукативни програм  Истражујем, сазнајем, откривам благо Пионирског парка одржан је 24. маја 2016.

 

IMG_6859У уводном делу радионице, ученици ОШ «Свети Сава» проширили су знање из Природе и друштва, открили занимљиве приче о појединим врстама дрвећа и споменицима културе.

Сагледавши Пионирски парк као Споменик природе, након уводне презентације, деца су отишла у Пионирски парк где су обучавана у оријентисању у простору. Сврстани у групе, ученици су истраживали парк и били активни у трагању за одговорима.

Реализација: Ирена Милер, дипломирани биолог и Снежана Станковић, уредник културно образовног програма


 

IMG_6858

Posted in Културно-образовни програм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *